Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Bērni iepazīst pirmo audiogrāmatu no projekta “Kā Lupatiņi mācījās”
Bērni iepazīst pirmo audiogrāmatu no projekta “Kā Lupatiņi mācījās”
Linda Daniela, LU PPMF profesore, vadošā pētniece
16.09.2018.

Šobrīd bērni jau iepazīst pirmo grāmatu no projekta “Kā Lupatiņi mācījās” audiogrāmatu sērijas, kas tiek izstrādāta projekta „Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai – Kā Lupatiņi mācījās?” (nosaukums angliski “Printed audio-learning materials for early childhood education – How the Shammies learned?”) ar projekta identifikācijas Nr. Est-Lat43.

Projektu realizē Latvijas Universitāte sadarbībā Igaunijas uzņēmumu "Digital Learning Systems", kas ir projekta vadošais partneris, izdevniecību “Liels un mazs” (Latvija), un Tartu Universitātes koledžu (Igaunija)

Projekta mērķis ir izstrādāt 6 interaktīvas “Lupatiņu” grāmatiņas 3 dažādām vecuma grupām, pirmsskolas vecuma bērniem latviešu, igauņu un angļu valodā, kur bērni lasot, klausoties un, interaktīvi darbojoties ar digitālo pildspalvu, apgūs lasītprasmi, dažādas sociālās prasmes, matemātiskos priekšstatus, dabaszinības utt. Šobrīd pirmā no grāmatiņām jau ir gatava tās testēšanai un notiek darbs pie turpmāko grāmatiņu izstrādes.

Projekts tiek realizēts INTERREG Eiropa transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.

Audiogrāmatu izstrādē tiek izmantoti Latvijā radīti tēli "Lupatiņi", tehnisko risinājumu izstrādā Igaunijas partneri.

Projekta realizācijas laiks no 01.02.2017. – 31.01.2019.

Projekta kopējais finansējums ir 445 449, 03, Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējuma daļa ir € 370 725.41

Latvijas Universitātes kopējā projekta summa ir€ 31 624.98, Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējuma daļa ir € 18 974.98

Latvijas Universitātē projektu vada profesore Linda Daniela