Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! No 1. līdz 24. augustam turpinās uzņemšana pamatstudijās un augstākā līmeņa studijās

15.08.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF) no 1. līdz 24. augustam norisinās papilduzņemšana studijām pamatstudiju un augstākā līmeņa programmās. Papildu uzņemšana notiek fakultātē - Imantas 7.līnijā - 1, 100. telpā. Ir pieejamas brīvās budžeta vai maksas studiju vietas. Aicinām izmantot iespēju šogad pievienoties vislabāko augstskolu studentu saimei! Pieslēdzies panākumiem!

Informācija par studiju iespējām un pieteikumu pieņemšana:

No 1. līdz 24. augustam  LU PPMF, Imantas 7.līnija - 1, 100.telpa

Agnese Šteinberga
Tālr.: 67034815, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv

Pirmdiena

12.00-16.00

Otrdiena 

9.30 līdz 12.30 un no 13.30 līdz 17.00

Trešdiena

10.00-14.00

Ceturtdiena

9.30 līdz 12.30 un no 13.30 līdz 17.00

Piektdiena

10.00-14.00

Studiju programmu saraksts apskatāms ŠEIT.

Piesakoties - reģistrējoties studijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda pieteikuma veidlapa, jāuzrāda šādi dokumenti (oriģināli) un jāiesniedz to kopijas:

 1. personu apliecinoša dokumenta kopija;
 2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām;
 3. dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
 4. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
 5. citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Piesakoties studijām Latvijas Universitātē papildu uzņemšanas laikā, jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR.  Norēķināties skaisdrā naudā vai ar bankas karti nav iespējams.

Reģistrācijas maksu var samaksāt:

1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā;
2) Kasē LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē - Aspazijas bulvārī 5;
3) Bankā vai internetbanā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte
Reģ.Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank PLC Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423

Maksājuma mērķis: pārskaitījumā jānorāda – reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds un personas kods.

!!! Reflektantiem, kuri jau bijuši pieteikušies studijām vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP),  papilduzņemšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, uzrādot pieteikuma apliecinājumu no VUPP informatīvās sistēmas.

PAMATSTUDIJAS

- no 1. līdz 24. augustam pieteikšanās un reģistrēšanās studijām šādās pamatstudiju programmās:

 • 1.līmeņa profesionālā  studiju programma "Pirmsskolas izglītības pedagogs" (nepilna laika klātiene);
 • Bakalaura studiju programma "Psiholoģija(pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene);
 • Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs(pilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene).

- no 1. līdz 24. augustam tikai pieteikšanās studijām šādās pamatstudiju programmās:

 • Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammās:

Angļu valodas skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Informātikas un programmēšanas skolotājs (pilna laika klātiene - ir budžeta vietas, nepilna laika klātiene),
Latviešu valodas un literatūras skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs (pilna laika klātiene - ir budžeta vietas, nepilna laika klātiene),
Pirmsskolas skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Sākumizglītības skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Speciālās izglītības skolotājs/ skolotājs logopēds (nepilna laika klātiene),
Sporta skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Vizuālās mākslas skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Vācu valodas skolotājs  (pilna laika klātiene - ir budžeta vietas).

Studiju programma

Iestājpārbaudījums

Rezultātu paziņošana

Reģistrēšanās

Profesionālā bakalaura studiju programma "Māksla"

28.augustā plkst.10.00 (402.telpa)

28.augustā plkst.15.00 (100.telpa)

28.08. pēc rezultātu paziņošanas (224.telpa)

Profesionālā bakalaura studiju programmā "Skolotājs"

 29. augustā plkst.10.00
* mutiskā daļa: pl. 10.00-10.30 (325.telpa)
* rakstiskā daļa: pl. 10.30-12.00 (201., 203. vai 204..telpa)
29.augustā plkst.13.00 (100.telpa)pēc rezultātu paziņošanas (100.telpa):
29.08. no plkst. 13.00–16.00
30.08. no plkst. 10.00–14.00

 AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS

- no 1. līdz 24.augustam pieteikšanās un reģistrēšanās augstākā līmeņa studiju programmā:

- no 1. līdz 24.augustam tikai pieteikšanās augstākā līmeņa studiju programmās:

 • maģistra studiju programma "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" (pilna laika klātiene (latviešu/angļu valodā) vai nepilna laika klātiene (spāņu/angļu valodā)),
 • maģistra studiju programma "Izglītības zinātnes" (pilna laika klātiene - ir budžeta vietas, nepilna laika neklātiene),
 • maģistra studiju programma "Pedagoģija" (pilna laika klātiene - ir budžeta vietas), (latviešu/angļu valodā),
 • profesionālā maģistra studiju programma "Izglītības vadība" (pilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene),
 • profesionālā maģistra studiju programma "Psiholoģija" (pilna laika klātiene),
 • profesionālā maģistra studiju programma "Skolotājs" (19 apakšprogrammas - skat.sarakstu) (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),

Studiju programmaIestājpārbaudījumsRezultātu paziņošanaReģistrēšanās pēc rezultātu paziņošanas līdz 31. augustam
MSP  "Dažādības pedagoģiskie risinājumi"27.08. plkst. 10.00
217. telpa
100 .telpa

MSP "Izglītības zinātnes"29.08. plkst. 10.00
207. telpa
MSP "Pedagoģija"27.08. plkst. 10.00
217. telpa
PMSP "Izglītības vadība"29.08. plkst. 12.00
 207. telpa
PMSP "Psiholoģija"30.08. plkst. 10.00
 217. telpa
PMSP "Skolotājs"28.08. plkst. 10.00
203. telpa
2.līm.prof.augstākās izgl. SP "Skolotājs" ------------------vienlaikus ar pieteikšanos
- 100 .telpa