Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU PPMF Gada balvas 2016 laureāti - students Ļevs Rusilo, profesore Zanda Rubene un studiju metodiķis Raimonds Strods
AKCIJA Līdz 29. jūnijam var izvirzīt pretendentus LU PPMF Gada balvai 2017
Sandra Kalniņa, Agnese Šteinberga, LU PPMF
13.06.2017

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) aicina izvirzīt pretendentus LU PPMF Gada balvai. Balva tiks pasniegta trijās nominācijās – Gada studējošais, Gada mācībspēks un Gada vispārējā personāla darbinieks. Pretendentu izvirzīšana notiks līdz 29.jūnijam. Apbalvošana pasākums notiks 2017. gada septembrī.

Apbalvojuma mērķis ir viena akadēmiskā gada ietvaros izvērtēt un godināt šī akadēmiskā mācību gada LU PPMF ievērojamāko studējošo, mācībspēku un vispārējā personāla darbinieku, kuru darbība ir guvusi atzinību LU PPMF, veicinājusi fakultātes atpazīstamību un veidojusi profesijas pozitīvo tēlu.

Apbalvojuma pretendentus var pieteikt LU PPMF studējošie, mācībspēki, vispārējā personāla darbinieki. Nosauktajām balvām izvirzītos pretendentus izvērtēs  Gada balvas komisija, kuru pārstāvēs PPMF absolventi no visām studiju jomām. Gada balvas laureāti saņems fakultātes vadības pateicības un mācībspēka, mākslinieka Jura Leitāna īpaši izveidotu balvu.

LU PPMF Gada balvas NOLIKUMS

Gada Balvas NOLIKUMS (izdrukai)

2015. gada nogalē aizsākot jauno tradīciju piešķirt LU PPMF Gada balvu, LU PPMF profesors un bijušais dekāns Andris Grīnfelds atzīmēja: ”Intensīvi strādājot visu gadu, reizēm aizmirstam novērtēt un pateikt paldies studentiem un kolēģiem, kuri ar savu darbu un attieksmi palīdzējuši fakultātes tēla veidošanā un popularitātes vairošanā.  Lai Gada balva kļūst par tradīciju, kura ļaus novērtēt gan studentu, gan docētāju, gan darbinieku piederību un lojalitāti fakultātei, kompetenci studijās un profesionalitāti darbā."

  • Apbalvojumu Gada students piešķir par aktīvu un pozitīvu iesaistīšanos LU studijās, piederības veicināšanu fakultātei, savas profesijas pozitīva tēla veidošanu.
  • Apbalvojumu Gada mācībspēks piešķir par aktīvu darbību fakultātē, kompetences (zināšanas, prasmes, attieksmes) izpausmi studiju procesā,  koleģialitāti, lojalitāti profesijai, atpazīstamības veicināšanu.
  • Apbalvojumu Gada darbinieks piešķir par studējošo, mācībspēku, vispārējā personāla darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošanu un rezultātu sasniegšanu, elastību un radošu pieeju darbam, profesionālo zināšanu un iemaņu izmantošanu, laipnu, atsaucīgu un draudzīgu attieksmi, iegūto atzinību LU PPMF personāla vidū.

LU PPMF docētāja Gunta Kraģe: “Gada balva aktualizēs un atklās fakultātes personāla līderus, labākos pedagogus, radošākos un aktīvākos studentus un atsaucīgākos kolēģus. Sabiedrība ir pelnījusi uzzināt vadošos mācībspēkus augstskolā, kurus ir atzinīgi novērtējuši studenti, atsaucīgākos darbiniekus, kuri ieguvuši atzinību personāla vidū, kā arī studentus topošos profesionāļus savās jomās.”

Zaiga Pūce, PPMF absolvente, Gada balvas komisija locekle, šobrīd Biedrības "Ascendum" valdes priekšsēdētāja: ”Manuprāt, šāda veida apbalvojumi veicina fakultātes studentu, mācībspēku kā arī vispārējā personāla snieguma uzlabošanu visa gada garumā, kā arī dod iespēju mums apkārtējiem pateikties tiem, kas jau ik dienas dod mums pašu labāko."

Pieteikumu ar argumentētu pamatojumu pieteicējs iesniedz elektroniskā formā LU PPMF mājas lapā.

PIETEIKT PRETENDENTU

Gada balvas pretendentu izvērtēšana notiks 2017. gada jūnija beigās, savukārt, balvas pasniegšana notiks svinīgā ceremonijā jaunā akadēmiskā gada sākumā - septembrī.

Sveicam Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes "LU PPMF Gada balva 2016" ieguvējus trīs nominācijās -

  • Nominācija "Gada students" - ĻEVS RUSILO (profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšprogramma "Kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs")
  • Nominācija "Gada darbinieks" - RAIMONDS STRODS (LU PPMF Pedagoģijas nodaļas studiju metodiķis)
  • Nominācija "Gada mācībspēks" - Dr.paed. ZANDA RUBENE (profesore, Pedagoģijas nodaļas vadītāja)