PPMF personāls kopumā ir iesaistīts daudzos sadarbības un publicitātes pasākumos, to loks ir paplašinājies. Fakultāte strādā pie stratēģijas, kā efektīgāk popularizēt tās pētniecības sasniegumus, kas radušies jau iepriekšējos gados un tiks radīti tuvākajā nākotnē.
Starptautiska sadarbība notiek piedaloties gan konferencēs, gan īpaši organizētos semināru pasākumos – Ēģiptē, Ukrainā, Itālijā, Vācijā, gan aicinot kuplā skaitā ārvalstu kolēģus uz Rīgu. Sadarbība Latvijas mērogā norisinās dažādos formātos un ar visiem svarīgākajiem nozares sadarbības partneriem, tai skaitā ar LU kolēģiem.

 

Latvijas Universitātes konferences

Studentu zinātniskās konferences