Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Topošie sociālie pedagogi Rīgas Pašvaldības policijā gūst radošas idejas skolēnu drošības jautājumos
LU PPMF studiju programmas „Sociālais pedagogs” 1. kursa studenti
10.11.2017

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPMF) studiju programmas (SP) „Sociālais pedagogs” 1. un 3. kursa studenti 27. oktobrī viesojās Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļā, kur tikās ar šīs nodaļas darbiniekiem - Aiju Lilienfeldi un Māri Maļinovski. Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar šīs nodaļas darbu un uzzināt Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu drošības jautājumu aktuālākās problēmas.

Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa Rīgā darbojas jau 12 gadus, un viens no tās pamatuzdevumiem ir doties izbraukumos uz Rīgas pilsētas skolām, kuru galvenais mērķis ir informēt bērnus par dažādiem drošības noteikumiem, kā arī sniegt palīdzību nelaimē vai grūtībās nonākušajiem jauniešiem un bērniem.

Viesošanās laikā Aija Lilienfelde un Māris Maļinovskis demonstrēja savā darbā jau veiksmīgi izmantoto interaktīvo spēli, kurā atainota pilsēta ar dažādām vietām, kurās bērni varētu nejusties droši, kā arī studentiem bija iespējā to izmēģināt un radoši darboties. Šī interaktīvās spēle palīdz veidot kontaktu ar bērniem un jauniešiem, lai noskaidrotu viņiem aktuālākos drošības noteikumu problēmjautājumus.

Ekskursijas norises laikā bija iespēja iepazīsties ar Rīgas Pašvaldības policijas darbinieku pieredzi apmaiņas braucienā uz Madridi, tika stāstīts par sociālā pedagoga sadarbību ar Pašvaldības policiju un detalizētāk parādīts, kā tieši Pašvaldības policija veic savu darbību Rīgas pilsētā.

Studenti izsaka pateicību Aijai Lilienfeldei un Mārim Maļinovskim par ieguldīto darbu un laiku, lai mācību ekskursija radītu topošajiem sociālajiem pedagogiem jaunas un radošas pārdomas, kā arī veicinātu idejas darbam ar bērniem un jauniešiem.