Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Jauno pedagogu un psihologu skola novembrī atsāks nodarbības
Sandra Kalniņa, LU PPMF lektore
10.10.2018.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte jau 13. reizi ver savas durvis 12. klašu skolēniem, aicinot piedalīties Jauno pedagogu un psihologu skolas nodarbībās, lai fakultātei piesaistītu ieinteresētus un motivētus jauniešus, kuri savu karjeru vēlas saistīt ar pedagoģiju un psiholoģiju.

Jauno pedagogu un psihologu skola (JPPS)  ir iespēja vidusskolēniem iepazīties ar pedagoģijas un psiholoģijas jomām, ar pedagoga un psihologa profesiju. JPPS nodarbībās fakultātes docētāji vadīs nodarbības par interesantām tēmām, kuras palīdzēs ikvienam turpmākajā karjeras izvēlē, kā arī paraudzīties uz pedagoģijas un psiholoģijas jomu no cita skatu punkta. Skolotāja profesiju pazīst ikviens, jau no pirmajiem dzīves gadiem ar to ir sastapušies ikdienā gan pirmsskolas iestādē, gan skolā, gan arī ārpusklases nodarbībās, taču 21.gadsimts izvirza skolotāja darbam gan jaunas prioritātes, gan izaicinājumus.

Pedagogs un psihologs ir īpašas profesijas, kuras pamatā ir darbs ar cilvēkiem. Tās ir profesijas, kurās ir svarīgi būt vispirms apmierinātam ar sevi, izprast sevi un citus cilvēkus. Jauno pedagogu un psihologu skolā tiek praktizētas dažādas mācību formas: lekcijas, praktiskie darbi, semināri, diskusijas.
Ar skolēniem strādā PPMF mācībspēki - profesionāļi, kuri izglīto nākamos pedagogus un psihologus un kuru vadībā  JPPS dalībniekiem -12.klašu skolēniem mācību gada laikā tiek dota iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un mācību gada nobeigumā zinātniski pētniecisko darbu prezentēt. Visi sekmīgie JPPS absolventi saņems diplomu, bet ar augstāko vērtējumu atzīmēto darbu autori garantēs sev budžeta vietu, iestājoties LU PPMF kādā no attiecīgās jomas  studiju programmām.

Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā noris bez maksas.

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Jauno pedagogu un psihologu skolā (JPPS) vidusskolēni papildus iegūst zināšanas un  pilnveido  savas prasmes, lai labāk iepazītu un izprastu sevi, apjaustu savas intereses un spējas, kā arī piemērotību nākamajai profesijai.

JPPS koordinatore Sandra Kalniņa, Mg.paed.
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv
Pieņemšana: Imantas 7. līnija 1, 102.telpa

Nodarbības 2018./2019. akadēmiskajā gadā plānotas sestdienās reizi mēnesī no plkst. 10.30 - 15.00  (2018. gadā - 3. novembris, 1. decembris, 2019. gadā – 12. janvāris, 9. februāris, 9. marts, 6 . aprīlis, 11. maijs, 12. jūnijs) LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (Imantas 7.līnija 1, Rīga).
"Jauno pedagogu un psihologu skola" aicina visus vidusskolēnus, kurus interesē pedagoģija, izglītības zinātnes un psiholoģija. Pieteikuma anketu sūtīt JPPS koordinatorei Sandra Kalniņai: sandra.kalnina@lu.lv

PIETEIKUMA ANKETA