LU PPMF Studentu pašpārvalde (turpmāk SP) ir LU PPMF studentu ievēlēta, neatkarīga, universitātes finansēta organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt LU PPMF studentu tiesības un pārstāvēt to intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos gan fakultātes, gan visas universitātes mērogā. Pašpārvaldē satiekas fakultātes aktīvākie studenti.

LU PPMF SP darbību nodrošina aktīvisti un 20 ievēlēti studenti, kuriem ir balsstiesības. Arī Tu jebkurā mirklī vari kandidēt uz biedra statusu un darboties kā aktīvists!

PPMF Domes sastāvā (Dome ir fakultātes galvenā lēmējinstitūcija!) ir arī 4 balsstiesīgi studenti, kuru spēkos ir ietekmēt procesus un lēmumus visas fakultātes līmenī, kas skar arī Tevi.

Vari mums rakstīt uz e-pastu: pedpsihmaksp@gmail.com un seko mums sociālajos tīklos, lai uzzinātu visu aktuālo un interesanto:

www.facebook.com/PedPsihMak https://twitter.com/PedPsihMak
www.instagram.com/ppmf_sp/ www.draugiem.lv/pedpsihi/


Studentu pašpārvaldes (SP) darbība ir strukturēta vairākos virzienos, pašpārvaldi vada PPMF SP valde:

      

SP Vadītāja

Laima Lapiņa
PBSP "Skolotājs", apakšprogramma "Matemātikas skolotājs", 2.kurss

laiminalapina@gmail.com 

 

 

 


SP vadītājas vietniece

Elīza Tipuka
BSP "Psiholoģija", 1.kurss

tipuka.eliza@gmail.com

 

 

 


SP Komunikācijas virziena vadītāja

Alise Mankus
PBSP "Skolotājs", apakšprogramma "Angļu valodas un matemātikas skolotājs", 1.kurss

alise.mankus@gmail.com

 

 

 


SP Projektu virziena vadītājs

Mārtiņš Zeps
PBSP "Māksla", Grafiskais dizains, 1.kurss

martinszeps2@inbox.lv

 

 

 


SP Akadēmiskā virziena vadītājs

Edgars Svilāns
PBSP "Skolotājs", apakšprogramma "Vēstures un sociālo zinību skolotājs", 1.kurss

edgars.svilaans@inbox.lv

 

 

 


SP Sociālā virziena vadītājs

Egons Rebainis
PBSP "Skolotājs", apakšprogramma "Dabaszinātņu skolotājs", 2.kurss

erebainis@gmail.com

 

Anna Zirdziņa

Alise Mankus

Elizabete Rebezova

Elīza Tipuka

Anna Holberga
Renāte Kozule
Annija Tamane
Anna Zirdziņa