PPMF IZN jau 25 gadus darbojas ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management), kas dod iespēju ik gadus satikties diskusijās 15-20 valstu pētniekiem, doktorantiem, izglītības iestāžu praktiķiem par aktuālām izglītības problēmām. Tā ir iespēja salīdzināt un nākotnē veidot kopējus projektus, tuvināt teoriju un praksi, savstarpēji iesaistīties citu augstskolu studiju procesā, adaptēt citu valstu pieredzi Latvijas izglītības sistēmā.

Aktuālie projekti

Projekta CREDIBLE mērķis ir apzināt bērnu ar retajām slimībām iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību un sniegt metodisko atbalstu skolotājiem, izveidojot platformu skolotāju atbalstam darbā ar bērniem, kuriem ir reto slimību saslimšanas.

Projektā izstrādājamie produkti: atbalsta platforma skolotājiem, nedēļas kurss skolotājiem, kas pēc pilotēšanas būs tiešsaistes kurss, rokasgrāmata skolotājiem. Ir paredzēti arī 3 informatīvie pasākumi: Spānijā, Lielbritānijā un Rumānijā.

Projekta ilgums 2gadi.

Valensijas Universitātes vadībā projekta CREDIBLE komandu veido vēl 9 partneri:

Digitālo risinājumu organizācija Softspring (Spānija);
FEDER – Spānijas reto slimību federācija (Spānija);
CEFIRE – Inovāciju, profesionālās tālākizglītības un izglītības resursu centrs (Spānija);
Felix pirmsskola un sākumskola Valensijā (Spānija);
Glāzgovas pilsētas Dome (Lielbritānija);
Aštonas vidusskola (Lielbritānija);
Pefki sākumskola (Grieķija);
Rumānijas reto slimību nacionālā asociācija (Rumānija);
Latvijas Universitāte.

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Sagatavot skolu skolotājus savas iestādes izglītības kultūras bagātināšanai, koncentrējoties uz transversālajām kompetencēm un rakstura audzināšanu.

Sadarbības partneri

 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (vadošais partneris) (Latvija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Rīgas katoļu ģimnāzija (Latvija)
 • Ovjedo Universitāte (Spānija)
 • Ovjedo skolotāju izglītības centrs (Spānija)
 • Izglītības un kultūras konsultatīvo padome (Spānija)
 • Tartu Universitāte (Igaunija)
 • Tartu sv. Pētera luterāņu skola (Igaunija)

Periods: 01.11.2017.  -  31.10.2019.
Vadītājs: Tamāra Pīgozne

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Sekmēt skolotāju, psihologu un sociālā atbalsta speciālistu kompetenču pilnveidi bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanās veicināšanai vispārizglītojošajās mācību programmās.

Sadarbības partneri

 • University of Oviedo (vadošais partneris) (Spānija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Royal Institute of Technology (Zviedrija)
 • COLEGIO PÚBLICO VENERANDA MANZANO (Spānija)
 • Ain Shams University (Ēģipte)
 • Nile University (Ēģipte)
 • Mansoura University (Ēģipte)
 • Egyptian E-Learning University (Ēģipte)
 • Right to Live Organization (Ēģipte)
 • Misr Language School (Ēģipte)
 • Consejería De Educación Y Cultura (Spānija)
 • Ministry of Education in Egypt (Ēģipte)

Periods: 15.10.2016. - 14.10.2019.
Vadītājs: Ieva Margeviča-Grīnberga

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis

 • Pilnveidot topošo skolotāju izpratni par darbu ar skolēniem, kam ir speciālās vajadzības.
 • Izstrādāt assistētās mācīšanas tehnoloģiskos risinājumus Virtuālajā realitātē darbam ar skolēniem, kam ir autiskā spektra traucējumi.
 • Izstrādāt VR mācību materiālus skolēniem, kam ir autiskā spektra traucējumi.

