Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

12. jūnijā notiks PPMF Domes sēde
Baiba Kaļķe, LU PPMF domes sekretāre
09.06.2017

Latvija Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Domes sēde notiks pirmdien, 12. jūnijā plkst. 15.00 V-201.telpā (fakultātes sēžu zālē).

Domes sēdes darba kārtība:

  1. Fakultātes vadības informācija
  2. Par gala un valsts pārbaudījumu protokolu apstiprināšanu
  3. Par Rektora atzinības izteikšanu
  4. Par diplomiem “ar izcilību”
  5. Par izmaiņām studiju programmās (A.Upmane, A.Miltuze)
  6. Par budžeta vietām 2017./2018.akad.gadam (R.Kiseļova)
  7. Par stundu pasniedzējiem Psiholoģijas nodaļā (I.Austers)
  8. Dažādi

 Nākamā - semestra noslēguma Domes sēde notiks 29. jūnijā.