Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas vadītāja

Galvenie Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas (IZPIN) darbības virzieni:

  • Izglītības zinātņu koncepcijas veidošana, attīstīšana, popularizēšana (nodaļas tēla veidošana, vietējā un starptautiskā darbība);
  • Akadēmiskās darbības pilnveide;
  • Zinātniski pētnieciskās darbības aktualizācija;
  • Personāla zināšanu pilnveide;
  • Starptautiskās darbības paplašināšana;
  • Studiju kvalitātes nodrošināšana.

Nodaļas darbību kopumā raksturo atslēgvārdi – globalizācija, elastīgums un atvērtība, radošums, informācijas sabiedrība.
 

IZPIN mācībspēku konsultācijas (laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā)

 

Telpa

Kontakti

 

Doc. Sanita Baranova

229

sanita.baranova@lu.lv

 

Prof. Linda Daniela

215

linda.daniela@lu.lv
67034811

 

Prof. Andrejs Geske

312

andrejs.geske@lu.lv
67034836

 

Lekt. p.i. Līva Goba-Medne

 

liva.goba-medne@lu.lv

 

Prof. Andris Grīnfelds

312

andris.grinfelds@lu.lv
67034836

 

Prof. Ilze Ivanova

314

ilze.ivanova@lu.lv
67034837

 

Doc. Daiga Kalniņa

229

daiga.kalnina@lu.lv

 

Asoc. prof. Baiba Kaļķe

229

baiba.kalke@lu.lv
67034826

 

Prof. Andris Kangro

322

andris.kangro@lu.lv

 

Lekt. Kaspars Kiris

 

kaspars.kiris@lu.lv

 

Doc. Rita Kiseļova

322

rita.kiselova@lu.lv
67034829

 

Prof. Iveta Ķestere

 

iveta.kestere@lu.lv

 

Prof. Irina Maslo

229

irina.maslo@lu.lv

 

Lekt. Linda Mihno

323

linda.mihno@lu.lv
67034815

 

Prof. Ivars Muzis

319

ivars.muzis@lu.lv

 

Prof. Dita Nīmante

229

dita.nimante@lu.lv
67034826

 

Prof. Antra Ozola

314

antra.ozola@lu.lv

 

Lekt. p.i. Māris Pavlovs

  maris.pavlovs@lu.lv  

Pasn. Guna Pudule

 

guna.pudule@lu.lv

 

Pasn. Juris Pūce

  juris.puce@lu.lv  

Prof. Zanda Rubene

228

zanda.rubene@lu.lv
67034833

 

Prof. Sarmīte Tūbele

307

sarmite.tubele@lu.lv

 

Lekt. Inese Urpena

226

inese.urpena@lu.lv

 

Lekt. p.i. Kārlis Valtiņš

 

karlis.valtins@lu.lv