Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Dr. psych. Maija Biseniece
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Dr. psych. Maija Biseniece

14. septembrī - docenta amata pretendentes MAIJAS BISENIECES atklātā lekcija
Baiba Upīte, LU PPMF Psiholoģijas nodaļa
11.09.2017

14. septembrī plkst. 10.30-12.00 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 76, V-315.auditorijā notiks docenta amata pretendentes sociālās psiholoģijas apakšnozarē Dr.psych. Maijas Bisenieces atklātā lekcija "Grupas vadītāja kompetences un grupas mērķi" profesionālā bakalaura studiju programmas "Sociālais pedagogs" studiju kursa "Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšanas metodes" (Psih4016) ietvaros.