Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU PPMF studenti un mācībspēki mācību ekskursijā "Liepāja starp baroku un šodienu" - dalībnieku kopbilde J.Čakstes laukumā. Foto: Agnese Šteinberga, LU PPMF
LU PPMF studenti un mācībspēki mācību ekskursijā "Liepāja starp baroku un šodienu" - dalībnieku kopbilde J.Čakstes laukumā. Foto: Agnese Šteinberga, LU PPMF
Studentu projekts – mācību ekskursija “Liepāja starp baroku un šodienu“
Sabīne Oskirko, PPMF 3.kursa studente
01.06.2016

Sestdien, 28.maija rītā, Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) kļuva par satikšanās vietu tās studentiem, mācībspēkiem un skolēniem, kuriem studiju gaitas vēl saistās ar līdz galam neapjaustām nākotnes vīzijām. Visus šeit sapulcējušos vienoja priecīgu gaidu apvīts mērķis – kulturāli izglītojošs brauciens uz Latvijas rietumkrasta pērli – Liepāju.

Mācību ekskursiju "Liepāja starp baroku un šodienu" organizēja četri LU PPMF studenti – topošie kulturoloģijas skolotāji: Ļevs Rusilo, Elīza Ļebedeva, Sabīne Oskirko un Rita Eglīte. Brauciena teorētiskā bāze tika izstrādāta studiju kursa Projektu vadība izglītībā gaitā, un tas tika realizēts Vizuālizpratnes nedēļas ietvaros, ko rīkoja Latvijas Universitāte sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Ekskursija sevī ietvēra viesošanos Liepājas Universitātē, Liepājas nozīmīgāko baroka arhitektūras pieminekļu – Annas baznīcas un Trīsvienības baznīcas – apskati un izpēti, izzinošu pastaigu pa Jūgendstila ēku greznotiem kvartāliem, ceļojumu noslēpumiem apvītajās Liepājas teātra aizkulisēs (pielaikojām parūkas un izmantojām iespēju nofotografēties tā vakara pirmizrādei sagatavotajās skatuves dekorācijās!), Liepājas aktuālākā lepnuma – koncertzāles "Lielais dzintars apskati, viesošanos Karostā. Katrā no pieturas punktiem ieguvām ne mazums jaunas informācijas, pētījām likumsakarības, guvām vizuālu priekšstatu par iepriekš teorētiski apgūto. Kā vienu no ekskursijas cilvēciskajām vērtībām gribas atzīmēt sastapto liepājnieku atvērtību, sirdsgudrību, sava darba mīlestību.

Annas baznīcas mācītājs Jānis Bitāns suģestēja ar savu harizmātisko personību un spēju neparasti aizraujoši izstāstīt baznīcas vēsturi un savu nokļūšanu tajā.

Liepājas Universitātes doktorants Pāvels Jurs un prof. Alīda Samuseviča kodolīgi un vienlaikus ar lielu entuziasmu iepazīstināja ar universitātes aktualitātēm, bet Liepājas teātra gides spilgti pierādīja, ka darbs teātrī nav izvēlēts nejauši – drāmas tempļa aizkulises mums tika izrādītas aizrautīgi un dzīvi.

Īpaši jāpiemin koncerts Sv.Trīsvienības baznīcā, kura norisi laipni atbalstīja dievnama vadība. Šis notikums bija kā saikne starp trim izglītības procesa posmiem – mācībspēkiem, studentiem un skolēniem. Spilgtus baroka laikmetā radītus skaņdarbus atskaņoja - Manuels Fernandezs, Pedagoģijas zinātniskā institūta direktors, Ļevs Rusilo, LU PPMF students, projekta idejas autors un vadītājs, un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolnieces. Koncerta laikā ekskursijas dalībnieki tika aicināti mūzikā saklausīt un baznīcas iekārtojumā, mākslas priekšmetos saskatīt barokam raksturīgo: svinīgumu, majestātiskumu, krāšņumu, vijīgās līnijas un tiekšanos uz augšu.

Projekta mērķis bija paaugstināt studējošo kultūrkompetenci un aktualizēt praksē balstīta mācību procesa nozīmību. Ir svarīgi papildināt teorētiskās zināšanas ar daudzveidīgiem vizuāliem iespaidiem, piedzīvot mākslu klātienē, tādējādi gūstot dziļāku izpratni par to. Projekta īstenotāji izstrādāja metodisku mācību materiālu skolotājiem, kas kalpos par palīgu mūsu pēctečiem – mācību ekskursiju vadītājiem Liepājā, kā arī darba lapas par katru no apskatāmajiem objektiem. Tādējādi tika gūta atgriezeniskā saite no ekskursijas dalībniekiem, apkopojot viņu jauniegūtās zināšanas un iespaidus par redzēto.

Gribas sacīt, ka ekskursijas laikā mēs – projekta dalībnieki, guvām pat vairāk par sākotnēji gaidīto: iespēju palūkoties uz līdzcilvēkiem no cita skatupunkta, atbrīvoties no formalitātes un stereotipiem, kuri dažbrīd lieki apzīmogo studenta – mācībspēka savstarpējās attiecības. Šajā piedzīvojumā mēs visi bijām ceļabiedri, pētnieki un baudītāji.

Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas Universitātes Fonds un LU PPMF. Vislielākā pateicība viņiem!

Paldies visiem, kuri bija ar mums!