Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU studiju programmas "Sociālais pedagogs" studenti viesojas Iecavas vidusskolā. Foto: Maija Elvīra Šmukste
LU studiju programmas "Sociālais pedagogs" studenti viesojas Iecavas vidusskolā. Foto: Maija Elvīra Šmukste
LU studiju programmas "Sociālais pedagogs" studenti viesojas Iecavas vidusskolā. Foto: Maija Elvīra Šmukste LU studiju programmas "Sociālais pedagogs" studenti viesojas Iecavas vidusskolā. Foto: Maija Elvīra Šmukste LU studiju programmas "Sociālais pedagogs" studenti viesojas Iecavas internātpamatskolā. Foto: Maija Elvīra Šmukste LU studiju programmas "Sociālais pedagogs" studenti viesojas Iecavas pirmsskolas izglītības iestādē "Cālītis". Foto: Maija Elvīra Šmukste
Sociālie pedagogi viesojās Iecavas novada izglītības iestādēs
Ieva Birziņa, Regīna Prohorova, LU PPMF 2.kursa studentes
27.03.2018

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais pedagogs” 2. un 3. kursa studenti un asociētā profesore Astrīda Raževa studiju kursa “Socializācijas vide II” ietvaros 2018. gada 20. martā devās studiju vizītē uz trīs Iecavas izglītības iestādēm – Iecavas vidusskolu, internātpamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi «Cālītis».

Iecavas vidusskola

Pirmā iestāde, kas tika apmeklēta, bija Iecavas vidusskola, kurā studentus laipni uzņēma un sagaidīja skolas direktore Agra Zaķe. Izglītību šajā skolā apgūst apmēram 740 skolēnu. Skolēniem ir pieejami 22 interešu izglītības pulciņi, kā, piemēram, kokapstrāde, teātra sports, loģistikas pulciņš. Skolas direktore A.Zaķe uzsvēra, ka skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu personības attīstīšanai. Iecavas vidusskola ir iegādājusies dažādus materiālus, kas veicina skolēnu interesi par mācībām, piemēram, skolas ķīmijas laboratorija ir izveidota ļoti moderni - katram skolēnam ir sava darba vieta un ir pieejami dažāda veida mācībām nepieciešamie materiāli.

Iecavas internātpamatskola

Vizītes laikā studenti apmeklēja arī Iecavas internātpamatskolu, kur izglītību iegūst apmēram 200 skolēnu. Studentus laipni uzņēma skolas direktora vietniece Ligita Putniņa un skolas sociālā pedagoģe Lilita Gārbena. Internātpamatskolā tiek realizētas divas mācību programmas - pamatizglītības programma un speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem. Kā arī internāts nodrošina izglītojamo diennakts aprūpi. Internātpamatskolā ir iespējams apmeklēt arī dažādus interešu izglītības pulciņus. Kā uzsvēra direktores vietniece Ligita Putniņa: “Mēs rādām šiem bērniem gaismu”, un galvenais ir, lai šādās skolās nebūtu vienaldzība, bet atbalsts, tad arī audzināšanas un izglītošanas darbs būs sekmīgs.

Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cālītis”

Pēdējā no mācību vizītes vietām bija Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis», kur iestādes vadītāja Ingūna Lāce studentus iepazīstināja ar divām pirmsskolā realizētajām programmām: speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem un vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu.

Kā minēja direktore, viena no šīs pirmsskolas vērtībām ir bērns kā harmoniska personība, tādēļ tiek domāts ne tikai par bērnu sociālo un garīgo attīstību, bet arī fizisko, kas tiek nodrošināta ar dažādu sporta nodarbību palīdzību, tai skaitā koriģējošo vingrošanu, ar kuras palīdzību tiek sekmēta pareiza bērnu stājas veidošanās. Savukārt, palīdzību valodas attīstības traucēju gadījumos sniedz logopēdes.

Izsakām pateicību apmeklētajām Iecavas izglītības iestādēm par viesmīlību un mums veltīto laiku.