LU PPMF Studentu pašpārvalde (turpmāk SP) ir LU PPMF studentu ievēlēta, neatkarīga, universitātes finansēta organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt LU PPMF studentu tiesības un pārstāvēt to intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos gan fakultātes, gan visas universitātes mērogā. Pašpārvaldē satiekas fakultātes aktīvākie studenti.

LU PPMF SP darbību nodrošina aktīvisti un 20 ievēlēti studenti, kuriem ir balsstiesības. Arī Tu jebkurā mirklī vari kandidēt uz biedra statusu un darboties kā aktīvists!

PPMF Domes sastāvā (Dome ir fakultātes galvenā lēmējinstitūcija!) ir arī 4 balsstiesīgi studenti, kuru spēkos ir ietekmēt procesus un lēmumus visas fakultātes līmenī, kas skar arī Tevi.

Vari mums rakstīt uz e-pastu: pedpsihmaksp@gmail.com un seko mums sociālajos tīklos, lai uzzinātu visu aktuālo un interesanto:

www.facebook.com/PedPsihMak https://twitter.com/PedPsihMak
www.instagram.com/ppmf_sp/ www.draugiem.lv/pedpsihi/


Studentu pašpārvaldes (SP) darbība ir strukturēta vairākos virzienos, pašpārvaldi vada PPMF SP valde:

PPMF SP vadītāja

PPMF SP vadītāja vietnieks

Sandis Mārtiņš Caune

Akadēmiskā virziena vadītāja

Projektu virziena vadītāja

Judīte Mihailova

Komunikācijas virziena vadītāja

Dita Brimerberga

Sociālā virziena vadītāja

Made Jete Jance
Annija Tamane
Anna Zirdziņa
Egons Rebainis
Andra Eva Riekstiņa
Rēzija Vabale 
Beatrise Līva Bebriša
Arta Evija Rudzīte
Līga Saliņa
Emīls Pureniņš 
Renāte Kozule

Anna Holberga
Renāte Kozule
Annija Tamane
Anna Zirdziņa