2023./2024. akadēmiskajā gadā LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas un bezmaksas kursus.

!!! Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs aicina skolotājus līdz 15.06.2024. pieteikties uz Izglītības un zinātnes ministrijas finansētām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmām:

 • Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs, 160 stundas;
 • Otrās svešvalodas skolotājs (vācu, spāņu vai franču), 160 stundas; 
 • Sociālais pedagogs, 160 stundas
  (Pieteikšanās informācija zemāk programmu aprakstā)

 

Kontaktpersonas:

Rita ĀbeleMg.paed.
LU PPMF PPIC vadītāja
Tālr.: 67034825
E–pasts: rita.abele@lu.lv

Inga Liepiņa
Tālākizglītības eksperts
Tālr. 29174118
E–pasts: inga.liepina@lu.lv

Ginta Ramane
Tālākizglītības eksperts
Tālr. 29708328
E–pasts: ginta.ramane@lu.lv 

MAKSAS KURSI

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus. 

Kursu īstenošanas laiks un vieta ir atkarīga no grupu nokomplektēšanas. Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu veidošanu, kas uzsāk darbu, tiklīdz ir pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.

6 , 10 un 18 stundu programmas:

Veids

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Anotācija

Programmas mērķis ir papildināt pedagogiem zināšanas un praktiskas iemaņas kā izmantot jau gatavas spēles un spēliskošanas lietotnes, kā arī izprast jaunu spēļu izstrādes gaitu.

Programmas uzdevumi.

 • Iepazīstināt pedagogus ar spēļu un to element izmantošanu izglītībā, kā arī tēmai atbilstošo terminoloģiju (izglītojoša spēle, spēlē balstīta mācīšanās, nopietnās spēles, spēliskošana, uc.) un to atšķirīgajām iezīmēm.
 • Sekmēt izpratni par spēļu un to elementu izmantošanas ieguvumiem un riskiem.
 • Veicināt teorētisko zināšanu integrēšanu praksē, savas izglītojošas spēles dizaina izstrādē.

Mērķgrupa un nepieciešamās priekšzināšanas

Izglītības iestāžu pedagogi

Apjoms un īstenošanas forma

6 stundas.

Nodarbības notiks attālināti tiešsaistē MS Teams platformā.

Maksa

22.00 EUR.

 

Apmaksas kārtība

 

Programmas saturs

Iepazīšanās ar pasniedzēju, dalībniekiem, programmu, mācīšanās mērķu nospraušana, savu zināšanu novērtēšana.

Terminoloģija (aktīvā mācīšanās, spēlē balstīta mācīšanās, rotaļa, spēles, spēliskošana uc.) un to piemēri.

Spēles dažādās nozarēs un kā zinātnes disciplīna.

Diskusiju metode “Zini vai mini”.

Piemēru testēšana un analizēšana

Refleksijas metodes.

Aktīvās mācīšanās dizaina, kurā iekļauta spēle vai to elementi izveide.

Nepieciešamība. Problēmas, izaicinājuma noteikšana.

Ietekmējošo faktoru analīze.

Stratēģijas izveide,

Realizācija, testēšana.

Refleksija.

Programmas apguves nosacījumi

Aktīva dalība nodarbībās un doto uzdevumu izpilde.

 

Izglītību apliecinošs dokuments

Apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Programmas vadītājs un mācībspēki

Elīna Grāvelsiņa, Mg.paed.

Īstenotāja kontaktinformācija

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja Rita Ābele, tālr. 67034825, e-pasts rita.abele@lu.lv

Informācija par pieteikšanos

01.05.2024, grupas tiek komplektētas tiklīdz ir saņemti pietiekoši daudz pieteikumi. Programmas īstenošana tiek plānota 2024.gada maijā, jūnijā.

Pieteikšanās anketa šeit>>>

Veids

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Anotācija

Programmas mērķis sniegt ieskatu digitālo spēļu un spēliskošanas izmantojumā dažādās nozarēs un izglītībā, kā arī apgūt Genial.ly platformas piedāvātās iespējas savu digitālo spēļu vai interaktīva satura izveidē.

Programmas uzdevumi.

 • Iepazīstināt pedagogus ar digitālo spēļu daudzveidību un to elementu izmantošanu izglītībā.
 • Sekmēt izpratni par izglītojošu digitālo spēļu un to elementu izmantošanas ieguvumiem un riskiem.
 • Veicināt teorētisko zināšanu integrēšanu praksē, savas izglītojošas digitālās spēles prototipa izstrādē un testēšanā.

Mērķgrupa un nepieciešamās priekšzināšanas

Izglītības iestāžu pedagogi

Apjoms un īstenošanas forma

10 stundas.

Nodarbības notiks attālināti tiešsaistē MS Teams platformā

Maksa

34.00 EUR.

 

Apmaksas kārtība

 

Programmas saturs

1. Nodarbība.
- Digitālu spēļu un interaktīvu materiālu izmantošana dažādās jomās.
- Spēliskošanas pamati, - iepazīšanās ar spēliskotām mācību aplikācijām.
- Digitālu spēļu piemēri, viedtālruņos, datorā, VR (ja ir piekļuve telpām), spēļu elementu atpazīšana.
- Izmantošanas izvērtēšana.
2. Nodarbība.
- Rīki/platformas, kur var veidot vienkāršas spēles (piemēram, lietotnes, google rīki, H5P).
- Dizaina īpatnības un ietekme uz spēlētājiem.
- Savu spēļu izstrāde.
3. Nodarbība.
- Darbu prezentēšana.
- Sava darba un iepriekš izvirzīto mērķu novērtēšana.

