Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! 2017. gada rudens semestra absolventu izlaidums – 23. februārī LU Lielajā aulā
Sandra Kalniņa, LU PPMF dekāna palīdze
13.02.2018

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes izlaidums 2017.gada rudens semestra absolventiem notiks 23. februārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulv.19. Absolventi sava izlaiduma dienā pulcējas apmēram pusstundu (~30 min.) agrāk LU garderobē (pirmajā stāvā). Viesi pulcējas Lielajā aulā.

Plkst. 11.00 

RPIVA  īstenotās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Pirmsskolas izglītības skolotājs" absolventu izlaidums

Plkst. 13.30

RPIVA pārņemtajās studiju programmās īstenoto studiju programmu absolventiem (studijas Rīgā): 

 • bakalaura studiju programma "Psiholoģija"
 • profesionālā maģistra studiju programma "Psiholoģija"
 • profesionālā maģistra studiju programma "Pedagoģija"
 • Profesionālā bakalaura studiju programmas:
  - Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs;
  - Pirmsskolas izglītības skolotājs;
  - Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā;
  - Svešvalodas (angļu) skolotājs
 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Vidējās izglītības skolotājs"

LU Bauskas un Jēkabpils filiālēs īstenoto programmu absolventi.

Plkst. 16.00

PPMF īstenoto studiju programmu absolventiem:

 • profesionālā maģistra studiju programma „Izglītības vadība”
 • maģistra studiju programma  „Izglītības zinātnes”
 • profesonālā bakalaura studiju programma "Māksla” 
 • bakalaura studiju programma “Psiholoģija”
 • profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija”
 • 1.līmeņa profesonālās augstākās izglītības studiju programma "Pirmsskolas izglītības pedagogs" 
 • profesionālā maģistra studiju programma “Skolotājs”
 • 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Skolotājs”  
 • profesionālā bakalaura studiju programma “Skolotājs”
 • profesionālā bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

Lai izdodas veiksmīgi apliecināt savas zināšanas un prasmes Valsts eksāmenos un noslēgumu darbu aizstāvēšanā!

Tiekamies izlaidumā!