20. Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference

20. Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference 2021. gada 11. - 13. maijā

Jau 20. reizi jauni pētnieki sarosīsies, lai dalītos ar spožām idejām starptautiskā studentu pētniecisko darbu konferencē. Katram dalībniekam būs iespēja ne tikai dalīties ar savu pētījumu rezultātiem, bet arī tikt iedvesmotam no citu dalībnieku atklājumiem, veidot jaunus kontaktus ar studentiem-pētniekiem no dažādām valstīm un uzlabot savas prezentācijas prasmes angļu vai vācu valodā.

Konferences vieta: tiešsaiste, Zoom platforma.

Konferences dalībnieki: bakalaura, profesionālo studiju, maģistrantūras, doktorantūras studenti, vidusskolēni un mācībspēki.

Konferences darba formas: plenārsēde; paralēlās sekciju sēdes, kurās konferences dalībnieki ir aicināti prezentēt savu pētījumu (ziņojuma laiks: 15 min) un noslēguma sēde.

Informācija par konferenci: https://www.isrc.lu.lv/en/ 

Pieteikšanās: https://www.isrc.lu.lv/en/students/presenter/ 
Reģistrācijas termiņš dalībai konferencē ar ziņojumu: 2021. gada 12. aprīlis