Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Maģistra studiju programmas "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" absolventi izlaiduma dienā
Maģistra studiju programmas "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" absolventi izlaiduma dienā
Maģistra studiju programmas "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" absolventi izlaiduma dienā Studiju process maģistra studiju programmā "Dažādības pedagoģiskie risinājumi"
Eiropas Komisija LU maģistra programmu "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" atzinusi par vienu no labākajām Eiropā
Manuels Fernandezs, studiju programmas dirketors
11.07.2017

Eiropas Komisija izvēlējās Latvijas Universitātes īstenoto maģistra programmu "Dažādības pedagoģiskie risinājumi" kā vienu no labākajiem Pedagoģijas nozares studiju programmu piemēriem Eiropā.

Projekta ¨Preparing teachers for diversity: The role of initial teacher education” ietvaros, Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts izvēlējis 15 izcilus gadījumus Eiropā. To vidū ir arī starpuniversitāšu maģistra studiju programma "Dažādības pedagoģiskie risinājumi", kas tiek realizēta Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā.

Maģistra studiju programmas “Dažādības pedagoģiskie risinājumi” gadījuma izpētes kopsavilkums ir atrodams tiešsaistes platformas "School Education Gateway" sadaļā "Eiropas rīkkopa skolām", tas savukārt veicina programmas starptautisko atpazīstamību. Tiešsaistes platformu finansē Erasmus+, Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā. To pārvalda European Schoolnet, kas ir 31 Eiropas Izglītības ministrijas starptautiskā partnerība, kura nodrošina mācīšanās procesu skolām, skolotājiem un skolēniem visā Eiropā. Tiešsaistes platforma "School Education Gateway"  ir saistīta ar Eiropas skolu kopienu eTwinning.

"Eiropas izglītības jomas ekspertu sniegtais atzinums par šo studiju programmu kā labas prakses piemēru ir mūsu fakultātē īstenoto pedagoģijas studiju kvalitātes nozīmīga atzīšana", saka LU profesore Irina Maslo, programmas veidotāja un bijusi direktore līdz 2016. gadam.

"Tas ir ļoti pozitīvs moments gan Latvijas Universitātes starptautiskās atzīšanas, gan Latvijas prestiža sekmēšanai ", piebilst Manuels Fernandezs, bijušais programmas starptautiskais koordinators un tagadējais direktors, kurš pilda direktora pienākumus kopš 2016. gada aprīļa.

Pieteikties studijām šajā programmā 2017./2018. akadēmiskajā gadā var no 3. līdz 14. jūlijam, iesniedzot dokumentus pie studiju metodiķa Raimonda Stroda, A-117. telpā (LU PPMF, Jūrmalas gatve 76).

Iestājpārbaudījums: 18.jūlijā plkst. 14.00 A-105. telpā (LU PPMF, Jūrmalas gatve 76)

Reģistrēšanās studijām: pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas 18. - 21.jūlijā.

Vairāk informācijas par programmu var atrast šeit.

Kontaktpersona:

Dr.paed. Manuels Fernandezs, docents, studiju programmas direktors
e-pasts: manuels.fernandezs@lu.lv
tālr.: +371 26253625