Programmas apguves nosacījumi

Aktīva dalība nodarbībās un doto uzdevumu izpilde.

 

Izglītību apliecinošs dokuments

Apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Programmas vadītājs un mācībspēki

Elīna Grāvelsiņa, Mg.paed.

Īstenotāja kontaktinformācija

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja Rita Ābele, tālr. 67034825, e-pasts rita.abele@lu.lv

Informācija par pieteikšanos

01.05.2024, grupas tiek komplektētas tiklīdz ir saņemti pietiekoši daudz pieteikumi. Programmas īstenošana tiek plānota 2024.gada maijā, jūnijā.

Pieteikšanās anketa šeit>>>

Veids

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Anotācija

Programmas mērķis ir sniegt pedagogiem zināšanas un praktiskas iemaņas, kā izmantot orientēšanās spēles (slēpņošana, bāgātību medību), āra spēles un izlaušanās spēles (reālās vides, digitālajā formātā) jaunu izglītojošu spēļu izstrādē.

Programmas uzdevumi

 • Iepazīstināt pedagogus ar vides un izlaušanās spēļu daudzveidību un to elementu izmantošanu izglītībā.
 • Sekmēt izpratni par izglītojošām vides un izlaušanās spēļu un to elementu izmantošanas ieguvumiem un riskiem.
 • Veicināt teorētisko zināšanu integrēšanu praksē, savas vides vai izlaušanās spēles prototipa izstrādē un testēšanā.

Mērķgrupa un nepieciešamās priekšzināšanas

Izglītības iestāžu pedagogi

Apjoms un īstenošanas forma

10 stundas.

Nodarbības notiks klātienē

 

Maksa

34.00 EUR.

 

Apmaksas kārtība

 

Programmas saturs

Vides spēles, āra spēles un izlaušanās spēles, to piemēri un izmantošana dažādās jomās.
Pēc spēlē balstītas mācīšanas dizaina izstrādāt jaunu izglītojošu spēli vai nolikumu.
Spēļu prezentēšana, analizēšana, izvirzīto mērķu novērtēšana.

Programmas apguves nosacījumi

Aktīva dalība nodarbībās un doto uzdevumu izpilde.

 

Izglītību apliecinošs dokuments

Apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Programmas vadītājs un mācībspēki

Elīna Grāvelsiņa, Mg.paed.

Īstenotāja kontaktinformācija

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja Rita Ābele, tālr. 67034825, e-pasts rita.abele@lu.lv

Informācija par pieteikšanos

01.05.2024, grupas tiek komplektētas tiklīdz ir saņemti pietiekoši daudz pieteikumi. Programmas īstenošana tiek plānota 2024.gada maijā, jūnijā.

Pieteikšanās anketa šeit>>>

Veids

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Anotācija

Programmas mērķis ir papildināt pedagogiem zināšanas un praktiskas iemaņas kā izmantot jau gatavas galda spēles un izprast jaunu izglītojošu galda spēļu izstrādes gaitu.

Programmas uzdevumi

 • Iepazīstināt pedagogus ar galda spēļu daudzveidību un to elementu izmantošanu izglītībā.
 • Sekmēt izpratni par izglītojošu galda spēļu un to elementu izmantošanas ieguvumiem un riskiem.
 • Veicināt teorētisko zināšanu integrēšanu praksē, savas izglītojošas galda spēles prototipa izstrādē un testēšanā.

Mērķgrupa un nepieciešamās priekšzināšanas

Izglītības iestāžu pedagogi

Apjoms un īstenošanas forma

10 stundas.

Nodarbības notiks klātienē.

Maksa

34.00 EUR.

 

Apmaksas kārtība

 

Programmas saturs

Mērķu izvirzīšana, galda spēļu piemēru apkopošana, izvērtēšana.
Galda spēļu nozare, spēļu izmantošana dažādās jomās.
Spēļu un izglītojošo spēļu testēšana, mehānismu analizēšana
Rīki, kas atvieglo spēļu izveidi.
Prototipēšana, pēc spēlē balstītas mācīšanas dizaina principiem grupās vai individuāli izstrādāt jaunu spēli vai spēles nolikumu, kas palīdz risināt kādu problēmu.

Spēļu realizēšanas iespējas.
Darbu prezentēšana un testēšana
Sava darba un iepriekš izvirzīto mērķu novērtēšana.

Programmas apguves nosacījumi

Aktīva dalība nodarbībās un doto uzdevumu izpilde.

 

Izglītību apliecinošs dokuments

Apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Programmas vadītājs un mācībspēki

Elīna Grāvelsiņa, Mg.paed.

