Ziņas

Licencēta jaunā kopīgā izglītības zinātņu doktora studiju programma

LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs piedāvā jaunus bezmaksas kursus

Projektā „Mācītspēks” par vienu mācību vietu sacenšas seši dažādu jomu speciālisti

Pirmo reizi fakultātes vēsturē starptautiskā studentu pētniecisko darbu konference norisinājās tiešsaistē

2020.gada 29.maijā notiks Dr.art Laines Kristbergas atklātā lekcija un Dr.paed. Austras Avotiņas seminārs

LU TLMS "Vāpe" savas izstādes "Man tikai ziedēšana prātā" gaidās

Apmeklē LU fakultātes virtuāli īpašajās Facebook tiešraidēs!

Ramānu ģimene: būt starp savējiem un sniegt palīdzīgu roku

2020.gada 20.maijā tiešsaistē notiks profesora amata pretendentes asoc.prof. Baibas Martinsones atklātā lekcija

I. Margeviča-Grinberga: Ilgi gaidītais jauno skolotāju papildinājums drīz jau būs klasēs

Latvijas skolām vajadzīgi cilvēki, kas spēj ar aizrautību mācīt un mācīties

I. Margeviča-Grinberga: Bez skolotāju prestiža celšanas nav iespējama labāka izglītība

2020.gada 16.maijā tiešsaistē notiks lektora amata vietas izglītības zinātnē pretendentes Daces Augstkalnes atklātā semināra nodarbība

Digitālā konferencē diskutēs par pedagoga profesiju, iespējām un izaicinājumiem Latvijā

Aicinām piedalīties tiešsaistē Starptautiskajā 11. viesprofesoru nedēļā un Starptautiskajā 19. studentu zinātniskājā konferencē

LU PPMF Profesore Linda Daniela sagatavojusi kolektīvo monogrāfiju par digitālo tehnoloģiju risinājumu izmantošanu vispārējā izglītībā

LU studenti – skolotāji attālināto mācību atbalstam

Aicinām piedalīties LU talantu šovā "Karantīnas talanti"

Zinātnes kafejnīcā varēs uzzināt, kā ārkārtas situācija ietekmē cilvēku paradumus un veselību

Licencētas pirmās trīs jaunās izglītības zinātņu un pedagoģijas studiju programmas Latvijas Universitātē

Latvijas Universitātes Senāts apstiprinājis profesori Lindu Danielu par Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāni

LU PPMF studiju programmas “Sociālais pedagogs” studenti īsteno projektu “Zaļā gaisma dažādībai”

Asoc. prof. Dita Nīmante: Pārmaiņu laikos skolotājam jāprot mācīties visātrāk

Aicina dažādu profesiju speciālistus pieteikties projektā „Mācītspēks": jau šogad sākt apgūt skolotāja profesiju

Tiešsaistes pasākums “Sociālais spiets II”

2020.gada 29.aprīlī tiešsaistē notiks Vidzemes Augstskolas Vinetas Silkānes atklātā lekcija

Sešas augstskolas apvieno spēkus cīņai ar Covid-19 krīzi

Sveicam Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes jaunos nodaļu vadītājus!

No 24. līdz 26. aprīlim tiešsaistē norisināsies hakatons "Uzhako augstāko"

Aicināti uz tiešsaistes pasākumu "Sociālais spiets"