Sadarbības partneri

 • Düzce University (vadošais partneris) (Turcija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Turcija)
 • Scuola Di Robotica (Itālija)
 • Gizem Senol Educloud Egitim (Turcija)
 • Spoleczna Akademia Nauk (Polija)
 • University Of Macedonia (Grieķija)

Periods: 01.09.2019. - 31.08.2021.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis

 • Sekmēt to pedagogu digitālās kompetences attīstību, kas strādā ar pieaugušajiem.
 • Sekmēt pieaugušo digitālo kompeteņču attīstību, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai.
 • Izstrādāt mācību materiālus izmantošanai pieaugušo izglītībā.
 • Sekmēt izpratnes veidošanos par digitālo prasmju attīstības nepieciešamību.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte (Vadošais partneris) (Latvija)
 • University of the Aegean (Grieķija)
 •  Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd. Cardet (Kipra)
 • Innovade Li Ltd (Kipra)
 • The Rural Hub CLG (Īrija)
 • European Association for the Education of Adults (Beļģija)
 • Jaitek Tecnología Y Formación SL (Spānija)

Periods: 01.11.2019. -  31.10.2021.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis

 • Izstrādāt mācību materiālus robotikas izmantošanai skolās, lai mazinātu agrīnas izglītības pamešanas riskus.
 • Izstrādāt atbalsta materiālus skolotājiem, lai darbotos ar izglītojošo robotiku.
 • Sekmēt skolēnu mācību motivāciju.

Sadarbības partneri

 • Universita Politecnica Delle Marche (vadošais partneris) (Itālija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • University College Dublin, National University Of Ireland (Īrija)
 • Panepistimio Aigaiou (Grieķija)
 • Maria Regina College SPB Primary (Malta)
 • Osnovna skola Titusa Brezovackog (Horvātija)
 • Istituto Comprensivo "Solari" di Loreto (AN) (Itālija)

Periods: 01.09.2019. – 31.08.2022.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Projekta galvenais mērķis ir sekmēt vidusskolēnu ieinteresētību inženierzinātnēs, apgūstot robotu veidošanas procesus. Robotu izstrādes laikā skolēni apgūs fiziku, matemātiku programmēšanu radošā veidā. Projekta rezultātā tiks izstrādāti mācību materiāli robotu veidošanai un vadlīnijas skolotājiem

Sadarbības partneri

 • Politechnika Warszawska (vadošais partneris) (Polija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • European Lab For Educational Technology (Grieķija)
 • Frederick University (Kipra)
 • Engino.NET LTD (Kipra)
 • XXXI Liceum Ogolnoksztalcace im. Ludwika Zamenhofa (Polija)
 • Zespol Szkol nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Debicy (Polija)
 • 1 Epal Korydalloy (Grieķija)
 • Rigas Domes Izglitibas Kulturas Un Sporta Departaments (Latvija)

Periods: 01.11.2018. – 30.04.2021.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Projektā tiks izstrādāti materiāli pirmsskolas skolotājiem, kurus izmantot darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, lai attīstītu algoritmiski analītisko domāšanu, lai apgūtu programmēšanas pamatprincipus, sekmētu kritiskās domāšanas attīstību.

Sadarbības partneri

 • Ahi Evran Universitesi (vadošais partneris) (Turcija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • APEC Egitim Danismanlik Ltd. (Turcija)
 • University of Buckarest (Rumānija)
 • Early Years - The Organisation For Young Children LBG (Apvienotā Karaliste)
 • Scuola Di Robotica (Itālija)
 • Gazi Universitesi (Turcija)Universita Politecnica Delle Marche (vadošais partneris) (Itālija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • University College Dublin, National University Of Ireland (Īrija)
 • Panepistimio Aigaiou (Grieķija)
 • Maria Regina College SPB Primary (Malta)
 • Osnovna skola Titusa Brezovackog (Horvātija)
 • Istituto Comprensivo "Solari" di Loreto (AN) (Itālija)

Periods: 01.10.2018. – 30.09.2020.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis

 • Izstrādāt materiālus jauniešu digitālās pratības veicināšanai robotikas izmantošanā, medijpratībā, komunikācija tiešsaistes vietnēs.
 • Izstrādāt tiešsaistes mācību platformas materiālus par robotiku un medijpratību.
 • Organizēt mācību aktivitātes pedagogiem izstrādāto materiālu izmantošanai.

