Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU PPMF profesore Linda Daniela piedalījās grāmatas par inovācijām digitalizācijas laikmetā tapšanā

20.02.2018

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) profesore Dr.paed. Linda Daniela ir piedalījusies grāmatas “Enhancing Knowledge Discovery and Innovation in the Digital Era” sagatavošanā sadarbībā ar Grieķijas kolēģiem Miltiadis D.Lytras un Anna Visvizi. Grāmata izdota 2018.gada janvārī izdevniecībā "IGI Global" (ASV).

Grāmatā ir apkopotas idejas un uzsāktas diskusijas par izaicinājumiem un iespējām, ko piedāvā arvien straujāka vides digitalizācija gan uzņēmējdarbībā, gan inženierzinātnēs, gan arī izglītībā. Digitālais laikmets nozīmē atšķirīgus, bet savstarpēji viens otru papildinošus veidus, lai pārvarētu pārmaiņas un nenoteiktību, t.i., nepārtrauktu zināšanu atklāšanu un pastāvīgas inovācijas.

Grāmatā iekļautas nodaļas, kurās, izmantojot dažādas metodoloģiskās pieejas un pētījumu perspektīvas, tiek diskutēts par nepieciešamību radīt jaunas zināšanas, attīstīt inovācijas, lai sekmētu sabiedrības, t.sk. tās politiskās un ekonomiskās sistēmas attīstību.  Liels uzsvars ir likts uz izglītības lomu inovāciju sekmēšanā, jo izglītība ir tā, kas var palīdzēt sabiedrībai attīstīties ilgstspējīgā, iekļaujošā un miermīlīgā veidā, norādot, ka tieši izglītības procesi ir tie, kas palīdz sabiedrībai transformēties.

Grāmatā “Enhancing Knowledge Discovery and Innovation in the Digital Era” ir iekļauti tādi temati, kā:

  • Datu ieguve digitālā vidē,
  • Tehnoloģiju bagātināta mācīšanās,
  • Zināšanu pārvaldība,
  • Inovācijas sekmējoši sadarbības tīkli,
  • Viedā izglītība utt.