Īstenotāja kontaktinformācija

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra vadītāja Rita Ābele, tālr. 67034825, e-pasts rita.abele@lu.lv

Informācija par pieteikšanos

01.05.2024, grupas tiek komplektētas tiklīdz ir saņemti pietiekoši daudz pieteikumi. Programmas īstenošana tiek plānota 2024.gada maijā, jūnijā.

Pieteikšanās anketa šeit>>>
 

Veids

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Anotācija

Programmas mērķis: Iepazīstināt ar bērnu un jauniešu psiholoģiskās uztveres un fiziskās veiktspējas ietekmējošajiem faktoriem, piedāvājot praktiskas metodes un inovatīvas idejas motivācijas rosināšanai un treniņu metožu uzlabošanai iekštelpās un āra vidē, pievērst uzmanību fizisko un psiholoģisko traumu gūšanas un to pārvarēšanas iespējām.
Uzdevumi:

 • Radīt izpratni par fizisko aktivitāšu, uztura, atpūtas režīma un nākotnes iespēju nozīmi veselīga, veiksmīga psiholoģiskā un fiziskā fona veidošanai bērnā un jaunietī.
 • Akcentēt spēļu lomu iesaistes veicināšanai, piedāvājot arī mūsdienīgus inovatīvus risinājumus.
 • Piedāvāt praktiski pielietojamas metodes psiholoģiskās noturības veicināšanai, baiļu un stresa pārvarēšanai, fizisko traumu seku mazināšanai.

Mērķgrupa un nepieciešamās priekšzināšanas

Izglītības iestāžu pedagogi.

Apjoms un īstenošanas forma

18 stundas.

Nodarbības notiks attālināti tiešsaistē MS Teams platformā.

Maksa

60.00 EUR.

Apmaksas kārtība

 

Programmas saturs

1.Fizisko aktivitāšu nozīme bērnu un jauniešu dzīvē, motivējošie faktori.
2.Rotaļu elementi sporta nodarbībās.
3.Fizisko aktivitāšu integrēšana mācību procesā.
4.Āra aktivitātes un tehnoloģiskie palīgi.
5.Iekštelpu treniņi.
6.Psiholoģiskās izturības treniņš.
7.Fizisko un psiholoģisko trauma novēršana.
8.Uzturs.
9.Patstāvīgais darbs/Tests un atgriezeniskā saite.

Programmas apguves nosacījumi

Aktīva dalība nodarbībās un doto uzdevumu izpilde.

Izglītību apliecinošs dokuments

Apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Programmas vadītājs un mācībspēki

Programmas vadītāja Ineta Miškuna, Mg.uzņēmējdarbības vadībā.

Īstenotāja kontaktinformācija

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra stundu pasniedzēja Ineta Miškuna, tālr. 29505337, e-pasts ineta.miskuna@lu.lv

Informācija par pieteikšanos

01.05.2024, grupas tiek komplektētas tiklīdz ir saņemti pietiekoši daudz pieteikumi. Programmas īstenošana tiek plānota 2024.gada maijā, jūnijā.

Pieteikšanās anketa šeit>>>

32 un 36 stundu programmas:

