Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Piemiņas pasākums LU Pedagoģijas vēstures muzejā "Intai Krauklei - 80" Piemiņas pasākums LU Pedagoģijas vēstures muzejā "Intai Krauklei - 80" Piemiņas pasākums LU Pedagoģijas vēstures muzejā "Intai Krauklei - 80" Piemiņas pasākums LU Pedagoģijas vēstures muzejā "Intai Krauklei - 80" Mūzībā aizgājušās LU docentes Intas Kraukles meita Ieva (no kreisās) un emer. profesore Aīda Krūze piemiņas pasākumā LU Pedagoģijas vēstures muzejā "Intai Krauklei - 80"
LU Pedagoģijas vēstures muzejs piemin un godina docenti Intu Kraukli
Aīda Krūze, LU Pedagoģijas vēstures muzeja vadītāja
08.11.2017

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas vēstures muzejs sestdien, 4. novembrī organizēja piemiņas pasākumu, lai atcerētos bijušo kolēģi Dr. biol., Mg. paed. docenti Intu Kraukli (28.10.1937 – 17.10.2010), kurai paliktu 80.

Plkst. 11.00  notika piemiņas brīdis viņas atdusas vietā Raiņa kapos,  bet  plkst. 13.00  atceres pēcpusdiena Anniņmuižā. No bijušajiem kolēģiem pasākumā piedalījās prof.  Ausma Špona un prof. Aīda Krūze, no studentiem – doktorante Tatjana Ivanova.  Pasākums pulcināja kopā plašu radu saimi: māsas ģimeni, meitas, mazbērnus un mazmazbērnus. Jāpiezīmē, ka doc. Intas Kraukles meita Māra LU ieguvusi pedagoģijas doktora zinātnisko grādu, bet meita Ieva - pedagoģijas maģistra grādu.

Intas Kraukles darbu izstāde, kas veidota sadarbībā ar LU Bibliotēkas Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēku, Pedagoģijas vēstures muzejā Anniņmuižā būs skatāma līdz 2017. gada 15. novembrim.