Olimpiādes organizatori pateicas par dalībnieku atsaucību un piedalīšanos olimpiāžu 1. kārtā. 

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī, tiek mainīta 7. atklātās dizaina un tehnoloģiju olimpiādes Dizaina domāšana: radošums vai loģika? un 16. atklātās dizaina un tehnoloģiju olimpiādes (šķiedru mākslā) 2. kārtas norises kārtība un laiks. 

2020. gada 20. aprīlī olimpiāžu 2. kārta nenotiks. Lēmums par olimpiāžu 2. kārtas norises kārtību un laiku tiks pieņemts 2020. gada 20. aprīlī. 

 

Olimpiāžu organizatoru vārdā 
Māra Urdziņa-Deruma, 
Lolita Šelvaha

­Latvijas Mājturības Pedagogu biedrība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti, Valsts izglītības satura centru, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru organizē dizaina un tehnoloģiju olimpiādes skolēniem.

 

Pieteikšanās anketa

Nolikums
Kontaktinformācija: Māra Urdziņa – Deruma, tālr. 29363294; Līga Barbara, tālr. 26516599.

Pieteikšanās anketa

Nolikums
Kontaktinformācija: 
Lolita Šelvaha, tālr. 26517197; Dace Sondare, tālr. 26030955.