Nosaukums "Mentordarbība darba vidē balstītu studiju nodrošināšanai"
Programmas saturs Programmas mērķi un sasniedzamie rezultāti. Darba vidē balstītu studiju raksturojums. Jaunā skolotāja attīstības fāzes un identitātes veidošanās. Mentordarbības stili. Jaunā skolotāja vadītās stundas vērošanas, analīzes un apspriešanas veidi, stundas vērtēšana. Klātienes, asinhronās un sinhronās stundas vērtēšanas kritēriji. Mentora darba plānošana. Atbalsta sniegšana topošajam skolotājam darba vidē balstītās studijās. Mentordarbības prakses un pieredzes izvērtēšana.
Mērķauditorija Skolotāji, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja profesionālā kvalifikācija.
Programmas apjoms (stundas) 32
Maksa 128,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura audzināšanas un izcilības veicināšanai"
Programmas saturs Programma izstrādāta, balstoties uz ERASMUS+ projektu „Supporting teachers for developping intra-personal competencies and character education at school – ARETE CATALYST”, ietverot ne tikai intrapersonālās kompetences, bet visas caurviju prasmes, ar mērķi sniegt pedagogiem metodoloģisku atbalstu caurviju prasmju pilnveidē skolēnu rakstura audzināšanas un izcilības veicināšanai. Kursa saturs strukturēts 4 moduļos: komunikācija, teorija, metodoloģija un vērtēšana. Katrā no tiem akcentētas konkrētas caurviju prasmes: modulī "Komunikācija" akcentēta pašizziņas un pašvadības prasmju pilnveide, modulī "Teorija" - domāšana un radošums, modulī "Metodoloģija" - digitālo prasmju pilnveide, modulī "Vērtēšana" - sadarbība un līdzdalība.
Mērķauditorija Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, speciālie pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti, izglītības iestādes vadītāji, vadītāja vietnieki, izglītības metodiķi
Programmas apjoms (stundas) 36
Maksa 76,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana pamatizglītībā"
Programmas saturs Programmas mērķis- dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveide skolēnu radošuma attīstības sekmēšanai un vērtēšanai pamatizglītībā. Programma veidota, balstoties uz Nordplus Horizontal projekta “Radošas skolas kultūras sekmēšana starpnozaru sadarbībā” rezultātiem. Kursu dalībnieki iepazīs kreatoloģijas teorētiskās atziņas par radošuma psiholoģiskajiem, pedagoģiskajiem un kultūras aspektiem saistībā ar skolēnu caurviju prasmju attīstību – jaunrade, uzņēmējspēja, kritiskā domāšana, problēmu risināšana. Praktiskā darbībā kursu dalībnieki izmēģinās un reflektēs daudzveidīgas ideju radīšanas tehnikas, plānos un modelēs pedagoģisko procesu skolēnu radošuma sekmēšanai un vērtēšanai dažādās izglītības jomās pamatizglītībā. Semināros kursu dalībnieki dalīsies pieredzē, kopīgi analizēs radošuma sekmēšanas pedagoģiskās iespējas un izaicinājumus skolas praksē.
Mērķauditorija Sākumskolas un pamatskolas dažādu izglītības jomu skolotāji, izglītības darba vadītāji, metodiķi, mācību materiālu autori.
Programmas apjoms (stundas) 36
Maksa 76,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa  
Nosaukums "Atbalsts pozitīvai uzvedībai"
Programmas saturs Viena no skolas dzīves aktualitātēm ir skolēnu uzvedības pārkāpumi – sākot no pļāpāšanas stundā līdz vardarbībai un agresivitātes izpausmēm pret klases biedriem un skolotājiem. Skolēnu ilgstošas uzvedības problēmas samazina ne vien skolotāju un skolēnu labizjūtu skolā, bet arī, kā apliecinājuši vairāki pētījumi, negatīvi ietekmē skolēnu mācību sasniegumus, pat var veicināt skolēnu atbiršanu no izglītības sistēmas. Lai gan katram pedagogam ir savi paņēmieni, kā risināt skolēnu uzvedības problēmas, pētījumi apliecina, ka vienota sistēma uzvedības problēmu risināšanā ir visefektīvākais veids, kā visā skolā ieviest pozitīvas pārmaiņas, veicināt skolēnu pozitīvu uzvedību un paaugstināt skolēnu mācību sasniegumus. LU izstrādātā darbības programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”(APU) paredz praktiskus risinājumus, kā skola vienoti veicina pozitīvu uzvedību skolā, atbalstot skolēnu spēju uzņemties atbildību par savu uzvedību, ar cieņu izturēties pret sevi un citiem, būt drošiem skolā. Programmas mērķis ir veidot pedagogu padziļinātu izpratni par vienotiem un sistemātiskiem uzvedības problēmu risinājumiem skolā un veicināt to ieviešanu praksē atbilstoši skolā izvirzītajām vērtībām.
Mērķauditorija Izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki.
Programmas apjoms (stundas) 36
Maksa 76,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa

 

48 stundu programmas:

Nosaukums

"Garīgas veselības veicināšana skolās"

Programmas saturs Nodrošināt pedagogam iespēju padziļināt zināšanas par kompleksu pieeju garīgās veselības veicināšanai izglītības iestādēs un apgūt metodes, kas veicina pedagogu un bērnu/skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmes un stiprina dzīvesspēku, kā arī mazina sociālo, emocionālo un uzvedības problēmu attīstības riskus.
Mērķauditorija Pirmsskolas, vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, kuri veic grupas vai klases audzinātāja pienākumus.
Programmas apjoms (stundas) 48
Maksa 78,00 (30 cilvēku grupai)
58,00 (40 cilvēku grupai)
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa

 

72 un 80 stundu programmas:

