Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzņemšana studijām LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Foto: Agnese Šteinberga
Uzņemšana studijām LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Foto: Agnese Šteinberga

Līdz 25. augustam turpinās uzņemšana pamatstudijās un augstākā līmeņa studijās
Agnese Šteinberga, LU PPMF
14.08.2017

No 24. jūlija līdz 25. augustam norisinās papilduzņemšana studijām Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) pamatstudiju un augstākā līmeņa programmās. Papildu uzņemšana notiek fakultātē - Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 un tajās studiju programmās, kurās ir pieejamas brīvās budžeta vai maksas studiju vietas. Aicinām izmantot iespēju šogad pievienoties pasaules TOP 5 procentiem vislabāko augstskolu studentu saimei!

Informācija par studiju iespējām un pieteikumu pieņemšana:

No 24. jūlija līdz  25. augustam  LU PPMF, Jūrmalas gatvē  76, V-204c.telpa   (vecais korpuss, 2.stāvs)

Agnese Šteinberga
Tālr.: 67034010, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv

Pirmdiena

12.00-16.00

Otrdiena 

10.00-17.00

Trešdiena

10.00-14.00

Ceturtdiena

14.00-17.00

Piektdiena

10.00-15.00

Piesakoties - reģistrējoties studijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda pieteikuma veidlapa, jāuzrāda šādi dokumenti un jāiesniedz to kopijas:

 1. personu apliecinoša dokumenta kopija;
 2. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, to kopijām jābūt notariāli apliecinātām;
 3. dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi utt.);
 4. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja uzņemšana notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem;
 5. citu dokumentu kopijas, vienlaikus uzrādot oriģinālus, ja tādi nepieciešami saskaņā ar Uzņemšanas prasībām un kritērijiem pamatstudiju programmās 2017./2018. akadēmiskajā gadā.

Piesakoties studijām Latvijas Universitātē papildu uzņemšanas laikā, jāsamaksā reģistrācijas maksa - 30 EUR. 

Reģistrācijas maksu var samaksāt:

1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā;
2) Kasē LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē - Aspazijas bulvārī 5;
3) Bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram.

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:

Latvijas Universitāte
Reģ.Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Nordea Bank PLC Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
KONTS: LV51NDEA0000082414423

Maksājuma mērķis: pārskaitījumā jānorāda – reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds un personas kods.

Reflektantiem, kuri jau bijuši pieteikušies studijām vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās (VUPP),  papilduzņemšanā nav jāmaksā reģistrācijas maksa, uzrādot pieteikuma apliecinājumu no VUPP informatīvās sistēmas.

PAMATSTUDIJAS

- no 24.jūlija līdz 25. augustam pieteikšanās un reģistrēšanās studijām šādās pamatstudiju programmās:

 • 1.līmeņa profesionālā  studiju programma "Pirmsskolas izglītības pedagogs" (nepilna laika klātiene);
 • Bakalaura studiju programma "Psiholoģija(pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene);
 • Profesionālā bakalaura studiju programma "Psiholoģija(pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene);
 • Profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais pedagogs(pilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene).

- no 24.jūlija līdz 25. augustam pieteikšanās studijām šādās pamatstudiju programmās:

 • Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammās:

Angļu valodas skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Informātikas un programmēšanas skolotājs (pilna laika klātiene - ir budžeta vietas, nepilna laika klātiene),
Kulturoloģijas skolotājs  (pilna laika klātiene - ir budžeta vietas),
Latviešu valodas un literatūras skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Pirmsskolas skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Sākumizglītības skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Speciālās izglītības skolotājs/ skolotājs logopēds (nepilna laika klātiene),
Sporta skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Vizuālās mākslas skolotājs (pilna laika klātiene, nepilna laika klātiene),
Vācu valodas skolotājs  (pilna laika klātiene - ir budžeta vietas).

 • Profesionālā bakalaura studiju programma "Māksla" (pilna laika klātiene un nepilna laika klātiene).

Studiju programma

Iestājpārbaudījums

Rezultātu paziņošana

Reģistrēšanās

Profesionālā bakalaura studiju programma "Māksla"

31.augustā plkst.10.00 (V-112.telpa)

31.augustā plkst.15.00 (A-226.telpa)

A-226.telpa

31.08. no plkst. 15.00–17.00
1.09.
no plkst. 10.00–16.00

Profesionālā bakalaura studiju programmā "Skolotājs"

 28. augustā plkst.10.00 (A-224.telpa)28.augustā plkst.13.00 (A-224 .telpa)pēc rezultātu paziņošanas (V-204c.telpa:
28.08. no plkst. 13.00–16.00
29.08. no plkst. 10.00–14.00

 AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJAS

- no 24. jūlija līdz 25.augustam pieteikšanās un reģistrēšanās augstākā līmeņa studiju programmā:

- no 24. jūlija līdz 25.augustam pieteikšanās augstākā līmeņa studiju programmās:

Studiju programmaIestājpārbaudījumsRezultātu paziņošanaReģistrēšanās pēc rezultātu paziņošanas līdz 1.septembrim
MSP  "Dažādības pedagoģiskie risinājumi"30.08. plkst. 10.00
A-105. telpa
V-204c .telpa

MSP "Izglītības zinātnes"30.08. plkst. 10.00
A-224. telpa
MSP "Pedagoģija"29.08. plkst. 10.00
A-105. telpa
PMSP "Izglītības vadība"30.08. plkst. 10.00
 A-224. telpa
PMSP "Psiholoģija"31.08. plkst. 11.00
 A-326. telpa
PMSP "Skolotājs"29.08. plkst. 12.00
V-315. telpa
2.līm.prof.augstākās izgl. SP "Skolotājs" ------------------vienlaikus ar pieteikšanos