Ziņas

Pārmaiņas pedagogu izglītībā: Latvijas Universitātē tapušas mūsdienīgas studiju programmas izglītības zinātnēs un pedagoģijā

Konference "Latvija OECD starptautiskos pētījumos PISA 2018 un TALIS 2018 – jaunākie rezultāti"

2019./2020. akadēmiskā gada LU fonda stipendiju ieguvēji

30 GADU MIERĪGAJAI REVOLŪCIJAI VDR – RĪCĪBAS JOMAS, PROCESI UN DALĪBNIEKI

Latvijas Universitātē ar semināru uzstāsies slavens producents no ASV – Renē Meriste

AKTUĀLI! PPMF Studentu pašpārvaldes vēlēšanas!

PPMF studenti, topošie latviešu valodas un literatūras skolotāji, apmeklē LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēku

PPMF panākumi konkursā "Dizaina arēna 2019"

Laipni lūdzam iegriezties PPMF studiju programmas “Māksla” stendā BT1 izstāžu zālē Ķīpsalā!

"Par valodu – tas ir interesanti?!" ceturtā saruna

Doktora studiju programmas "Izglītības vadība" studentes piedalās ENIRDELM gadskārtējā konferencē

7.oktobrī no plkst.10:00 līdz 13:00 PPMF nebūs pieejams internets!

Mans HUB - tiešsaistes repozitorijs iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā

Erasmus+ projekts "Robotikas artefaktu veidošana vidusskolēnu motivēšanai STEM karjeru izvēlei"

Šonedēļ tiešsaistes zibakcijā ikviens mudināts pateikt paldies savas dzīves svarīgākajam skolotājam

Izziņo Pasaules lielāko mācību stundu

Projekts "Pedagogu sagatavošana pieaugušo digitālās kompetences pilnveidei"

Latvijas Universitātes gadsimta jubilejas centrālais notikums - Gadsimta nakts “CARPE NOCTEM”

Sākusies pieteikšanās jauno pedagogu un psihologu skolai!

2019.gada 12.septembrī - docenta amata pretendentes Ligitas Stramkales atklātā nodarbība

PPMF pētnieki ir iesaistījušies Erasmus+ projektā “Mācību materiālu izstrāde programmatīvās domāšanas attīstībai pirmsskolā”

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes darbinieku sanāksme

Eseju konkurss “Es būšu SKOLOTĀJS!”

2019.gada 22.augustā – pētnieka amata prentendenta Edmunda Vanaga atklātais seminārs

Uzaicinājums uz meistarklasi “Globālais pilsoniskums izglītībā”

Jaunais Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes student!

Ar misiju spēcināt Latvijas izglītības sistēmu

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē piešķirts Inesei Stars

2019.gada 21.jūnija akadēmiskās informācijas centra akreditācijas komisijas sēdē uz sešiem gadiem akreditāciju saņēma LU PPMF studiju virziens "Psiholoģija"

LU profesore Linda Daniela sagatavojusi grāmatu izglītojošās robotikas jomā