Nosaukums "Pedagoģiskās darbības pamati"
Programmas saturs Programma veidota, lai izpildītu MK “Noteikumu par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasības, kuru būtība nosaka, ka visiem izglītības iestāžu pedagogiem ir nepieciešama pedagoģiskā izglītība. Personām ar nepedagoģisko augstāko izglītību vai vidējo profesionālo izglītību (sākot ar 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni) programmā tiek piedāvāta iespēja apgūt pedagoģisko zināšanu, prasmju pamatus. Nostiprināt atbildīgu attieksmi proaktīvai darbībai izglītības jomā, pilnveidot pedagoģiskās kompetences. Programmas mērķis ir veicināt kursu klausītāju izpratni par izglītības procesa aktualitātēm un sekmēt viņu pedagoģiskās kompetences attīstību darbam izglītības iestādē, piedāvājot 21.gadsimta izaicinājumu risinājumu stratēģijas. Programmā ir dota iespēja izzināt globāla un Latvijas līmeņa izglītības problēmas, to cēloņus un novēršanas iespējas, kā arī veicināt izpratni par jaunākajām pieejām un teorētiskajām atziņām pedagoģijā, kā arī apgūt prasmes pedagoģiskajā darbībā integrēt pedagoģijas zinātnes aktualitātes.
Mērķauditorija Personas ar augstāko izglītību vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtu amatnieka kvalifikāciju, kas atbilst meistara līmenim
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00
Kontakti Ginta Ramane
tālr. 29708328,
e-pasts: ginta.ramane@lu.lv  
Pieteikšanās anketa
šiet>>>
Nosaukums "Pedagoģiskās darbības pamati (profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem)"
Programmas saturs Programmā tiek nodrošināta kursu dalībnieku pedagoģisko kompetenču pilnveide pedagogiem vai prakšu vadītājiem ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību atbilstošā nozarē, kuri strādā vispārējās vai profesionālas izglītības iestādēs, ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses un ir atbalstīti no darba devēju puses, īstenojot darba vidē balstītas mācības. Programmas mērķis: kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveide, spēja realizēt mūsdienīgu pedagoģisko procesu profesionālās izglītības iestādēs un darba vidē balstītās mācībās.
Mērķauditorija Personas ar augstāko izglītību vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirtu amatnieka kvalifikāciju, kas atbilst meistara līmenim
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Ginta Ramane
tālr. 29708328,
e-pasts: ginta.ramane@lu.lv  
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi"
Mērķauditorija Izglītības iestāžu skolotāji bez atbilstošas izglītības, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi, vai vairāki smagi attīstības traucējumi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi"
Programmas saturs Programmas mērķis ir paaugstināt speciālās izglītības programmās strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci un veidot sapratni par komandas darba nepieciešamību izglītības iestādē, sekmēt skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās traucējumiem kvalitatīvu iekļaušanu izglītības sistēmā. Apgūstot programmu, skolotāji pilnveidos zināšanas un praktiskās iemaņas par pedagoģiskā darba organizēšanu, metožu un paņēmienu izvēli mācību satura apgūšanai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās traucējumiem. Skolotāji gūs ieskatu par attīstības traucējumu diagnostikas iespējām un praktiskām diagnostikas metodēm. Skolotāji pilnveidos zināšanas un prasmes individuālo mācību un audzināšanas programmu veidošanā, skolēnu zināšanu vērtēšanā un skolotāju, vecāku un sabiedrības sadarbības modeļu veidošanā.
Mērķauditorija Skolotāji, kuriem ir augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja kvalifikācija un kuri iesaistīti izglītības programmu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām īstenošanā.
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Inga Liepiņa
tālr. 29174118
e-pasts: inga.liepina@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības"
Programmas saturs Programmas mērķis ir ir pilnveidot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu  profesionālo kompetenci, veicinot izglītojamo ar speciālām vajadzībām kvalitatīvu un sekmīgu iekļaušanos izglītības procesā. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt pirmsskolā ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības.
Mērķauditorija Skolotāji, kuriem ir augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja vai sākumskolas skolotāja kvalifikācija.
Programmas apjoms (stundas) 72
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Ginta Ramane
tālr. 29708328,
e-pasts: ginta.ramane@lu.lv  
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Pirmsskolas saturs un didaktika"
Programmas saturs Programmas mērķis ir nodrošināt skolotāju vienotu izpratni par pirmskolas izglītības programmas īstenošanu valstī, īstenot vienotu pieeju pirmskolas vecuma bērnu sagatavošanās skolai, sekmēt izpratni par pirmskolas vecuma bērnu attīstības likumsakarībām, pedagoģiskā procesa organizāciju pirmskolā atbilstoši mūsdienu prasībām un tendencēm, par individuālās pieejas nozīmību pirmskolēna ES koncepcijas īstenošanā un radošuma veicināšanā.
Mērķauditorija Personas, kurām ir augstākā pedagoģiskā izglītība.
Programmas apjoms (stundas) 80
Maksa 284,00 EUR
Kontakti Ginta Ramane
tālr. 29708328,
e-pasts: ginta.ramane@lu.lv  
Pieteikšanās anketa

 

160 un 240 stundu programmas:

Nosaukums Sākumizglītības skolotājs
Programmas saturs

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, lai iegūtu tiesības strādāt par pedagogu pamatizglītības pirmajā posmā (1.-6. klasei).

Uzdevumi:

 1. Pilnveidot zināšanas un izpratni par pamatizglītības pirmā posma mācību jomu saturu.
 2. Sekmēt profesionālo kompeteni pedagoģiskā procesa organizēšanā un īstenošanā pamatizglītības pirmā posmā.
 3. Īstenot kompetencēs balstītu un integrētu mācību procesu, izvēloties atbilstīgus paņēmienus, metodes, formas un līdzekļus, kas piemēroti izglītojamā vecuma iezīmēm, interesēm un dzīvesprasmēm.
 4. Izvēlēties atbilstīgus paņēmienus, metodes, formas un līdzekļus, lai īstenotu tādu mācību procesu, kas piemērots skolēna vecuma iezīmēm, interesēm un dzīvesprasmēm.
 5. Pilnveidot zināšanas un izpratni par vērtēšanu pamatizglītības pirmajā posmā.
 6. Iegūt zināšanas un prasmes analizēt situācijas, meklēt atbilstošas pieejas un iespējas dažādu problēmu risināšanai pamatizglītības pirmajā posmā (1.-6. klasei).
Mērķauditorija

Pedagogi ar augstāko profesionālo bakalaura izglītību un skolotāja kvalifikāciju.

