Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauno pedagogu un psihoļogu skolas (JPPS) lekcija "Vai laba izglītība nozīmē labu karjeru?", lektore - Dr.sc.admin. Gunta Kraģe, 23.03.2015. Foto: Gunta Kraģe
Jauno pedagogu un psihoļogu skolas (JPPS) lekcija "Vai laba izglītība nozīmē labu karjeru?", lektore - Dr.sc.admin. Gunta Kraģe, 23.03.2015. Foto: Gunta Kraģe

AKTUĀLI! LU Jauno pedagogu un psihologu skola aicina vidusskolēnus uz 2. nodarbību dienu 9. novembrī
Sandra Kalniņa, LU PPMF dekānes palīdze
07.12.2017

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) 4.novembrī jau 12. reizi vēra savas durvis 10.-12. klašu skolēniem, aicinot piedalīties Jauno pedagogu un psihologu skolas (JPPS) nodarbībās, lai fakultātei piesaistītu ieinteresētus un motivētus jauniešus, kuri savu karjeru vēlas saistīt ar pedagoģiju un psiholoģiju. Nākamā nodarbību diena būs 9. decembrī. Laipni aicināts ikviens ieinteresēts jaunietis!

LU PPMF profesionālā bakalaura studiju programmas "Sociālais pedagogs" direktore, docente Gunta Kraģe stāsta: “Jauno pedagogu un psihologu skola piedāvā jauniešiem iespēju iepazīties ar pedagoģijas un psiholoģijas jomām, ar pedagoga un psihologa profesiju un paraudzīties uz šīm jomām daudz personiskāk. Skolotāja profesiju pazīst ikviens, jau no pirmajiem dzīves gadiem ar to ir sastapušies ikdienā gan pirmsskolas iestādē, gan skolā, gan arī ārpusklases nodarbībās.”

Pedagogs un psihologs ir īpašas profesijas, kuru pamatā ir darbs ar cilvēkiem. Tās ir profesijas, kurās ir svarīgi izprast sevi un citus cilvēkus, vēlēties sadarboties ar citiem un būt vispirms apmierinātam ar sevi. Jauno pedagogu un psihologu skolā tiek praktizētas dažādas mācību formas: lekcijas, praktiskie darbi, semināri.

Pieteikuma anketa

JPPS notiks sociālpsiholoģiskie treniņi, nodarbības veiksmīgākai komunikācijai, mācīšanās prasmju attīstīšanai, pētniecisko darbu izstrādei u.c., kā arī augstskolas nodarbību apmeklējumi, lai iepazītos ar augstskolas studiju procesu un savu interesējošo jomu. Dalībnieki uzzinās kā bērns un jaunietis jūtas digitālajā pasaulē, vai pastāv laimes formula, vai iespējams programmēt mūsu uzvedību un vai var ticēt visam, ko par sevi domājam un citām interesantām tēmām.

Nodarbības vada LU PPMF mācībspēki - profesionāļi, kuri izglīto nākamos pedagogus un psihologus.

Dalība Jauno pedagogu un psihologu skolā noris bez maksas, turklāt skolēnam tā var nodrošināt arī budžeta vietu, uzsākot studijas LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. 12.klašu skolēniem mācību gada laikā ir iespēja izstrādāt pētījumu kādā no jomām un prezentēt zinātniski pētniecisko darbu mācību gada nobeigumā. Visi sekmīgie JPPS absolventi saņems diplomu, bet ar augstāko vērtējumu atzīmēto darbu autori garantēs sev budžeta vietu, iestājoties LU PPMF kādā no attiecīgās jomas studiju programmām.

Jauno pedagogu un psihologu skolā nodarbības notiek sestdienās līdz pat mācību gada beigām.
Nodarbības norisināsies sestdienās no novembra līdz jūnijam. Nodarbības ieplānotas 2017. gada  4. novembrī, 9. decembrī un 2018. gada 13. janvārī, 17. februārī, 10.martā, 14. aprīlī, 12. maijā, 9. jūnijā  no pl. 10.30 - 15.00. Nodarbības notiks Rīgā, fakultātes telpās Jūrmalas gatvē 76.

Nodarbību plānojums 2017./2018. akadēmiskajā gadā

Jauno pedagogu un psihologu skolas nodarbību cikls tiek organizēts vienu reizi akadēmiskā gada laikā.

Papildu informācijai:

Sandra Kalniņa
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore, dekāna palīdze
sandra.kalnina@lu.lv, tālr. 67034004