2020./2021. akadēmiskajā gadā LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas un bezmaksas kursus.

Kontaktpersona:

Rita ĀbeleMg.paed.
LU PPMF PPIC direktores vietniece
Tālr.: 67034825
E–pasts: rita.abele@lu.lv


MAKSAS KURSI

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (PPIC) piedāvā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus. 

Kursu īstenošanas laiks un vieta ir atkarīga no grupu nokomplektēšanas. Pieteikumi tiek pieņemti nepārtraukti, tādejādi nodrošinot jaunu grupu veidošanu, kas uzsāk darbu, tiklīdz ir pieteicies nepieciešamais klausītāju skaits.

Mērķauditorija - projekta "Mācītspēks" mentori.

Pieteikšanās anketa šeit.

 

Mērķauditorija
Personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām  nepieciešama pedagoģiskā izglītība. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

Pieteikšanās anketa šeit.

Pieteikšanās anketa šeit.

Pieteikšanās anketa šeit.

Mērķauditorija
Izglītības iestāžu skolotāji bez atbilstošas izglītības, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi, vai vairāki smagi attīstības traucējumi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.

Pieteikšanās anketa šeit.

Mērķauditorija
Izglītības iestāžu mācību priekšmetu skolotāji bez speciālās izglītības, kuri realizē atbilstošu speciālās izglītības programmu. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.

Pieteikšanās anketa šeit.

Mērķauditorija
Personas, kurām ir  augstākā izglītība pedagoģijā. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt pirmsskolas izglītības programmās.

Pieteikšanās anketa šeit.

Mērķauditorija
Atbilstošās izglītības jomas un cita mācību priekšmeta skolotāji. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt sociālās zinības.

Pieteikšanās anketa šeit.

Mērķauditorija
Citas izglītības jomas un cita mācību priekšmeta skolotāji. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt sociālās zinības.

Pieteikšanās anekta šeit.

Mērķauditorija
Personas, kurām ir pirmsskolas un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.

Pieteikšanās anketa šeit.

Mērķauditorija
Koledžu un augstskolu akadēmiskais personāls. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūta profesionālās kvalifikācijas Apliecība.

Pieteikšanās anketa šeit.

Mērķauditorija
Kvalificēti valodu jomas mācību priekšmeta (svešvalodas-angļu vai franču, vai krievu, vai vācu valodas, kā arī latviešu valodas) skolotāji, kuri vēlas strādāt par cita šīs jomas vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta skolotāju. Programmas  apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt atbilstošo svešvalodu.

Pieteikšanās anketa šeit.

Pieteikšanās anketa šeit.

Mērķauditorija
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūta Apliecība.

Pieteikšanās anketa šeit.

Mērķauditorija
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, speciālie pedagogi, pedagogi karjeras konsultanti, izglītības iestādes vadītāji, vadītāja vietnieki, izglītības metodiķi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūta Apliecība.

Pieteikšanās anketa šeit.