Ivars Austers
   Phd ­

    Amati: Profesors, doktora studiju programmas "Psiholoģija" direktors
    Nodaļa: Psiholoģijas nodaļa
    E-pasts: ivars.austers@lu.lv   

Profesors Ivars Austers. Doktora grādu ieguvis 2001. gadā Stokholmas Universitātē.  LU studiju programmās māca sociālo izziņu, starpkultūru psiholoģiju, pētniecības metodes, u. c. Viņš aktīvi piedalās pētniecībā par sociālo identitāti, vērtībām, kā arī autovadītāju uzvedību. Ir Starptautiskās Lietišķās psiholoģijas asociācijas (International Association of  Applied  Psychology)  un  Personības  un  sociālās  psiholoģijas biedrības  (Society for Personality and Social Psychology) biedrs.

Austers, I. & Montgomery, H. (2001). Explaining an out-group’s political behavior from four different perspectives. Journal of Baltic Psychology, 2, 23 – 33.

Austers, I. (2002). Attribution of value stereotypes as a consequence of group membership: Latvian and Russian students living in Latvia compared. International Journal of Intercultural Relations, 26, 273 – 285.

Austers, I. (2002). Ability to take an out-group's perspective in explaining positive and negative behaviors. Scandinavian Journal of Psychology, 43, 407 – 412.

Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2003). The False Polarization Effect in Explanations of Attitudinal Behavior. Current Research in Social Psychology, 8(20): 275-301.

Schmitt, D.P., Alcalay, L., Allensworth, M., Allik, J., Ault, L., Austers, I., et al. (2003). Are men universally more dismissing than women? Gender differences in romantic attachment across 62 cultural regions. Personal Relationships, 10, 307-331.

Schmitt, D.P., Alcalay, L., Allik, J., Ault, L., Austers, I., et al. (2004). Patterns and Universals of Adult Romantic Attachment Across 62 Cultural Regions: Are Models of Self and Other Pancultural Constructs? Journal of Cross-Cultural Psychology, 35, 367 - 402.

Schmitt, D.P., Alcalay, L., Allik, J., Angleiter, A., Ault, L., Austers, I., et al. (2004). Patterns and universals of mate poaching across 53 nations: The effects of sex, culture, and personality on romantically attracting another person's partner. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 560-584.

Reņģe. V., & Austers I. (2004). Social Representations of Science and Psychology: Anchoring and Personification. Baltic Journal of Psychology, 5, 5 – 13.

Reņģe V., & Austers I. (2004). Kvalitatīvās metodes sociālo priekšstatu pētījumos. LU Raksti. Psiholoģija. S. Miezīte, I. Austers (red.), 29. – 40. lpp. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2005). Differentiating explanations of attitude-consistent bahavior: The role of perspectives and mode of perspective taking. Scandinavian Journal of Psychology, 46, 97 – 106.

Austers I. (2006). Risks dzīves kvalitātes vārdā. Dzīves kvalitāte Latvijā (373 – 382 lpp.) B. Bela, T. Tisenkopfs (red.). Rīga: Zinātne.

Schmitt, P. D., Allik, J., McCrae, R. R., Benet-Martinez, V., Alcalay, L., Ault, L., Austers, I. et al. (2007). The Geographic Distribution of Big Five Personality Traits: Patterns and Profiles of Human Self-Description Across 56 Nations, Journal of Cross-Cultural Psychology, 38, 173 – 212.

Reņģe V., & Austers I. (2008). Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros un zinātniskos psiholoģijas žurnālos. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj. (53-69. lpp.).Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds.

Golubeva, M., & Austers, I. (2011). Alternative civil enculturation: political disenchantment and civic attitudes in minority schools in Estonia, Latvia and Slovakia. European Education, 42 (4), 49 – 68.

Ferdmane I., & Austers I. (2011). Kolektīvās vainas izjūtas ietekme uz prosociālo uzvedību. LU Raksti. Psiholoģija, 774.  17  – 28. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds.

Gritāne, E., & Austers, I. (2011). Vai vara vienmēr visu sabojā? Eksperimentāls pētījums par varas ietekmi uz abstrakcijas līmeņiem informācijas apstrādē un sociālās identitātes sarežģītību. LU Raksti. Psiholoģija, 774. 29 – 50. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds.

Austers, I., Renge, V., & Muzikante, I. (2012). Predicting traffic accident rate: human values add predictive power to age and gender. In M.Sullman & L.Dorna (eds.), Advances in Traffic Psychology (pp.167-176). Farnham: Ashgate.

Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2012). Combining social axioms with basic individual values and self-reported driving behavior in predicting traffic accidents, Baltic Journal of Psychology, 13, (1, 2), 72–86.

Solomatina, I., & Austers, I. (2014). Collective Guilt Makes Conflicting Parties More Collaborative: Quasi-experimental Study of the Israeli-Palestinian Conflict. Psychology Research, 4(4), 271-285.

Austers, I., Reņģe, V., & Šķilters, J. (2015). Driving instructors are not much better (at least sometimes) in explaining driving safety than ordinary drivers. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (2), 406-423.

Austers, I. & Dimdins, G. (2015). Perspective Taking in the Case of a Polarizing Issue: Field Study of a Socially Controversial Issue. The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, 10 (4), 41-47.