Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas 40. skolēnu zinātniskās konferences atklāšana 2016.gada 23. aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā
Latvijas 40. skolēnu zinātniskās konferences atklāšana 2016.gada 23. aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā
Latvijas 40. skolēnu zinātniskās konferences atklāšana 2016.gada 23. aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā
Noslēgusies Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference - lektore Ilze Šūmane saņēmusi IZM Pateicības rakstu
Dr.paed. Ilze Šūmane, LU PPMF
28.04.2016

No 22. līdz 24. aprīlim Latvijas Universitātē (LU), Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē notika Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference. Konferences Pedagoģijas un Psiholoģijas sekciju darbs notika LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF).

Šogad Pedagoģijas nodaļas docētājiem izvērtēšanai Pedagoģijas sekcijā tika iesniegti 20 skolēnu zinātniskie darbi. 23.aprīlī ar savu pētījumu klātienē iepazīstināt tika aicināti 12 pētniecisko darbu autori, kuru veikumu izvērtēja konkursa žūrija: profesore Aīda Krūze, docente Ieva Margeviča-Grinberga, docente Sanita Baranova, lektore Ilze Šūmane.

Skolēnu zinātniskie darbi tiek izstrādāti par aktuāliem, pašiem skolēniem un visai sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, dažādu mācību priekšmetu metodika, skolēnu lasītprasmes veicināšana, bērnu un jauniešu informācijas tehnoloģiju lietošanas paradumi un prasmes, karjeras izglītība, speciālā izglītība, izcilu skolotāju dzīvesdarbība u.c.

Šogad visaugstāk novērtētie darbi Pedagoģijas sekcijas pētniecisko darbu konkursā, iegūstot

1.pakāpes diplomus
  • Asanta Agne Miesniece (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija) ”Monolingvālas vai bilingvālas ģimenes ietekme uz bērna valodu vecuma posmā no 3 līdz 4 gadiem”,
  • Laura Hofmane (Jelgavas 4. vidusskola) „Celaiņu apguve mājturības un tehnoloģiju stundā,
  • Āris Ankmanis (Talsu Kristīgā vidusskola)  „Lidmašīnas pilota profesijas iegūšanas nosacījumi un iespējas”. Ā.Ankmanis tika aicināts 24.aprīlī konferences noslēguma sesijā pārstāvēt Pedagoģijas sekciju.

Latvijas 40. skolēnu zinātniskās konferences visu sekciju rezultāti apskatāmi šeit (Pedagoģijas sekcija - skat.7.lpp.; Psiholoģijas sekcija - skat. 7.-8.lpp.)

Priecājamies, ka skolēnu pētniecisko darbu konkurss Latvijā ir izveidojies par brīnišķīgu tradīciju, kas katru pavasari Rīgā pulcē Latvijas izcilākos skolēnus, to vidū skolēnus, kuri pievērsušies pedagoģijas jautājumu pētniecībai. Paldies pedagogiem  Rīgas 64. vidusskolā, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Rīgas Angļu ģimnāzijā, Puškina licejā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā, kuri jau daudzus gadus  ir ieinteresējuši skolēnus pievērsties pētniecībai pedagoģijas jomā!

Konferences atklāšanā 23. aprīlī  LU Lielajā aulā Izglītības un zinātnes (IZM) ministrs Kārlis Šadurskis pasniedza Pateicības rakstus izcilākajiem pedagogiem par ieguldījumu skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā. IZM Pateicības rakstu saņēma LU PPMF Pedagoģijas nodaļas lektore Dr.paed. Ilze Šūmane par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas skolēnu zinātniskās konferences norisē. 

Pateicības rakstu saņēma arī Informātikas sekcijas vadītājs LU prof. Juris Borzovs, kurš, saņemot apbalvojumu, izteica pateicību Pedagoģijas, psiholoģija un mākslas fakultātei par ilggadīgu Informātikas sekcijas darbu šeit.

Savukārt, I.Šūmane izsaka pateicību kolēģiem LU Pedagoģijas nodaļā par iesaistīšanos un atsaucību skolēnu pētniecisko darbu recenzēšanā, piedalīšanos žūrijas darbā, konferences organizēšanā jau divdesmito reizi!