Programmas apjoms (stundas) 160
Īstenošanas laiks Atkarīga no pieteikumu skaita un grupas nokomplektēšanas.
Maksa 718,00 EUR
Kontakti

LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra tālākizglītības speciāliste Inga Liepiņa 

E-pasts: inga.liepina@lu.lv

Pieteikšanās anketa

Nosaukums 

“Mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” saturs un metodika vispārējā izglītībā”

Programmas saturs 

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu kompetences dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta mācīšanai vispārējā izglītībā. 

Uzdevumi:  

 1. Pilnveidot pedagogu kompetenci dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetā. 

 1. Pilnveidot pedagogu kompetenci dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta saturā un metodikā vispārējā izglītībā. 

Plānotie rezultāti (zināšanas, prasmes, iemaņas) 

Zināšanas: 

1. Pārzina valsts izglītības standartus Tehnoloģiju mācību jomā un programmu paraugus dizainā un tehnoloģijās un citus ar mācību procesa nodrošināšanu saistītus reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. 

2. Orientējas jaunākajās dizaina un tehnoloģiju nozares attīstības tendencēs un aktualitātēs. 

3. Zina dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta tēmām un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošu mācību stratēģiju, mācību metodes, paņēmienus un līdzekļus. 

 

Prasmes: 

1. Izstrādā tematisko plānu un plāno mācību stundas, integrējot vērtību apguvi, caurviju prasmes un starppriekšmetu saikni. 

2. Izstrādā mācību metodisko nodrošinājumu, ievērojot mācību saturu, sasniedzamos rezultātus un mērķauditorijas vajadzības, tostarp veido jēgpilnus mācību uzdevumus. 

3. Pielāgo mācību metodiku un pieejas atbilstoši izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, individualizējot, diferencējot un personalizējot mācību procesu atbilstoši izvirzītajam mācību mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. 

4. Raksturo un plāno pārbaudes formas un izstrādā vērtēšanas kritērijus atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem. Plāno skolēniem atgriezenisko saiti. 

5. Demonstrē prasmes materiālu apstrādes un IT tehnoloģijās dizaina produktu, vides, pakalpojumu un digitālo risinājumu izstrādē. 

 

Kompetence:  

Patstāvīgi plāno mācību procesu dizainā un tehnoloģijās, izvērtē rezultātus. 

Mērķauditorija 

Personas ar augstāko pedagoģisko izglītību un cita mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju. 

Programmas apjoms (stundas) 

160 

Maksa 

748,00EUR 

Kontakti 

E-pasts: ginta.ramane@lu.lv  

Pieteikšanās anketa 

šeit>>>

 

Nosaukums Sociālais pedagogs
Programmas saturs

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu un sociālo darbinieku zināšanu apguvi sociālajā pedagoģijā, lai iegūtu tiesības veikt sociālpedagoģisko darbību. Programmas uzdevumi:

 1. Veidot izpratni un veicināt zināšanu apguvi par sociālo pedagoģiju un sociālpedagoģiskās darbības mērķiem un uzdevumiem.
 2. Veicināt zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidi patstāvīgi plānot, organizēt un vadīt sociālpedagoģisko darbību ar dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, izvēloties atbilstīgus paņēmienus, metodes, formas un līdzekļus, kas piemēroti izglītojamā vajadzībām, individuālajai attīstībai, dzīves prasmju līmenim, skolas un ģimenes resursiem.
 3. Veicināt profesionālās pašpilnveides prasmes, identificējot bērnu un jauniešu socializācijas riskus un novērtējot tos, izvēloties atbilstošas socializācijas procesa risku novērtēšanas metodes.
 4. Veicināt izpratni par starpinstitucionālās un sadarbības ar bērna/jaunieša ģimeni nepieciešamību un iespējām.
 5. Iegūt zināšanas un prasmes analizēt problēmsituācijas, meklēt atbilstošas pieejas un iespējas sociālpedagoģiskajā praksē šo problēmu risināšanai. 
Mērķauditorija Pedagogi ar skolotāja profesionālo kvalifikāciju un sociālie darbinieki ar sociālā darbinieka profesionālā bakalaura kvalifikāciju.
Programmas apjoms (stundas) 160
Īstenošanas laiks Kursu īstenošanas laiks ir atkarīgs no grupu nokomplektēšanas. Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu veidošanu, kas uzsāk darbu, tiklīdz ir pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.
Norises vieta un laiks Mācības notiek piektdienās, sestdienās un skolēnu brīvdienās attālināti tiešsaistē MS Teams platformā un klātienē IZPF, Imantas 7.līnijā 1.
Maksa 658,00 EUR (Finansē Izglītības un zinātnes ministrija)
Kontakti Inga Liepiņa
tālr. 29174118
e-pasts: inga.liepina@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
>>> šeit (pieteikšanās līdz 15.06.2024)
 
Nosaukums Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā
Programmas saturs

Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas, prasmes un kompetences datorikas mācību priekšmeta mācīšanai vispārējā izglītībā. Programmas uzdevumi:
• pilnveidot pedagogu kompetenci datorikas mācību priekšmeta saturā un metodikā vispārējā izglītībā: 
apgūt Lietišķās informātikas pamatus,
apgūt datorgrafikas un video apstrādes pamatus,
apgūt vietņu izstrādes pamatus,
apgūt programmēšanas valodas Scratch pamatus,
apgūt programmēšanas valodas JavaScript pamatus.

