Norādījumi studējošo pētniecisko darbu izstrādāšanai, vērtēšanai un aizstāvēšanai (
(PBSP "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs", PBSP "Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmeta pamatskolā", PBSP "Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs" studentiem)