Ziņas

Zinātniski praktiskā konference: Bērnu agrīnas attīstības novērtēšana – ceļvedis bērnu atbalstam

2024. gada ziemas izlaidums

Aktualitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte īstenotajā Erasmus+ projektā “Building an Eco-Friendly Future with Robots - GREENCODE”

Tiešsaistē norisinājās projekta EARLY ietvaros organizētas apmācības par mācīšanas un mācīšanās tēmām

Budžeta vietas topošajiem pedagogiem

LU 82. starptautiskā zinātniskā konference

Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros tiešsaistē norisināsies sēde "Kognitīvā zinātne"

Paziņos starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2022 Eiropas aptaujas rezultātus

Piešķirts zinātnes doktora grāds sociālajās zinātnēs Fionai Mērijai Vilnitei

Erasmus+ projekta Climatopia ietvaros radīti izglītojoši materiāli klimata izglītības apguvei pamatizglītības otrā posma skolēniem un skolotājiem

Plenārsēde Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātē. Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte

Studentus aicina pieteikties apmaksātai praksei ASV

“Mācītspēks” skolotājs: kā skolēns neiztēlojos sevi pedagoga lomā klases priekšā

Atslēgas cilvēks ir skolotājs – LU un IZM noslēdz diskusiju ciklu par pedagogu sagatavošanu

Festivāla “L-Universs” piedāvājums sociālo zinātņu interesentiem

Ilzes Vilkas atklātā lekcija “Bērna valodas attīstība”

Ar inovatīvu mini-hakatonu atklās “Autorskolas” e-kursu studentiem par intelektuālo īpašumu

Latvijas Universitātes 82. starptautiskās zinātniskās konferences izstāde "Mezgls"

PhD Līvas Gobas-Mednes un PhD Gata Lāmas atklātās nodarbības

“Mācītspēks” aicina profesionāļus ar augstāko izglītību kļūt par skolotājiem

Projekta "Integrating Virtual and Augmented Reality in Higher Education Curricula" noslēguma sanāksme

Galda spēļu diena 26.janvārī

Startējis VPP "Izglītība" projekts par pieaugušo profesionālās kompetences pilnveides efektivitāti un tās ietekmi uz praksi

Indukcijas gada projekta dalībnieki atskatās uz līdz šim gūto pieredzi

Latvijas un novadu mācības olimpiādes fināls Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes telpās

Tavas nākotnes iespējas – studiju festivāls “L-Universs”

Februārī jau piekto reizi aicinās pieteikties darba vidē balstītām studijām “Mācītspēks”

“Palielināt nevar samazināt” – kur likt komatu, ja runājam par pedagogu pienākumiem un darba slodzi?

Projekta DiversAsia noslēgums Indijā, Bubanešvāras tehnoloģiju institūtā

Lienas Hačatrjanas atklātais seminārs "Starpdisciplinaritāte pētniecībā: kur psiholoģijas pētniecības atziņas satiekas ar izglītību"