Registration is closed. Listeners can participate without registration.

 

Link to the live stream:                 Programme: 

 
Session chair: Prof. Zanda Rubene, Prof. Linda Daniela
Date and time: 11.02.2021., 10.00 AM
Place: Zoom platform 
 
Abstract submission deadline: 28.01.2021. (included)     

Prezentācijas:

Solvita Umbraško, Ivars Austers, Baiba Martinsone, Ieva Stokenberga, Linda Daniela, Zanda Rubene

Valsts pētījumu programmas projekts “Dzīve ar COVID: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē”

National research program project “Life with COVID: Assessment of the crisis management of the coronavirus in Latvia and a proposal for the future sustainability of society”.

Sandra Sebre, Anika Miltuze, Baiba Martinsone, Inese Elsiņa, Evita Lazdiņa

"Sākumskolas vecuma bērnu problemātiska interneta lietošana: riska un aizsargājošie faktori Latvijā, Lietuvā un Taivānā."

"Problematic Internet Use by Primary School Children: Risk and Protective Factors in Latvia, Lithuania, and Taiwan."

Zanda Rubene, Ģirts Dimdiņš, Anika Miltuze

"Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā."

"Assessment of the Students’ Competences in Higher Education and their Development Dynamics during the Study Period."

Andra Irbīte

"Aktuālās tendences dizainā, dizaina izglītībā un pētniecībā."

"Current trends in design, design education and research."

Linda Mihno

"Latvija Matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču novērtējums. Starptautiskā pētījuma TIMSS 2019 rezultāti."

"Results of the project Latvia in Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2019."