LU PPMF Studentu pašpārvalde (turpmāk SP) ir LU PPMF studentu ievēlēta, neatkarīga, universitātes finansēta organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt LU PPMF studentu tiesības un pārstāvēt to intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos gan fakultātes, gan visas universitātes mērogā. Pašpārvaldē satiekas fakultātes aktīvākie studenti.

LU PPMF SP darbību nodrošina aktīvisti un 20 ievēlēti studenti, kuriem ir balsstiesības. Arī Tu jebkurā mirklī vari kandidēt uz biedra statusu un darboties kā aktīvists!

PPMF Domes sastāvā (Dome ir fakultātes galvenā lēmējinstitūcija!) ir arī 4 balsstiesīgi studenti, kuru spēkos ir ietekmēt procesus un lēmumus visas fakultātes līmenī, kas skar arī Tevi.

Vari mums rakstīt uz e-pastu: pedpsihmaksp@gmail.com un seko mums sociālajos tīklos, lai uzzinātu visu aktuālo un interesanto:

www.facebook.com/PedPsihMak https://twitter.com/PedPsihMak
www.instagram.com/ppmf_sp/ www.draugiem.lv/pedpsihi/


Studentu pašpārvaldes (SP) darbība ir strukturēta vairākos virzienos, pašpārvaldi vada PPMF SP valde:

PPMF SP vadītāja – Madara Vīre

Studē 1.kursā par Angļu valodas skolotāju.

Madaras pārziņā ir SP vadīšana, komandas saliedēšana un vienošana kopīgu mērķu sasniegšanai. SP vadītāja ir atbildīga par SP darbības koordināciju un PPMF studentu interešu pārstāvēšanu universitātes mērogā.

E-pasts: vire.madara2@gmail.com​​​​​​​

Vadītāja vietnieks - Kārlis Macpans

Studē psiholoģijas bakalaura studiju programmas 1.kursā.

Kārļa galvenajos pienākumos ietilpst aizstāt vadītāju viņas prombūtnes laikā, pārraudzīt darbu pašpārvaldē un sadarboties ar vadītāju.

E-pasts: karlis.macpans@gmail.com

Akadēmiskā virziena vadītāja - Anna Holberga

Studē 2.kursā par Angļu valodas un informātikas un programmēšanas skolotāju.

Annas pienākumi ir risināt akadēmiskās problēmas. Pie Annas var vērsties, ja ir ieteikumi par studiju kvalitāti, nesaprašanās ar kādu no mācībspēkiem.

E-pasts: holbergaanna@gmail.com

Projektu virziena vadītāja - Emīlija Jaunbirze

Studē 1.kursā par Angļu valodas skolotāju.

Emīlijas pārziņā ir dažādu pasākumu rīkošana, tajā skaitā ar kultūru un sportu saistītajiem pasākumiem. Sazinies ar viņu, ja Tev ir ideja pasākumam vai vēlies dot atsauksmes par jau kādu notikušu, piemēram, Ziemassvētku balli vai pirmkursnieku iesvētībām!

E-pasts: ejaunbirze@gmail.com

Komunikācijas virziena vadītāja - Made Jete Jance

Studē 2.kursā par Sporta un veselības mācības skolotāju.

Made Jete atbild par informācijas apmaiņu ar citām SP, universitāti un mūsu pašu studentiem, kā arī viņa uztur SP sociālos tīklus. Ja vēlies dalīties ar informāciju, kas būtu jāuzzina visiem PPMF studentiem, tad zini, ka jāmeklē Madi Jeti!

E-pasts: madejetejance@gmail.com

Sociālā virziena vadītāja - Karīna Orlovska

Studē psiholoģijas bakalaura studiju programmas 1.kursā.

Karīnas pārziņā ir jautājumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību - uzlabot fakultātes un dienesta viesnīcas materiālo vidi. Bērnistaba „Asniņš” un velonovietnes ir pāris no sociālā virziena paveiktajiem darbiem.

E-pasts: karina_orlovska@inbox.lv

Madara Vīre - Angļu valodas skolotāja

Kārlis Macpans - Psiholoģija

Anna Holberga - Angļu valodas un informātikas un programmēšanas skolotāja

Emīlija Jaunbirze - Angļu valodas skolotāja

Made Jete Jance - Sporta un veselības mācības skolotāja

Karīna Orlovska - Psiholoģija

Diāna Ritere - Psiholoģija

Ēvalds Rieksts - Psiholoģija

Āris Birze - Psiholoģija

Gerda Kromāne - Psiholoģija

Marika Tereščenko - Sākumskolas un informātikas un programmēšanas skolotāja

Andra Eva Riekstiņa - Angļu valodas skolotāja

Adrians Kālis - Psiholoģija

Dženifera Cebure - Psiholoģija

Katrīna Lūcija Sidorova - Mājturības un tehnoloģijas skolotāja

Anna Līva Knodze - Māksla

Renāte Kozule - Kulturoloģijas un sākumskolas skolotāja

Annija Anna Skrodere - Māksla

Judīte Mihailova - Angļu valodas skolotāja

Anna Holberga - Angļu valodas skolotāja

Renāte Kozule - Kulturoloģijas un sākumskolas skolotāja

Āris Birze - Psiholoģija

Ēvads Rieksts - Psiholoģija