Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

7. decembrī notiks PPMF domes sēde
Sanita Baranova, LU PPMF domes sekretāres p.i.
04.12.2017

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Domes sēde notiks ceturtdien, 7.decembrī plkst. 16.15 V-201. telpā (fakultātes sēžu zālē).

Darba kārtība:

 1. Fakultātes vadības informācija (M.Raščevska)
 2. Par noslēguma pārbaudījumu komisiju sēžu protokolu apstiprināšanu (programmu direktori)
 3. Par izmaiņām studiju programmā „Skolotājs” (I.Odiņa)
 4. Par studiju programmu direktoru apstiprināšanu Skolotāju izglītības nodaļā (I.Odiņa)
 5. Par „Dažādības pedagoģiskie risinājumi” MSP direktora p.i. apstiprināšanu (Z.Rubene)
 6. Par Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes sastāvu (L.Daniela)
 7. Par Psiholoģijas doktora studiju programmas doktorantūras padomes sastāvu (I.Austers)
 8. Par Izglītības vadības doktora studiju programmas doktorantūras padomes apstiprināšana (I.Ivanova)
 9. Par profesionālā maģistra studiju programmas „Psiholoģija” (204IT) Valsts pārbaudījuma komisiju2017./2018. akadēmiskajam gadam apstiprināšanu (I.Austers)
 10. Par LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta direktora p.i. apstiprināšanu. (M.Fernandezs)
 11. Par PPMF projekta „Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte” vadītāja maiņu (M.Fernandezs)
 12. Par  vadošā pētnieka p.i.  apstiprināšanu (M.Raščevska)
 13. Par konkursa izsludināšnu uz vadošā pētnieka amatu (M.Raščevka)
 14. Par konkursa izsludināšanu akadēmiskajos amatos: (M.Raščevska)
     14.1.  profesora vietu vadībzinātņu nozarē, izglītības vadības apakšnozarē;
      14.2.asociētā profesora vietu vadībzinātņu nozarē, izglītības vadības apakšnozarē.
 15. Par uzņemšanas neizsludināšanu 2018./ 2019.akad.g. studiju programmās studiju procesa optimizēšanas un kvalitātes pilnveides nolūkā (M.Raščevska)
 16. Par atbildīgajiem studiju virzienu „Psiholoģija” un „Māksla” sagatavošanā akreditācijai (M.Raščevska)
 17. Dažādi.