Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

9. Starptautiskā profesoru nedēļa Internacionalizācija un skolotāju izglītība
Indra Odiņa
26.03.2018

Latvijas Universitātē (LU) un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF) notiks ikgadējā starptautiskā viesprofesoru un studentu nedēļa

Starptautiskā profesoru nedēļa sniedz iespēju profesoriem no Eiropas un citām pasaules universitātēm vadīt nodarbības/ lekcijas/ seminārus studentiem, iepazīstināt ar saviem pētījumiem citus docētājus, prezentēt savu universitāti/ augstskolu topošajiem apmaiņas studentiem, reklamēt projektu iniciatīvas starptautiskajiem kolēģiem un piedalīties (17. Starptautiskās studentu pētniecisko darbu konferences pasākumos 15. – 17.maijs, 2018).

Vairāk informācijas: www.isrc.lu.lv

Norises laiks: 14. – 18. maijs, 2018

Valodas: Angļu, vācu, franču, krievu, utt.

Pieteikšanās: līdz 20.aprīlim, 2018 (skat. http://www.isrc.lu.lv/professors/)

Vieta: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Skolotāju izglītības nodaļa

Adrese: Jūrmalas gatve 76, Rīga, Latvija

Sekojiet mums www.facebook.com/groups/703752839677569/.

Jautājumu gadījumos, lūdzam sazināties ar Dr. paed., prof. Indra Odiņa, indra.odina@lu.lv.

 

See information in English and German