Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Lēvenes universitātes profesora, Latvijas Universitātes Goda doktora Dr.habil. Marka Depāpes (Marc Depaepe) jubilejas svinības 2018.gada 9.novembrī

14.12.2018.

9.novembrī Lēvenes universitātē Beļģijā tika atzīmēta profesora, Latvijas Universitātes Goda doktora Dr. habil. Marka Depāpes (Marc Depaepe) jubileja. Kolokvijā izcili pedagoģijas vēsturnieki no Lielbritānijas, Francijas un Spānijas universitātēm analizēja prof. M. Depāpes darbus Eiropas kultūrvēstures historiogrāfijas kontekstā. Sarīkojums turpinājās ar kolēģu, domubiedru un studentu apsveikumiem.

9.novembrī Lēvenes universitātē Beļģijā tika atzīmēta profesora, Latvijas Universitātes Goda doktora Dr. habil. Marka Depāpes (Marc Depaepe) jubileja. Kolokvijā izcili pedagoģijas vēsturnieki no Lielbritānijas, Francijas un Spānijas universitātēm analizēja prof. M. Depāpes darbus Eiropas kultūrvēstures historiogrāfijas kontekstā. Sarīkojums turpinājās ar kolēģu, domubiedru un studentu apsveikumiem. 

Latvijas Universitātes vārdā uzrunu teica LU PPMF profesore Iveta Ķestere. Prof. M. Depāpe saņēma LU Rektora un prorektores prof. Inas Druvietes parakstītu apsveikumu, kurā sacīts:

„Mēs pateicamies par laiku un zināšanām, ko sadarbības 15 gados Latvijas Universitātē ir ieguldījis profesors Marks Depāpe gan kā Lēvenes universitātes Kortrijkas kampus rektors, gan kā izcils pedagoģijas vēsturnieks. 

Prof. M. Depāpe ir veicinājis izglītības zinātņu attīstību mūsu universitātē, īpaši – pedagoģijas vēstures jomā. Regulāri sadarbojoties ar LU profesoriem un doktorantiem, prof. M. Depāpe ir devis nozīmīgu ieguldījumu pedagoģijas vēstures attīstībā Latvijā jaunā zinātniskā kvalitātē, īpaši pētniecības metodoloģijas jomā. Šī ieguldījuma praktiskais rezultāts ir pedagoģijas studiju kursu pilnveidošana LU. 

Prof. M. Depāpe ir vairojis Latvijas zinātnieku starptautiskā atpazīstamību – gan atbalstot jaunos pētniekus, gan darbojoties konferenču organizēšanā, gan organizējot LU profesoru viesošanos, stažēšanos un lekcijas Lēvenes universitātē. 

Prof. Depāpem ir jāpateicas arī par Latvijas un Lēvenes universitātes akadēmisko kopienu sadarbības veicināšanu, kas turpināsies arī nākotnē. 

Mēs pateicamies Jums, profesor Depāpe.”