Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! 22. martā - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes ATVĒRTO DURVJU DIENA
Sandra Kalniņa, LU PPMF dekānes palīdze
20.03.2018

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (Jūrmalas gatve 76, Rīga) 22. martā plkst. 12.00 aicina uz ikgadējo Atvērto durvju dienu. Aicināti visi interesenti, lai plašāk iepazītos ar studiju iespējām skolotāju izglītībā, sociālajā un pirmsskolas pedagoģijā, psiholoģijā un mākslā gan pamatstudijās, gan augstākā līmeņa studijās.

Atvērto durvju dienu programma:

12.10Informatīvā tikšanās ar fakultātes vadību, studiju programmu pārstāvjiem un studentiem. Informācija par fakultāti un tās daudzveidīgo studiju iespēju piedāvājumu. Studentu pieredze studijās  (B-1.auditorijā);
12.30Tikšanās ar programmu direktoriem, mācībspēkiem, studiju metodiķēm. Informācija par konkrētām studiju programmām (skatīt informāciju par telpām)
14.30Nodarbība „Skolotāja misija vakar, šodien, rīt” (prof.Aīda Krūze)
(pulcēšanās fakultātes vestibilā, nodarbība notiks LU Pedagoģijas vēstures muzejā)
16:00Improvizēts iestājpārbaudījums profesionālā bakalaura studiju programmai „MĀKSLA” (V-313.auditorija)
Iespēja izmēģināt savus spēkus improvizētā studiju programmas „Māksla” iestājpārbaudījumā.
16:30„Iepazīsim fakultāti!” 
Ekskursija pa fakultāti kopā ar studentiem  (pulcēšanās fakultātes vestibilā) un ekskursija uz Imatas 7. līnija korpusu

Visa programma ar informāciju par telpām.

Papildus info: tālr. -  67034000, 67034004

Sandra Kalniņa, dekāna palīgs
E-pasts: sandra.kalnina@lu.lv

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) ir patstāvīga un bagāta Latvijas Universitātes struktūrvienība, jo tās darbībā savijas vairākas cilvēkzinātnes: izglītības zinātnes (pedagoģija, izglītības vadība, skolotāju izglītība), psiholoģija un māksla.
PPMF gatavo skolotājus dažādām izglītības pakāpēm. Šeit kvalifikāciju un augstāko akadēmisko izglītību var iegūt pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolotāji. Tiek nodrošināta arī skolotāju tālākizglītība.
Fakultāte ir kļuvusi par Latvijas augstskolu mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas centru. Fakultātes docētāji ir pazīstami starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā. Fakultātē ir studiju vietas par valsts budžeta līdzekļiem.

Fakultāte izvietojusies atsevišķā "pilsētiņā", kurā atrodas gandrīz visa fakultātes studiju un pētnieciskā bāze, kā arī studentu viesnīca.