Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

25. janvārī notiks PPMF domes sēde
Sanita Baranova, LU PPMF domes sekterāre
25.01.2018

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Domes sēde notiks ceturtdien, 25. janvārī plkst. 16.15 V-201. telpā (fakultātes sēžu zālē).

Darba kārtība:

  1. Fakultātes vadības informācija (M.Raščevska)
  2. Par noslēguma pārbaudījumu komisiju sēžu protokolu apstiprināšanu (programmu direktori)
  3. Par diplomu ar izcilību piešķiršanu (programmu direktori)
  4. Par rektora atzinības raksta par zinātniskā darba izstrādi piešķiršanu (programmu direktori)
  5. Par vēlēšanām akadēmiskajos amatos (R.Andersone)
  6. Par stundu pasniedzēju pieņemšanu (I.Ivanova, I.Odiņa)
  7. Par izmaiņām studiju programmās (I.Odiņa, L.Āboltiņa)
  8. Par LU Studiju departamenta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un tālākizglītības programmu apstiprināšanu (K.Strūberga, S.Baranova)
  9. Dažādi