Sadarbības partneri

 • LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT (Francija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • SCUOLA DI ROBOTICA (Itālija)
 • S.O.S. RACISMO GIPUZKOA ASOCIACION (Spain)
 • ALL DIGITAL (Beļģija)
 • ASSOCIAZIONE ARCI (Itālija)

Periods: 01.09.2018. – 31.08.2021.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Izveidot tiešsaistes repozitoriju iekļaujošas izglītības labo prakšu apkopošanai un izmantošanai plašākā Eiropas kontekstā. Veikt izpēti par iekļaujošas izglītības materiālu izmantošanas ietekmi uz iekļaujošas izglītības nodrošināšanu.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte (Vadošais partneris) (Latvija)
 • G.M Eurocy Innovations LTD (Kipra)
 • Phoenixkm BVBA (Beļģija)
 • Marie Curie Association – MCA (Bulgārija)
 • Austrian Association of Inclusive Society (Austrija)
 • Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Bulgārija)

Periods: 01.02.2019. 31.01.2022.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Konstatēt augstākās izglītības digitalizācijas tendences politikas un prakses līmenī.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation (Francija)

Periods: 01.01.2018. – 22.11.2019.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Izstrādāt digitālas “Lupatiņu” grāmatiņas pirmsskolas vecuma bērniem latviešu, igauņu un angļu valodā 3 dažādiem bērnu attīstības līmeņiem, lai sekmētu bērnu lasītprasmes, sociālo prasmju, matemātisko priekšstatu attīstību, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas.

Sadarbības partneri

 • Digital Learning Systems LLC (Vadošais partneris) (Igaunija)
 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • Liels un mazs SIA (Latvija)
 • Tartu University College (Igaunija)

Periods: 01.02.2017. - 30.10.2019.
Vadītājs: Linda Daniela

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Izglītības vēsture

Mērķis
Izstrādāt metodoloģiju Eiropas autoritāro režīmu audiovizuālās propagandas pētniecībai izglītībā.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte, Latvija
 • University of Vic, Spain
 • University of Birmingham, UK
 • Georg-Eckert-Institute, Germany
 • University of Lisbon, Portugal
 • Slovenian School Museum, Slovenia

Periods: 2018.g. janv. – 2021.g. janv.
Vadītājs: Iveta Ķestere

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Speciālā izglītība, Sociālā pedagoģija

Mērķis
Izstrādāt starptautiskā praksē un akadēmiskā vidē teorētiski pamatotu bērniem ar speciālām vajadzībām (turpmāk BSV) sniedzamo atbalsta pakalpojumu modeli, kur pētījumā iekļauti BSV neatkarīgi no izglītības iestādes, kurā BSV iegūst izglītību, sniedzamie izglītības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes pakalpojumi, to nodrošināšanai nepieciešamais personāls un aprīkojums, un izmaksas, kā arī definēto pakalpojumu sniedzējas institūcijas un to kompetences.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte
 • IZM

Periods: 01.03.2017.- 31.12.2017. (pagarinājums līdz 31.12.2019.)
Vadītājs: Dita Nīmante

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot universitātes skolotāju izglītības studiju programmu absolventu atbalsta (indukcijas) modeli, lai veicinātu ilgtspējīgu jauno skolotāju karjeras sākumu un efektīvu integrāciju izglītības vidē.

Sadarbības partneri

 • Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
 • Liepājas Universitāte
 • Tallinas Universitāte
 • Ķēdaiņu profesionālās izglītības centrs   
 • Panevēžas Lietišķo zinātņu universitāte    
 • Rīgas 34.vidusskola
 • Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
 • Rīgas  Valsts 3.ģimnāzija

Periods: 08.2017. – 08. 2019.
Vadītājs: Ligita Grigule

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija

Mērķis
Stiprināt visu skolēnu kompetences, veicinot kontekstualizētu  mācību vidi un skolotāju profesionālismu.

