Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Atēnu Universitātes profesores Dr. Sisī Hadžikristu (Chryse (Sissy) Hatzichristou) vieslekcijas
Baiba Martinsone
23.09.2018.

2018. gada 28. septembrī plkst. 10.00 – 13.00 Raiņa bulvārī 19, 42. auditorijā

LU PPMF Doktorantūras skola organizē

Atēnu Universitātes profesores Dr. Sisī Hadžikristu (Chryse (Sissy) Hatzichristou) lekcijas

Provision of school psychological services: Connecting theory, research,
training and practice

 

No 14.00 – 16.00 notiks seminārs doktorantiem par aktualitātēm pētniecībā ar doktorantu prezentācijām par saviem plānotajiem pētījumiem.

Profesore Chryse (Sissy) Hatzichristou, Ph.D ir Atēnu universitātes Psiholoģijas nodaļas vadītāja, Skolu psiholoģijas maģistra un doktora studiju programmu direktore un Skolu psiholoģijas pētniecības centra direktore.

Viņa ir ieguvusi maģistra grādu Hārvarda universitātē ASV un doktora grādu skolu psiholoģijā Kalifornijas universitātē Berklijā. Pēcdoktorantūras periodā kā zinātniskā līdzstrādniece strādāja Maksa Planka Cilvēka attīstības un izglītības institūtā Berlīnē. Profesorei ir praktiskā darba pieredze garīgās veselības centros un skolās ASV un Grieķijā.

Profesores Hadžikristu zinātniskās intereses saistās ar dzīvesspēka (resilience) veicināšanu skolās, riska grupu psiholoģisko labklājību, konsultēšanu skolu vidē, pierādījumos balstītu intervenču ieviešanu skolās, kā arī starpkultūru aspektiem skolu psihologu izglītībā un praksē.

Pēdējo divdesmit gadu laikā viņa ir veidojusi preventīvas un intervences programmas, lai veicinātu skolēnu psihosociālo labklājību un dzīvesspēku.

Profesore aktīvi iesaistās profesionālo organizāciju darbā nacionālā un starptautiskā līmenī. Viņa ir bijusi aktīva dalībniece Grieķijas Psihologu biedrībā, ieņēmusi dažādus vadošus amatus Starptautiskajā Skolu psihologu asociācijā (ISPA), Amerikas Psihologu asociācijā (APA), Amerikas Nacionālajā Skolu psihologu asociācijā (NASP). Patreiz ir ievēlēta ASV Skolu psihologu izglītības padomē.

Profesores Hadžikristu zinātniskās publikācijas, grāmatas un grāmatu nodaļas skar tādas tēmas kā konsultēšana izglītības iestādēs, sociāli emocionālā mācīšanās skolās, garīgās veselības veicināšana skolās un ģimenēs, krīzes intervences skolās, separācijas un šķiršanās ietekme uz bērniem.

Papildu informāciju sniegs asoc. prof. Baiba Martinsone

e-pasts: baiba.martinsone@lu.lv

tālr: 29480140