Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pedagoģijas nodaļas pētnieki uzsāk darbu OSMOZE pētniecības programmā
Raimonds Strods, LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieks
29.01.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki – Pedagoģijas nodaļas profesore Linda Daniela un pētnieks Raimonds Strods uzsāk darbu starptautiskā pētniecības programmā OSMOZE “Plaisa starp politikas plānošanas dokumentiem un realitāti augstākās izglītības digitalizācijā”.

Šī pētnieciskā projekta mērķis ir veikt salīdzinošo pētījumu Francijā un Latvijā par augstākās izglītības digitalizāciju un dažādiem izaicinājumiem, kas radušies izveidojoties plaisai starp politikas plānošanas dokumentiem un reālo augstākās izglītības vidi.

Pētniecības programmā paredzēts:

  1. Izpētīt izglītības politikas un attīstības plānošanas dokumentus, kas paredz augstākās izglītības digitalizāciju;
  2. Izstrādāt kritērijus augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas izvērtēšanai;
  3. Izvērtēt augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas stratēģijas, savstarpēji salīdzināt;
  4. Organizēt seminārus un noslēguma ziņojumu par vadlīnijām augstākās izglītības digitalizācijai.

Lai sasniegtu pētījuma mērķi, LU Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki sadarbosies ar Francijas Interdisciplināro pētniecības institūtu didaktikā, izglītībā un apmācībā (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation).

Programmas norises laiks: 2018.gada janvāris - 2019.gada decembris

OSMOZE veicina un attīsta augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, tai skaitā augstākās izglītības institūcijām un valsts un privātajiem uzņēmumiem, mobilitātes pasākumu ietvaros saskaņā ar vienošanos, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi. 2017. gadā apstiprinātie projekti