Sadarbības partneri

 • COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF
 • Aslandsskoli
 • Gulbenes 2. vidusskola
 • Lizuma vidusskola
 • Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Integracyjnych nr 7 w Krakowie
 • Szkola Podstawowa nr 36
 • UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
 • Greenway Primary School
 • St. Joseph's Comprehensive School
 • UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID ROYAL CHARTER

Periods: 01.09.2016. –  31.08.2019.
Vadītājs: Ligita Grigule

Projektu īsteno: Pedagoģijas zinātniskais institūts (PZI)
Joma: Pedagoģija un IKT

Mērķis

 • Pilnveidot pēcdoktoranta pētnieciskas prasmes un kompetenci
 • Sekmēt jauniešu personisko izaugsmi, it sevišķi morālās audzināšanas jomā
 • Veicināt izglītības sistēmas modernizāciju, humanizāciju
 • Pilnveidot attiecības starp IKT jomu un skolas izglītības jomu
 • Nodrošināt zinātniskos pamatus rakstura audzināšanas programmu attīstīšanai un efektīvai ieviešanai skolās, t.sk. e-vidē

Sadarbības partneri

 • IKT firma “DataPro grupa SIA”
 • Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija

Periods: 01.11.2017. - 30.10.2020.
Vadītājs: Manuel J. Fernandez Gonzalez

LU PPMF attīstības projektā Inovatīvo mācību materiālu izstrāde jaunajām izglītības, pedagoģijas un sporta virziena studiju programmām" paredzēta inovatīvu studiju materiālu izstrāde un jaunās paaudzes tehnoloģiju un programmatūras iegāde jauno programmu studiju kursiem, kas tiek izstrādāti SAM 8.2.1. ietvaros šādās programmās:

 1. Integrētai profesionālai bakalaura studiju programmai “Skolotājs”
 2. II. līmeņa profesionālai studiju programai “Skolotājs"
 3. Maģistra studiju programmai “Izglītības zinātnes”
 4. Maģistra studiju programma “Inovatīvas tehnoloģijas un dizains izglītībā”
 5. Doktora studiju programma “Izglītības zinātnes”
 6. Profesionālai bakalaura studiju programmai “Pirmskolas un sākumizglītības skolotājs”
 7. I. līmeņa profesionālās izglītības studiju programmai “Pirmsskolas skolotājs”.

Projekta mērķis ir izstrādāt novatoriskus studiju materiālus jaunajās pedagogu sagatavošanas studiju programmās, atbilstoši jaunajām izglītības pamatnostādnēm, mūsdienīgas kompetenču izglītības prasībām visos augstākās izglītības līmeņos, t.sk., izmantojamu arī tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespēju nodrošināšanai, kā arī nodrošināt jaunās programmas ar inovatīviem tehnoloģiju, programmatūras un studiju vides risinājumiem.

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2019. gada aprīlis 2020. gada jūnijs.

Realizētie projekti

D. Nīmante. LU sadarbības projekts “Bērna vajadzībās pamatotu pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalsta nodrošināšanai;” Līg Nr. 1-16/75, LU reģ. Nr. ZD2017/20507R. Andersone. Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā (LR IZM un Ukrainas IZM Zinātnes Tehnoloģiju programma), pasūtītājs VIAA, Latvijas Universitāte, reģ. Nr. ZD2016/20315).

Z. Rubene. LU AAP Vienotas starpaugstskolu doktora studiju programmas “Pedagoģija”  (Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, RPIVA, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija un Liepājas Universitāte) vīzijas izstrāde (LU AAP reģ. Nr. 2017/40d LU doktorantūras attīstībai).

„Viedierīces un autovadīšana”, LU efektīvas sadarbības projekts sadarbībā ar a/s BALTA,

Starptautisks projekts: Skolas vecuma bērnu interneta lietošana saistībā ar socioemocionālo attīstību un vecāku audzināšanu Latvijā, Lietuvā un Taivānā: longitudināls pētījums.

LZP projekts “Politiskās uzticēšanās psiholoģiska modeļa izstrāde un pārbaude” (lzp-2018/1-0402),

Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (LU bāzes un snieguma finansējums PPMF).

“Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa  „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”, DIBELS Next testa izstrāde 4-6. klasei apakšdarbību īstenošana.

