2020./2021. akadēmiskajā gadā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas un bezmaksas kursus.

Kontaktpersona:

Rita ĀbeleMg.paed.
LU PPMF PPIC direktores vietniece
Tālr.: 67034825
E–pasts: rita.abele@lu.lv

Bezmaksas kursi

Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC)  sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) uzsāk pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu īstenošanu pedagogu izglītošanai jaunā mācību satura ieviešanai programmā: “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Vācu valoda”, 30 stundas.

Programmas apguves rezultātā dalībnieki paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, kā sadarbībā ar kolēģiem plānot jauno mācību saturu jomā un mācību priekšmetā, kādā mācīšanās procesā iespējamais rezultāts ir skolēna kompetence un kā šādu procesu īstenot praksē, kā arī pilnveidos prasmi plānot efektīvu mācību stundu.
Kursu programmu vadīšanu nodrošina LU PPMF docētāji un pedagogi-praktiķi, kuri piedalījās jaunā mācību satura izstrādē VISC īstenotajā ESF projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr. 8.3.1.1/16/I/002).

Programmas plānotie kursu norises laiki un vietas:

Kursu grupa

Norises datumi, laiks

Norises vieta

1. grupa

17.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020
(09.00-12.10; 12.40-15.50)

Rīga

2. grupa

19.08.2020, 20.08.2020, 21.08.2020
(09.00-12.10; 12.40-15.50)

Rīga

 3. grupa

24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020
(09.00-12.10; 12.40-15.50)

Rīga

4. grupa

19.10.2020, 20.10.2020, 21.10.2020
(09.00-12.10; 12.40-15.50)

Rīga

5. grupa

21.10.2020, 22.10.2020, 23.10.2020
(09.00-12.10; 12.40-15.50)

Rīga

 

Darba formas: prezentācijas, minilekcijas, vebinārs, praktiskie darbi, modelēšana, diskusijas

Mācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.

Pieteikšanās anketa kursiem šeit. Anketa jāsūta Excel formātā bez paraksta kā pielikums uz e-pastu rita.abele@lu.lv . 
Tiklīdz grupas būs nokomplektētas, reģistrēšanās tiks pārtraukta. Apstiprinājums par dalību mācībās un mācību grafiks tiks nosūtīts pēc 2020.gada 20.jūnija.

Papildu informācija:

  • par programmas s aturu - tālr. 26559855, e-pasts: ilze.kangro@lu.lv
  • par grupu komplektēšanu un pieteikšanos uz kursiem- tālr.67034825, e-pasts rita.abele@lu.lv

*Ārkārtas situācijas pagarinājuma gadījumā vai kādu citu ierobežojumu dēļ kursu norises datumi var tikt mainīti.

 


MAKSAS KURSI

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus. 

Kursu īstenošanas laiks un vieta ir atkarīga no grupu nokomplektēšanas. Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu veidošanu, kas uzsāk darbu, tiklīdz ir pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.
Pieteikumus iesniegt elektroniski, sūtot pieteikuma anketu () uz e-pasta adresi: rita.abele@lu.lv

Mērķauditorija
Personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām  nepieciešama pedagoģiskā izglītība. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

Mērķauditorija
Izglītības iestāžu skolotāji bez atbilstošas izglītības, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi, vai vairāki smagi attīstības traucējumi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.

Mērķauditorija
Izglītības iestāžu mācību priekšmetu skolotāji bez speciālās izglītības, kuri realizē atbilstošu speciālās izglītības programmu. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.

Mērķauditorija
Personas, kurām ir  augstākā izglītība pedagoģijā. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt pirmsskolas izglītības programmās.

Mērķauditorija
Atbilstošās izglītības jomas un cita mācību priekšmeta skolotāji. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt sociālās zinības.

Mērķauditorija
Citas izglītības jomas un cita mācību priekšmeta skolotāji. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt sociālās zinības.

Mērķauditorija
Personas, kurām ir pirmsskolas un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.

Mērķauditorija
Koledžu un augstskolu akadēmiskais personāls. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūta profesionālās kvalifikācijas Apliecība.

Mērķauditorija
Kvalificēti valodu jomas mācību priekšmeta (svešvalodas-angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas, kā arī latviešu valodas) skolotāji, kuri vēlas strādāt par cita šīs jomas vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta skolotāju. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt atbilstošo svešvalodu.

Mērķauditorija
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūta Apliecība.

Mērķauditorija
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, speciālie pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti, izglītības iestādes vadītāji, vadītāja vietnieki, izglītības metodiķi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūta Apliecība.