Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijā radītie tēli "Lupatiņi"
Latvijā radītie tēli "Lupatiņi"
Latvijā radītie tēli "Lupatiņi"
Projektā „Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai – Kā Lupatiņi mācījās?” izstrādātas pirmās 3 grāmatiņas
Linda Daniela, LU PPMF profesore
20.01.2018

Latvijas Universitātē no 01.02.2017. – 31.01.2019. tiek realizēts projekts „Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai – Kā Lupatiņi mācījās?” (nosaukums angliski “Printed audio-learning materials for early childhood education – How the Shammies learned?)”) ar projekta identifikācijas Nr. Est-Lat43.

Projekta mērķis ir izstrādāt 6 interaktīvas “Lupatiņu” grāmatiņas 3 dažādām vecuma grupām, pirmsskolas vecuma bērniem latviešu, igauņu un angļu valodā, kur bērni lasot, klausoties un, interaktīvi darbojoties ar digitālo pildspalvu, apgūs lasītprasmi, dažādas sociālās prasmes, matemātiskos priekšstatus,  dabaszinības utt. Šobrīd projekta komanda ir jau izstrādājusi pirmās trīs grāmatiņas un drīzumā būs gatavi pirmie grāmatiņu prototipi, kurus testēt.

Latvijas Universitātes zinātnieki sadarbībā ar Tartu Universitātes koledžas zinātniekiem izstrādāja šo grāmatiņu sagatavošanas zinātnisko un metodisko pamatojumu, lai tās izmantojot, bērni pamazām attīstītu savas zināšanas dažādās jomās. Šobrīd ir uzsākts darbs pie grāmatiņu izvērtēšanas metodoloģijas izstrādes.

Šis projekts tiek realizēts INTERREG Eiropa transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros.

Projekta vadošais partneris ir Igaunijas uzņēmums "Digital Learning Systems", kas sadarbojas Latvijas Universitāti, izdevniecību “Liels un mazs” (Latvija) un Tartu Universitātes koledžu (Igaunija).

Audiogrāmatu izstrādē tiek izmantoti Latvijā radīti tēli "Lupatiņi", tehnisko risinājumu izstrādā Igaunijas partneri.

Projekta kopējais finansējums ir € 445 449.03 , Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējuma daļa ir € 370 725,41.

Latvijas Universitātes kopējā projekta summa ir € 31 624.98, Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējuma daļa ir € 18 974.98.

Latvijas Universitātē projektu vada profesore Dr.paed. Linda Daniela.

Projektā "Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai - Kā Lupatiņi mācījās?" izstrādātas pirmās 3 grāmatiņas atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.