Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

27. aprīlī - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes ATVĒRTO DURVJU DIENA
Sandra Kalniņa, LU PPMF dekāna palīdze
27.04.2017

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (Jūrmalas gatve 76, Rīga) 27. aprīlī plkst. 15.00 aicina uz ikgadējo Atvērto durvju dienu. Aicināti visi interesenti, lai plašāk iepazītos ar studiju iespējām skolotāju izglītībā, sociālajā un pirmsskolas pedagoģijā, psiholoģijā un mākslā gan pamatstudijās, gan augstākā līmeņa studijās.

Atvērto durvju dienu programma:

15:00Informatīvā tikšanās ar fakultātes vadību, studiju programmu pārstāvjiem un studentiem. Informācija par fakultāti un tās daudzveidīgo studiju iespēju piedāvājumu. Studentu pieredze studijās.  (G-18. auditorijā);
15:30Tikšanās ar programmu direktoriem, mācībspēkiem, studiju metodiķēm. Informācija par konkrētām studiju programmām
16:00Nodarbība „Skolotāja misija vakar, šodien, rīt” (prof.Aīda Krūze)
(pulcēšanās fakultātes vestibilā, nodarbība notiks LU Pedagoģijas vēstures muzejā)
16:00Improvizēts iestājpārbaudījums profesionālā bakalaura studiju programmai „MĀKSLA” (V-313.auditorija)
Iespēja izmēģināt savus spēkus improvizētā studiju programmas „Māksla” iestājpārbaudījumā.
16:30„Iepazīsim fakultāti!”
Ekskursija pa fakultāti kopā ar studentiem  (pulcēšanās fakultātes vestibilā)

Visa programma ar informāciju par telpām.

Papildus info: tālr. -  67034000, 67034004, 67034010

Sandra Kalniņa, dekāna palīgs
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv


Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) ir patstāvīga un bagāta Latvijas Universitātes struktūrvienība, jo tās darbībā savijas vairākas cilvēkzinātnes: izglītības zinātnes (pedagoģija, izglītības vadība, skolotāju izglītība), psiholoģija un māksla.

PPMF gatavo skolotājus dažādām izglītības pakāpēm. Šeit kvalifikāciju un augstāko akadēmisko izglītību var iegūt pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāji. Tiek nodrošināta arī skolotāju tālākizglītība.

Fakultāte ir kļuvusi par Latvijas augstskolu mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas centru. Fakultātes docētāji ir pazīstami starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā. Fakultātē ir studiju vietas par valsts budžeta līdzekļiem.

Fakultāte izvietojusies atsevišķā "pilsētiņā", kurā atrodas gandrīz visa fakultātes studiju un pētnieciskā bāze, kā arī studentu viesnīca.