T. Zīriņa. Erasmus+ KA2 programmas ietvaros finansētais projekts "Teaching Learning Spaces Competence from Early Childhood Education (TELESPA) (No. 2018-1-RO01-KA201-049545).

T. Zīriņa. Erasmus+ KA2 programmas ietvaros finansētais projekts "Sustainability in the Rural Areas" (SITRA) (No. 2018-1-IS01-KA202 038793).

I. Briška. Nordplus Higher education, TEN, Innovative and sustainable aesthetic methods for citizenship education in Nordic and Baltic perspectives (ISAMCE).

D. Vigule, D. Augstkalne, I. Stangaine, T. Zīriņa, A. Randoha. ESF projekta "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana mācību saturā" eksperti (Nr: 8.3.1.1/16/I/002 Finansēšanas kods: S208-ESS212r-ZF-N-040). 

L. Grigule. Erasmus+ KA2  projekts  "Culture of Learning (CoL)" (PIz-20260-ST-N-040).

L. Grigule, A. Berķe. Baltijas jūras reģiona valstu universitāšu projekts „Induction Programme to Prevent Teachers’ Dropouts (ReTeD)” NORD15-ST-N-040.

L. Grigule. Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai (R20-ETS17-ZR-N-040).

I. Margevičas-Grinberga. Supporting Teachers for Developing Intra-Personal Competencies and Character Education at School (ARETE CATALYST) (Līg. Nr. 2017-LV01-KA203-035485, eksperte).

I. Margevičas-Grinberga. LU Studentu servisu departamenta projekts „Entrance to Future Education” (Līg. Nr.2017-LV01-KA203-035485, eksperte).

I. Margevičas-Grinberga. Erasmus+ projekts „International E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion” (Līg. Nr. 574210-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, LU reģ.nr. ZD2016/20245, vadītāja, eksperte).

I. Margevičas-Grinberga. VISC projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2./16/I/001 Projekta aktivitāte: 1.4.3. Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm, galvenā eksperte.

H. Ingeborga- Melnbārde. LU pētniecības projektā "Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte" tiek īstenots projekts „Materiālu apstrādes tehnoloģiju izglītības kvalitāte”.

I. Odiņa un I. Margeviča-Grinberga. LU pētniecības projektā "Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte" tiek īstenots projekts "Ārvalstu pieredzes izpētē balstīts teorētiskais pamatojums kompetenču pieejas īstenošanai Latvijā”.

 

L. Daniela. Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai – Kā Lupatiņi mācījās? (ETS2017/26).

M. Fernandezs. Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte (LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta zinātniskās darbības organizatoriskais un tehniskais nodrošinājums) (Y9-FB055-ZF-N-040 un Y5-AZ22-ZF-N-040).

L. Grigule. Culture of Learning (CoL) (ZD2016/20260).

LR IZM un Ukrainas IZM Zinātnes Tehnoloģiju programma. Pētniecības projekta "Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā" īstenošana (FP-20315-ZR-N-040).

A. Kangro. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos (PIRLS) (ESS2016/185).

A. Kangro. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos (PISA) (ESS2016/185).

A. Kangro. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos (TALIS) (ESS2016/185).

I. Ivanova. Efektīva Eiropas portfolio izmantošana topošo angļu valodas skolotāju darbībā (ZD2015/20023).

D. Nīmante. ESP Bērna vajadzībās pamatotu pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalsta nodrošināšanai (LU finansējums) (ZD2017/20507).

L. Grigule. EU Tempus Joint Project DIMITEGU - Development and Introduction of Multilingual Teacher Education
Programs at Universities of Georgia and Ukraine (ZD2012/2825).

I. Kāposta. Innovative Approaches in Developing key Competences for Adults (Nordplus Horizontal) (NORD2017/14/RPIVA).

S. Kalniņa. Inovatīva profesionālā svešvalodu apmācība - atslēga pieaugušo mācīšanās motivācijai (NORD2015/5).

M. Fernandezs. International E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion (ZD2016/20245).

M. Fernandezs. Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21.gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETEschool) (ESS2017/222).

