Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU profesionālā bakalaura studiju programmas "Sociālais pedagogs" studenti viesojās Rīgas Lastādijas internātpamatskolā
LU profesionālā bakalaura studiju programmas "Sociālais pedagogs" studenti viesojās Rīgas Lastādijas internātpamatskolā
Studenti - topošie sociālie pedagogi viesojās Rīgas Lastādijas internātpamatskolā
Laura Lazdāne, Jelizaveta Cunajeva Foto: Jelizaveta Cunajeva, LU PPMF studentes
06.03.2018

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais pedagogs” 2. kursa studentes un asociētā profesore Astrīda Raževa studiju kursa “Socializācijas vide II” ietvaros 2018.gada 5.martā devās studiju vizītē uz Rīgas Lastādijas internātpamatskolu.

Internātpamatskolā tiek realizētas trīs mācību programmas, kuru ietvaros izglītību iegūst arī bērni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni. Skola nodrošina bezmaksas dzīvošanu internātā un ēdināšanu 4 reizes dienā 5 darba dienas nedēļā izglītojamiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

Vizītes laikā skolas sociālā pedagoģe Larisa Celmiņa un skolas psiholoģe Ilona Greivule studentes iepazīstināja ar skolas organizatorisko un mācību procesu, kā arī dalījās profesionālajā pieredzē par atbalsta personāla ikdienas darbu ar bērniem un viņu vecākiem, kura galvenais mērķis ir sadarbībā ar skolas personālu, pašvaldības un valsts institūcijām, sekmēt bērnu un jauniešu pilnvērtīgas identitātes veidošanos un labvēlīgu socializācijas procesa norisi.

Paldies Rīgas Lastādijas internātpamatskolai par viesmīlīgo uzņemšanu.