Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Bijušo kolēģu atdusas vietu apmeklējums 30. augustā
Aīda Krūze ,LU profesore emeritus
02.09.2018.

Kā jau daudzus gadus, Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pedagoģijas vēsturnieki turpina tradīciju pirms jaunā akadēmiskā gada apmeklēt un apkopt bijušo kolēģu - pedagogu atdusas vietas. Raiņa un Meža kapos ziedi nolikti uz 14 kapu kopiņām, bet visilgāk pakavējās pie Gunāra Gulbja kapa, pieminot fakultātes dibināšanu pirms 35 gadiem un tās pirmo dekānu.

LU Pedagoģijas muzeja vadītāja, profesore emer. Aīda Krūze saka paldies kolēģēm Elitai Stikutei, Ērikai Vugulei un Ērikai Lankai, kuras bija kopā piemiņas un atceres brīžos!