18. Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference

18. Starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference 2019. gada 14. - 16. maijā

Jau 18. reizi jauni pētnieki sarosīsies, lai dalītos ar spožām idejām starptautiskā studentu pētniecisko darbu konferencē. Katram dalībniekam būs iespēja ne tikai dalīties ar savu pētījumu rezultātiem, bet arī tikt iedvesmotam no citu dalībnieku atklājumiem, veidot jaunus kontaktus ar studentiem-pētniekiem no dažādām valstīm  un uzlabot savas prezentācijas prasmes angļu vai vācu valodā. 

Konferences vieta: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Imantas 7. līnija 1, Rīga.

Konferences dalībnieki: bakalaura, profesionālo studiju, maģistrantūras, doktorantūras studenti, vidusskolēni un mācībspēki.

Konferences darba formas: plenārsēde; paralēlās sekciju sēdes, kurās konferences dalībnieki ir aicināti prezentēt savu pētījumu, izvēloties vienu no uzstāšanās veidiem: ziņojums (15 min), diskusija (30 min), meistarklase (45 min) vai stenda referāts (10 min); un noslēguma sēde.

Informācija par konferenci:https://www.isrc.lu.lv/en/

Reģistrācijas veidlapa: https://www.isrc.lu.lv/en/nc/for-students/presenter/ (reģistrācijas termiņš dalībai konferencē - 2019. gada 31. marts).