Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti starptautiskā Nord Plus projekta noslēguma seminārā Zviedrijā
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti starptautiskā Nord Plus projekta noslēguma seminārā Zviedrijā

LU PPMF studenti diskutē par iekļaujošās izglītības problēmām Nord Plus projekta CASEDI noslēguma seminārā
Zane Katrīne Kļaviņa, LU PPMF studente
10.11.2017

No 6. līdz 10. novembrim vairāki Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti apmeklēja Upsalas Universitāti Zviedrijā un piedalījās Nord Plus projekta CASEDI (Comparative Aspects of Social justice, Diversity and Inclusion in Education) Skandināvijas un Baltijas valstu universitāšu pārstāvju intensīvajā noslēguma seminārā.

Seminārā piedalījās PPMF studenti: Izglītības zinātņu maģistrantes Sigita Kokoreviča, Jolanta Tāraude, topošie sociālie pedagogi Laura Lazdāne, Zane Katrīne Kļaviņa un topošais angļu valodas skolotājs Rihards Zvejnieks. Projektu koordinē LU profesore Ilze Ivanova.

Šajā nedēļā studenti un mācībspēki prezentēja starptautisko komandu piecu nedēļu virtuālās saziņas rezultātā izveidotos projektus par dažādām sociālās vienlīdzības un iekļaujošās izglītības tēmām, kā arī diskutēja par izglītības problēmām, akcentējot iekļaujošo izglītību. Dalība projektā deva studentiem iespēju mācīties un darboties daudzkultūru vidē un veidot starptautiskus kontaktus ar Skandināvijas, Islandes un Baltijas valstu topošajiem skolotājiem un pētniekiem.

Semināra noslēgumā studenti saņēma starptautisku sertifikātu - apliecinājumu par sekmīgi pabeigtu kursu.