LU PPMF Studentu pašpārvalde (turpmāk SP) ir LU PPMF studentu ievēlēta, neatkarīga, universitātes finansēta organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt LU PPMF studentu tiesības un pārstāvēt to intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos gan fakultātes, gan visas universitātes mērogā. Pašpārvaldē satiekas fakultātes aktīvākie studenti.

LU PPMF SP darbību nodrošina aktīvisti un 20 ievēlēti studenti, kuriem ir balsstiesības. Arī Tu jebkurā mirklī vari kandidēt uz biedra statusu un darboties kā aktīvists!

PPMF Domes sastāvā (Dome ir fakultātes galvenā lēmējinstitūcija!) ir arī 4 balsstiesīgi studenti, kuru spēkos ir ietekmēt procesus un lēmumus visas fakultātes līmenī, kas skar arī Tevi.

Vari mums rakstīt uz e-pastu: ppmfsp@lusp.lv un seko mums sociālajos tīklos, lai uzzinātu visu aktuālo un interesanto:

www.facebook.com/PedPsihMak https://twitter.com/PedPsihMak
www.instagram.com/ppmf_sp/ www.draugiem.lv/pedpsihi/


Studentu pašpārvaldes (SP) darbība ir strukturēta vairākos virzienos, pašpārvaldi vada PPMF SP valde:

      

 

SP priekšsēdētājs

Egons Rebainis
PBSP "Skolotājs", apakšprogramma "Dabaszinātņu skolotājs", 3.kurss

erebainis@gmail.com 

 

 

 

 


SP priekšsēdētāja vietnieks

Ervīns Jasiūnas
PBSP "Skolotājs", apakšprogramma "Matemātikas skolotājs", 1.kurss

ervins.jasiunas@gmail.com 

 

 

 


SP Komunikācijas virziena vadītāja

Laima Lapiņa
PBSP "Skolotājs", apakšprogramma "Matemātikas skolotājs", 3.kurss

laiminalapina@gmail.com 

 

 

 

 


SP Projektu virziena vadītājs

Mārtiņš Zeps
PBSP "Māksla", Grafiskais dizainers, 2.kurss

emanuels.zeps@gmail.com  

 

 

 


SP Akadēmiskā virziena vadītāja

Ieva Kūla - Zīle
PBSP "Skolotājs", apakšprogramma "Latviešu valodas un literatūras skolotāja", 2.kurss

ieva1985@apollo.lv

 

 

 

 


SP Sociālā virziena vadītāja

Estere Estella Mitule
BSP "Psiholoģija", 2.kurss

estere.mitule@gmail.com

 

 

Laima Lapiņa                                                              

Alise Mankus                                                              

Ieva Kūla – Zīle                                                       

Mārtiņš Zeps                                                               

Egons Rebainis

Andra Nika

Evita Kukjāne

Renāte Ausmane

Andris Holbergs

Jeļizaveta Trunkova

Ervīns Jasiūnas

Estere Estella Mitule

Klinta Barbaka

Anna Kvelde

Ņikita Mullers

Austra Pumpure

Beta Beatrise Prnacāne

Nikita Valteris

Austra Pumpure

Renāte Ausmane

Klinta Barbaka

Anna Kvelde