Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Goda doktors, Tībingenes Universitātes (Vācijā) profesors Jozefs Helds (Josef Held)
LU Goda doktors, Tībingenes Universitātes (Vācijā) profesors Jozefs Helds (Josef Held)

LU goda doktora profesora Jozefa Helda lekcija LU 98. gadadienā
Zanda Rubene, LU PPMF profesore
14.09.2017

Latvijas Universitāti tās 98. gadu jubilejā ar lekciju „Bērnība un mūsdienu bērns” sveiks LU Goda doktors, Tībingenes Universitātes (Vācija) profesors Jozefs Helds (Josef Held). Lekcija notiks 2017. gada 28. septembrī plkst. 10.00 LU Bibliotēkā (Kalpaka bulv. 4, 108. telpa). Aicināti visi interesenti!

Profesora Jozefa Helda zinātniskā un personiskā interese par Latviju ir ilggadēja un noturīga, tā aizsākusies vēl pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas 1989. gadā, kad profesors pirmo reizi ieradās Latvijā. Kopš tā laika profesora J. Helda sadarbība ar Latvijas Universitāti un citām Latvijas augstākās izglītības institūcijām ir veiksmīgi turpinājusies un 2007. gadā viņam tika piešķirts LU Goda doktora grāds par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģijas zinātnes attīstībā Latvijas Universitātē.

Jozefs Helds ir uzskatāms par pētnieku, kura darbības joma raksturojama kā starpdisciplināra – viņa devums ir nozīmīgs gan sociālās un vispārīgās pedagoģijas, gan pedagoģiskās psiholoģijas diskursam. Profesora Jozefa Helda zinātniskās intereses ir plašas, taču jauniešu integrācijas problemātika multikultūru sabiedrībā  uzskatāma par vadošo izpētes problemātiku.

Jozefs Helds ir 17 monogrāfiju autors un līdzautors. Pirmā monogrāfija “Praksē orientēti jauniešu pētījumi. Teorētiskie pamati, metodiskās pieejas, tipveida projekti” (Praxisorientierte Jugendforschung. Theoretische Grundlagen, methodische Ansätze, exemplarische Projekte) izdota 1994. gadā, bet jaunākā monogrāfija “Jaunieši pārejas posmā no skolas uz profesiju. Profesionālā orientācija jauniešiem ar migrācijas pieredzi”(Jugendliche im Übergang von Schule zum Beruf. Berufsorientierung junger Menschen mit Migrationsgeschichte) ir iznākusi 2015. gadā. Pētnieks ir publicējis vairāk kā 70 zinātniskos rakstus, kas veltīti dažādiem sabiedrības integrācijas prakses un teorijas jautājumiem, vairākus no tiem arī latviešu valodā