LU PPMF Studentu pašpārvalde (turpmāk SP) ir LU PPMF studentu ievēlēta, neatkarīga, universitātes finansēta organizācija, kuras mērķis ir aizstāvēt LU PPMF studentu tiesības un pārstāvēt to intereses akadēmiskās, sociālās un kultūras dzīves jautājumos gan fakultātes, gan visas universitātes mērogā. Pašpārvaldē satiekas fakultātes aktīvākie studenti.

Vari droši nākt pie mums,

ja Tev ir kādi ierosinājumi, lai uzlabotu dzīvi fakultātē,

ja ir kāda aktuāla problēma studijās,

ja ir ideja kādam kultūras pasākumam

vai vienkārši vēlies iepazīties ar savu interešu pārstāvjiem.

LU PPMF SP darbību nodrošina aktīvisti un 12 ievēlēti studenti, kuriem ir  balsstiesības. Arī Tu jebkurā mirklī vari kandidēt uz biedra statusu un darboties kā aktīvists! 

PPMF Domes sastāvā (Dome ir fakultātes galvenā lēmējinstitūcija!) ir arī 5 balsstiesīgi studenti, kuru spēkos ir ietekmēt procesus un lēmumus visas fakultātes līmenī, kas skar arī Tevi. 

Vari mums rakstīt uz e-pastu: pedpsihmaksp@gmail.com un seko mums sociālajos tīklos, lai uzzinātu visu aktuālo un interesanto:

www.facebook.com/PedPsihMak https://twitter.com/PedPsihMak
www.instagram.com/ppmf_sp/ www.draugiem.lv/pedpsihi/


Studentu pašpārvaldes (SP) darbība ir strukturēta vairākos virzienos, pašpārvaldi vada PPMF SP valde:

SP vadītāja – Gerda Kromāne
Studē psiholoģijas bakalaura studiju programmas 1.kursā.

Gerdas pārziņā ir SP vadīšana, komandas saliedēšana un vienošana kopīgu mērķu sasniegšanai. SP vadītāja ir atbildīga par SP darbības koordināciju un PPMF studentu interešu pārstāvēšanu universitātes mērogā.

E-pasts: g.kromane@gmail.com

Vadītājas vietniece, akadēmiskā virziena vadītāja – Anna Holberga
Studē 1. kursā par angļu valodas skolotāju.

Annas, kā vietnieces, galvenajos pienākumos ietilpst aizstāt vadītāju viņas prombūtnes laikā, pārraudzīt darbu pašpārvaldē un sadarboties ar vadītāju. Kā akadēmiskā virziena vadītāja, risina akadēmiskās problēmas. Pie Annas var vērsties, ja ir ieteikumi par studiju kvalitāti, nesaprašanās ar kādu no mācībspēkiem.

E-pasts: holbergaanna@gmail.com

Projektu virziena vadītāja – Lāsma Vaicekauska
Studē 4. kursā par izglītības darba vadītāju un angļu valodas skolotāju pamatskolā.

Lāsmas pārziņā ir dažādu pasākumu rīkošana, tajā skaitā ar kultūru un sportu saistītajiem pasākumiem. Sazinies ar viņu, ja Tev ir ideja pasākumam vai vēlies dot atsauksmes par jau kādu notikušu, piemēram, Ziemassvētku balli vai pirmkursnieku iesvētībām!

E-pasts: lasmavaicekauska@gmail.com

Komunikācijas virziena vadītāja  Marita Stradiņa
Studē 4. kursā par izglītības darba vadītāju un latviešu valodas, literatūras skolotāju pamatskolā.

Marita atbild par informācijas apmaiņu ar citām SP, universitāti un mūsu pašu studentiem, kā arī viņa uztur SP sociālos tīklus. Ja vēlies dalīties ar informāciju, kas būtu jāuzzina visiem PPMF studentiem, tad zini, ka jāmeklē Marita!

E-pasts: maritastradina@gmail.com­­

Sociālā virziena vadītāja – Diāna Ritere
Studē psiholoģijas bakalaura studiju programmas 2.kursā.

Diānas pārziņā ir jautājumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību - uzlabot fakultātes un dienesta viesnīcas materiālo vidi. Bērnistaba „Asniņš” un velonovietnes ir pāris no sociālā virziena paveiktajiem darbiem. 

E-pasts: dianaritere@gmail.com

Lāsma Vaicekauska - Izglītības darba vadītāja un angļu valodas skolotāja pamatskolā

Marita Stradiņa - Izglītības darba vadītāja un latviešu valodas un literatūras skolotāja pamatskolā

Gvido Zēvalds - Informātikas un programmēšanas skolotājs

Renāte Kozule - Kulturoloģijas un sākumskolas skolotāja

Anna Holberga - Angļu valodas skolotāja

Gerda Kromāne - Psiholoģija

Ēvalds Rieksts - Psiholoģija

Diāna Ritere - Psiholoģija

Rasa Ivanova - Sociālais pedagogs

Annija Anna Skrodere - Māksla

Marika Tereščenko - Sākumskolas skolotāja

Made Jete Jance - Sporta skolotāja

Anna Holberga - Angļu valodas skolotāja

Ēvalds Rieksts - Psiholoģija

Gvido Zēvalds - Informātikas un programmēšanas skolotājs

Lūcija Anoško

Laima Mitenberga