M. Raščevska. Kompetenču pieeja mācību saturā (DIBELS Next 4.1, 5.1 un 5.9 darbība) (Nr. 8.3.1.1/16/I/002).

A. Erta. Kompetenču pieeja mācību saturā (RPIVA) (ESS2017/212).

I. Žogla. Konceptuālo rezultātu iegūšana, inovāciju aprobācija un ieviešana, nosakot līdzsvara koordinācijas traucējumu izraisītās sekas izglītojamiem skolēniem ar dažādiem psihiskās veselības un attīstības traucējumiem, iekļaujoša izglītības procesa un iekļaujošas sabiedrības veicināšanas aspektā (ZD2014/29872).

L. Kobitjeva. Latvian language in monolingual and bilingual acquisition: tools, theories and applications (LAMBA) (NORV2017/28/RPIVA).

R. Andersone. Migranti sabiedrībā: izaicinājumi izglītībā (2.posms) (ZD2017/20522).

ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā (Netiešās izmaksas) (N7-NORV29-ZF-N-040).

A. Stavicka. Multilingvālā un multikulturālā universitāte: sagatavošanas platforma starptautiskiem studentiem (ESS2017/242).

Ē. Vugule. Pagātnes izziņa avotos un pētījumos: Latvija Baltijas vēstures kontekstā (PPMF) (ZD2016/AZ119).

M. Raščevska, D. Nīmante. Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošas izglītības īstenošanas kontekstā (identifikācijas Nr. IZM 2017/8)(ZD/2017/20386).

Efektīva Eiropas portfolio izmantošana topošo angļu valodas skolotāju darbībā (PIz-20023-ST-N-040 un SNESS248N-ZF-N-040).

Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai (Y3-29936-ZR-N-040).

I. Čekse. Pilsoniskās izglītības līmeņa ietekme uz vērtībām un drošību: situācija Latvijā Baltijas jūras reģiona
demokrātisko valstu salīdzinājumā (ESS2017/248).

L. Grigule. Reducing Teacher Drop-Out Rate (ReTeD) (NORD2017/15).

L. Daniela. Robotikas izmantošana intervencei skolas neveiksmes un agrīnas izglītības pamešanas mazināšanai (ZD2015/20110).

M. Fernandezs. Starptautiskais diploms STEM skolotājiem (ZD2015/20098).

Atbalsts akadēmiskā personāla komandējumam, kas saistīts ar Erasmus+ programmas pamatdarbības
Nr. 2 "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa" projektu pieteikuma sagatavošana aktivitātē - "zināšanu apvienības" (Y9-B101-ZP-N-040).

T. Pīgozne. Supporting teachers for developping intra-personal competencies and character education at school (ARETE CATALYST) (ZD2017/20499).

Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai (R20-ETS17-ZR-N-040).

I. Austers. Viedierīces un autovadīšana (ZD2017/20516).

LU attīstības projekti

I. Gehtmane-Hofmane. Atbalsts starptautiskās sadarbības projekta iesnieguma sagatavošanai Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2  "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa" aktivitātē - "zināšanu avienības" (AAP2016/B101).

S. Beatrice Sebre.Senioru emociju un uzvedības novērtējumu aptauju adaptācija un rezultātu iekļaušana starptautiskajā pētījumā (AP2017/11).

G. Kraģe. Starptautiskās zinātniskās konferences "IZGLĪTĪBA ZINĀTNEI UN PRAKSEI" organizēšana un pēckonferences rakstu krājuma "Izglītība zinātnes un praksei. Skolotāju izglītības attīstības tendences Latvijā"
publicēšana (AAP2017/27).

A. Celmiņa - Ķeirāne. Docētāju mākslas darbu izstādes "Pieci elementi" sagatavošana un organizēšana (AAP2017/37).

I. Ķestere. Seminārs ''Mācību grāmatas kvalitatīvai cilvēka izglītībai" (AAP2017/38).

L. Daniela. Jaunās paaudzes skolotāju kompetences inovatīvai izglītībai (Competencies of next generation teachers for innovative education) (AAP2017/39).

