Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas
vadītāja: Prof., Dr.paed. Zanda Rubene

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 228. telpa
Tālrunis: 67034833 
E-pasts: zanda.rubene@lu.lv

Pieņemšanas laiks: otrdienās 12.00 - 14.00

Galvenie Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas (IZPIN) darbības virzieni:

  • Izglītības zinātņu koncepcijas veidošana, attīstīšana, popularizēšana (nodaļas tēla veidošana, vietējā un starptautiskā darbība);
  • Akadēmiskās darbības pilnveide;
  • Zinātniski pētnieciskās darbības aktualizācija;
  • Personāla zināšanu pilnveide;
  • Starptautiskās darbības paplašināšana;
  • Studiju kvalitātes nodrošināšana.

Nodaļas darbību kopumā raksturo atslēgvārdi – globalizācija, elastīgums un atvērtība, radošums, informācijas sabiedrība.
 

Nodaļas metodiķe: Alise Oļesika

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 310.a telpa
Tālrunis: 67034831 
E-pasts: alise.olesika@lu.lv

Pieņemšanas laiks: 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 9.00 - 16.00

IZPIN mācībspēku konsultācijas (laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā)

 

Telpa

Kontakti

Prof. Rudīte Andersone

229

rudite.andersone@lu.lv

Doc. Sanita Baranova

229

sanita.baranova@lu.lv

Prof. Linda Daniela

215

linda.daniela@lu.lv
67034835

Prof. p.i. Beatrise Garjāne

410

beatrise.garjane@lu.lv

Prof. Andrejs Geske

312

andrejs.geske@lu.lv
67034836

Prof. Andris Grīnfelds

312

andris.grinfelds@lu.lv
67034836

Prof. Ilze Ivanova

314

ilze.ivanova@lu.lv
67034837

Doc. Daiga Kalniņa

229

daiga.kalnina@lu.lv

Asoc. prof. Baiba Kaļķe

229

baiba.kalke@lu.lv
67034826

Prof. Andris Kangro

322

andris.kangro@lu.lv

Lekt. Kaspars Kiris

 

kaspars.kiris@lu.lv

Doc. Rita Kiseļova

322

rita.kiselova@lu.lv
67034829

Prof. Iveta Ķestere

 

iveta.kestere@lu.lv

Prof. Irina Maslo

229

irina.maslo@lu.lv

Lekt. Linda Mihno

323

linda.mihno@lu.lv
67034815

Prof. Ivars Muzis

319

ivars.muzis@lu.lv

Asoc.prof. Dita Nīmante

229

dita.nimante@lu.lv
67034826

Asoc.prof. Antra Ozola

314

antra.ozola@lu.lv

Lekt. p.i. Māris Pavlovs

  maris.pavlovs@lu.lv

Prof. Zanda Rubene

228

zanda.rubene@lu.lv
67034833

Prof. Sarmīte Tūbele

307

sarmite.tubele@lu.lv

Lekt. Inese Urpena

226

inese.urpena@lu.lv

Lekt. p.i. Kārlis Valtiņš

 

karlis.valtins@lu.lv