Mērķauditorija Personas ar augstāko pedagoģisko izglītību un cita mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālo kvalifikāciju, vai personas ar tiesībām veikt pedagoģisko darbību.
Programmas apjoms (stundas) 160
Īstenošanas laiks Kursu īstenošanas laiks ir atkarīgs no grupu nokomplektēšanas. Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu veidošanu, kas uzsāk darbu, tiklīdz ir pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.
Maksa 672,00 EUR
Kontakti Inga Liepiņa
tālr. 29174118
e-pasts: inga.liepina@lu.lv 
Pieteikšanās anketa https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/tehnologiju-joma/macibu-prieksmeta-datorika-saturs-un-metodika-vispareja-izglitiba/
Nosaukums "Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika"
Programmas saturs Programmas mērķis ir paaugstināt strādājošo skolotāju profesionālo kompetenci un nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošu vispārējās izglītības sociālo zinātņu jomas- sociālo zinību skolotāju izglītību, sekmējot šīs jomas skolotāju konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos un demogrāfiskajos apstākļos un dodot iespēju iegūt Sertifikātu par tiesībām mācīt sociālās zinības. Pēc programmas apguves skolotāji spēs īstenot valsts pamatizglītības standartā norādītos konkrētos mācību priekšmeta mērķus, uzdevumus un mācību satura apguves pamatprasības. 
Mērķauditorija Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un cita mācību priekšmeta pamatizglītības vai vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija atbilstošajā izglītības jomā.
Programmas apjoms (stundas) 160
Maksa 610,00 EUR
Kontakti Inga Liepiņa
tālr. 29174118
e-pasts: inga.liepina@lu.lv 
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse"
Mērķauditorija Koledžu un augstskolu akadēmiskais personāls. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūta profesionālās kvalifikācijas Apliecība.
Programmas apjoms (stundas) 160
Kontakti Ginta Ramane
tālr. 29708328,
e-pasts: ginta.ramane@lu.lv     
Pieteikšanās anketa
Nosaukums "Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs"
Programmas saturs Programmas mērķis ir nodrošināt valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošu  vispārējās pamatizglītības valodu jomas, svešvalodas – angļu vai vācu, vai franču, vai krievu valodas skolotāju izglītību, sekmējot šīs jomas skolotāju konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos un demogrāfiskajos apstākļos un dodot iespēju iegūt papildkvalifikāciju valodu jomas mācību priekšmeta mācīšanai pamatizglītības pakāpē. Programma piedāvā iespēju pilnveidot pedagogu svešvalodu (attiecīgi angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas) zināšanas, iemaņas un prasmes komunicēt mutveidā un rakstveidā, integrējot visus valodas apguves aspektus, padziļināt pedagogu izpratni par jaunākajām tendencēm un metodiskajām nostādnēm svešvalodu mācībās un attīstīt viņu prasmes organizēt valodu aspektu un prasmju apguves procesu, attīstīt skolotāju pedagoģisko meistarību strādājot ar izglītojamajiem ar dažādiem svešvalodu apguves līmeņiem, īpašu uzmanību pievēršot jaunākā skolas vecuma skolēnu svešvalodu apguves īpatnībām.
Mērķauditorija 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija tās pašas izglītības jomas citā mācību priekšmetā:kvalificēti valodu jomas mācību priekšmeta (svešvalodas – angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas) skolotāji, kuri vēlas strādāt par cita šīs jomas vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta skolotāju.
Programmas apjoms (stundas) 160
Maksa 730,00 EUR
Kontakti Ginta Ramane
tālr. 29708328,
e-pasts: ginta.ramane@lu.lv  
Pieteikšanās anketa >>>šeit 
Nosaukums "Latviešu literatūras, valodas un kultūras skolotājs"
Programmas saturs
 • Programmas mērķis ir nodrošināt pedagogam iespēju iegūt papildu kvalifikāciju- latviešu valodas un literatūras  skolotājs vispārizglītojošās pamatizglītības un vidējās izglītības posmos, lai veicinātu konkurētspēju darba tirgū un nodrošinātu vispārējās izglītības procesa kvalitāti valstī. Apgūstot programmu būs iespēja padziļināt zināšanas par mūsdienu latviešu valodas sistēmu un prasmi tās izmantot savā runā un profesionālajā darbībā.
 • Padziļināt zināšanas par latviešu un cittautu folkloru un prasmi tās izmantot savā profesionālajā darbībā.
 • Padziļināt zināšanas par latviešu un ārzemju literatūru, literatūras teorijas un vēstures jautājumiem un prasmi tās izmantot savā profesionālajā darbībā.