L. Daniela. ATEE Spring Conference 2017 "Innovations, technologies and research in education (AAP2017/40).

A. Avotiņa. Pētniecības procesa projekts - Otrā vizuālizpratnes nedēļa Latvijas Universitātē (Pirmā ViN norisinājās 2016. gada maijā) (AAP2017/43).

A. Krūze. "Reformācijai 500: Mārtiņš Luters un Fīlips Menanhtons pedagoģijas vēsturē" (AAP2017/68).

D. Nīmante. Inovatīvas pedagoģiskas darbības ārpusģimenes sociālās aprūpes iestādē (Irlavas bērnu namā - patversmē) izvērtēšana un rezultātu starptautiska izplatīšana (AAP2017/80).

A. Strazdiņš. Atbalsts Volodimira Koroļenko vārdā nosauktās Poltavas Nacionālās pedagoģiskās universitātes un Latvijas Universitātes zinātniskās sadarbības uzsākšanai starpuniversitāšu sadarbības līguma ietvaros (AAP2017/86).

A. Irbīte. Studiju virziena "Māksla" studentu darbu ekspozīciju konstruktīvās sistēmas un vizuālā materiāla izveide (AAP2017/88).

T. Pīgozne. Atbalsts zinātniskās literatūras izdošanai pedagoģijas un psiholoģijas nozarē (AAP2017/90).

L. Grigule. ES Tempus projekts DIMITEGU - Multilingvālās izglītības skolotāju studiju programmu izstrāde un ieviešana Gruzijas un Ukrainas universitātēs. Development and Introduction of Multilingual Teacher Education Programs at Universities of Georgia and Ukraine. (Vienošanās Nr.2012-3652/001-001; Projekta Nr. 530360-TEMPUS-1-2012-1-GETEMPUS-JPCR, Projekta LU reģistrācijas Nr. Piz-2825-ST-N-040).

L. Grigule. Vecāku iesaistīšanas modeļu izstrāde bilingvālai pirmsskolai un sākumskolai. Development of Parent
Involvement Models for Bilingual Pre- and Primary School. (Nr. CB35 PIM, Projekta LU reģistrācijas Nr.R20-ETS17-ZR-N-040).

L. Grigule. Erasmus+ KA2 projekts „Mācību kultūra” "Culture of Learning (CoL)". (Projekta LU reģistrācijas
Nr. PIz-20260-ST-N-040).

M. Gavriļina. Krievvalodīgo skolēnu bilingvālās personības veidošana Latvijā.

M. Gavriļina. Mācību palīglīdzekļa „Latviešu valoda: elektroniska rokasgrāmata pamatskolas skolēnam un valodas lietotājam” satura izstrāde.

I. Ivanova. ERASMUS +EFUESTE Effective Use of the EPOSTL by Student Teachers of English (EFUESTE).

J. Valdmanis. ES struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projekts “Igauņu-latviešu un latviešu-igauņu vārdnīcas izstrāde” (ES finansējums).

I. Odiņa. LU Akadēmiskās attīstības projekts “Atbalsts starpfakultāšu profesionālā maģistra studiju programmas “Skolotājs” ieviešanas pilnveide” (LU finansējums).

I. Odiņa. LU Akadēmiskās attīstības projekts “Atbalsts starpfakultāšu profesionālā maģistra studiju programmas “Skolotājs” praksei un studentu zinātniskajai darbībai” (LU finansējums).

Atbalsts izglītības pētījumiem (LU finansējums).

IntlUni Erasmus Academic Netvork project “The Challenges of the Multilingual and Multicultural Space” (Nr.526646-LLP-1-2012-1-DK-ERASMUS-ENW).

I. Odiņa. Nevalstisko organizāciju un augstākās izglītības iestāžu partnerība attīstības sadarbībai izglītībā 2015-
07/10/01 (LAPAS, LAPSA, Ārlietu ministrijas finansējums).

I. Kangro. Inovatīva IKT mācību metodoloģija un programma svešvalodu runas prasmju apguves trenēšanai (ES finansējums).

Inovative Vocational Foreign Language Teaching- a key to Adult Learning Motivation (NordPlus finansējums).