Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 
29. marts
10.00 - 11.30
V-201.telpa, LU PPMF, Jūrmlas gatve 76
4. aprīlis
10.00 - 17.00
LU PPMF, Jūrmalas gatve
14. aprīlis
10.30 - 15.00
V-306.telpa, Lu PPMF, Jūrmalas gatve 76
 • Ir iznācis žurnāla International Journal of Smart Education and Urban Society 9 (2) numurs

  Žurnāla mērķis ir veidot platformu zinātniskām diskusijām par izglītības vietu un lomu mūsdienu sabiedrībā, piedāvāt inovatīvus pedagoģiskos risinājumus, diskutēt par pētniecisko metodoloģiju, analizēt labās prakses piemērus un riskus, kas jāņem vērā digitalizācijas un urbanizācijas kontekstā. Pētnieki ir aicināti piedāvāt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, diskutēt par viedajām (smart) un sociālajām prasmēm utt.

 • 9. Starptautiskā profesoru nedēļa Internacionalizācija un skolotāju izglītība

  Latvijas Universitātē (LU) un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF) notiks ikgadējā starptautiskā viesprofesoru un studentu nedēļa

 • 17. Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference 15. – 17.maijs, 2018 LU PPMF SIN

  Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes, Profesionālā bakalaura studiju programmas “Skolotājs” studenti, topošie skolotāji aicina jūs iepazīstināt konferences dalībniekus ar saviem pētījumiem 17. Starptautiskajā studentu pētniecisko darbu konferencē 2018. gada 15.-17. maijā.

 • Studenti - topošie sociālie pedagogi viesojās Rīgas vakara ģimnāzijā.
  Marita Irbe, Sociālais pedagogs, 2.kurss, PLK.
  20.03.2018

  Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais pedagogs” 2. kursa studentes un asociētā profesore Astrīda Raževa studiju kursa “Socializācijas vide II” ietvaros 2018.gada 19.martā devās studiju vizītē uz Rīgas vakara ģimnāziju.

 • Radošās darbnīcas skolotājiem 4. aprīlī - Mājturības un Mājsaimniecības olimpiāžu dienā

  Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē 4.aprīlī notiks 14. atklātā Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde tekstila teholoģijās (6.-7.klases) un Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 9.valsts olimpiāde "Mēs - Latvijas simtgadei". Olimpiāžu ietvaros darbosies 4 radošās darbnīcas un lekcija "Cimdi : vakar, šodien, rīt" skolotājiem, kuri pavadīs skolēnus uz olimpiādi.

 • 29. martā notiks PPMF domes sēde
  Baiba Kaļķe, LU PPMF domes sekretāre
  19.03.2018

  Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Domes sēde notiks ceturtdien, 29.martā plkst. 10.00 V-201. telpā (fakultātes sēžu zālē).

 • Matemātikas skolotāji aprīlī pulcēsies konferencē "Starpdisciplinaritāte kompetenču izglītībā"
  Aizkraukles novada vidusskola

  Aizkraukles novada vidusskolā (Aizkraukle, Lāčplēša iela 21) 2018.gada 6. un 7. aprīlī notiks Latvijas matemātikas skolotāju apvienības (LMSA) konference "Starpdisciplinaritāte kompetenču izglītībā". Pieteikšanās konferencei līdz 25. martam, aizpildot reģistrācijas anketu.