 • Apgūt izpratni par konceptuāliem valodu didaktikas un literatūras didaktikas jēdzieniem un prasmi tos izmantot pedagoģiskajā procesā.
 • Apgūt prasmi plānot un īstenot latviešu valodas un literatūras mācību procesu ar daudzveidīgiem pedagoģiskajiem līdzekļiem un kritiski izvērtēt to efektivitāti.
 • Padziļināt izpratni par caurviju prasmju apguves iespējām latviešu valodas un literatūras mācību procesā. Padziļināt izpratni par atgriezenisko saiti un skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu un pašvērtēšanu atbilstoši mācību situācijai.
 • Pilnveidot prasmi pedagoģiskajā procesā izmantot informācijas tehnoloģijas un citus resursus. 
Mērķauditorija Vispārizglītojošo izglītības iestāžu svešvalodu pedagogi, profesionālo izglītības iestāžu svešvalodu pedagogi. Lai pedagogs varētu apgūt programmu,  jābūt latviešu valodas prasmei C1 līmenī.
Programmas apjoms (stundas) 160
Norises vieta un laiks Mācības notiek piektdienās, sestdienās un skolēnu brīvdienās attālināti tiešsaistē MS Teams platformā un klātienē IZPF, Imantas 7.līnijā 1
Maksa 610,00 EUR (Finansē Izglītības un zinātnes ministrija)
Kontakti Inga Liepiņa
tālr. 29174118
e-pasts: inga.liepina@lu.lv 
Pieteikšanās anketa  Pieteikšanās līdz 15.06.2024.
Nosaukums "Otrās svešvalodas skolotājs"
Programmas saturs Programmas mērķis ir nodrošināt skolotājam iespēju iegūt papildu kvalifikāciju “Otrās svešvalodas skolotājs”, lai veicinātu konkurētspēju darba tirgū un nodrošinātu vispārējās izglītības procesa kvalitāti valstī. Galvenie satura bloki: 1) Valoda kā sistēma. Valodas funkcionēšanas likumi un valodas normas katrā valodas līmenī. Sistēmisks pārskats un kontrastīvā analīze. Mūsdienu svešvalodas funkcionāli komunikatīvā gramatika. 2) Svešvalodas skolotāja runas kultūra. Korekta izruna. Intonācija. Skolēnu runas (valodas) kļūdu analīze un raksturojums svešvalodā. Valodu kontrastīvā analīze lingvodidaktiskajā aspektā. Lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas,
runāšanas prasmju pilnveide otrās svešvalodas stundās. 3) Zināšanu apguve informatizācijas laikmetā. Tehnoloģiju izmantošanas iespējas svešvalodu mācībās dažādu valodas prasmju pilnveidošanā (CALL). Modernā mācību vide svešvalodas apguvē. Mācību stundas plāna izveide un prezentēšana, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas. 4) Leksika svešvalodas apguvē. Morfoloģija svešvalodas apguvē. Sintakse svešvalodas apguvē. Gramatikas nozīme dažādu runas darbību veidu apguvē. 5) Vispārizglītojošās pamatizglītības un vidējās izglītības svešvalodas standarti, svešvalodas mācību programma un mācību līdzekļi. Efektīvas mācību stundas plānošana. Caurviju prasmes. 
Mērķauditorija Vispārizglītojošo skolu svešvalodu pedagogi, profesionālo izglītības iestāžu svešvalodu pedagogi.
Programmas apjoms (stundas) 160
Norises vieta un laiks Mācības notiek piektdienās, sestdienās un skolēnu brīvdienās attālināti tiešsaistē MS Teams platformā un klātienē IZPF, Imantas 7.līnijā 1.
Maksa 15 cilvēku grupai- 980,-EUR (Finansē Izglītības un zinātnes ministrija)
20 cilvēku grupai- 735 ,-EUR (Finansē Izglītības un zinātnes ministrija)
Kontakti Ginta Ramane
tālr. 29708328,
e-pasts: ginta.ramane@lu.lv  
Pieteikšanās anketa franču valodas skolotājs >>>šeit Pieteikšanās līdz 15.06.2024.
vācu valodas skolotājs >>>šeit Pieteikšanās līdz 15.06.2024.
spāņu valodas skolotājs >>>šeit Pieteikšanās līdz 15.06.2024.
Nosaukums "Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika"
Programmas saturs Programma ir veidota citas izglītības jomas, cita mācību priekšmeta skolotājiem, kas vēlas iegūt sociālo zinību skolotāja kvalifikāciju. Lai sekmētu skolotāju zināšanas un prasmes sociālo zinātņu mācību priekšmetos, papildus studiju kursiem, kas paredzēti sociālo zinātņu jomas skolotājiem, šajā programmā ir paredzēts padziļināti apgūt sociālo zinību mācību priekšmeta metodikas un satura jautājumus. Pēc sekmīgas iepriekš iegūtās izglītības turpināšanas un profesionālās meistarības pilnveides, programmas dalībnieki iegūs Sertifikātu un tiesības strādāt par sociālo zinību skolotāju.
Mērķauditorija Personas, kurām ir 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kā arī vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības skolotāja profesionālā kvalifikācija jomā, kas ir atšķirīga no sociālajām zinātnēm.
Programmas apjoms (stundas) 240
Maksa 780,00 EUR
Kontakti Tālr.: +371 67034825
E-pasts: rita.abele@lu.lv 
Pieteikšanās anketa