Skolotāju izglītības nodaļas vadītājs

Skolotāju izglītības nodaļa (SIN) īsteno profesionālā bakalaura studiju programmu "Skolotājs".

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar vairākām zinātņu nozarēm – pedagoģiju, izglītības vadību, valodniecību, literatūrzinātni. Līdz ar to docētāju zinātniskā darba spektrs ir ļoti plašs. Docētāji katru gadu piedalās LU akadēmiskajā konferencē, svešvalodu docētāji referē angļu un vācu valodas metodikas mācību metodikas sekcijās, valodniecības un literatūrzinātnes sekcijā, skolotāju izglītības u.c. sekcijās. Katru gadu svešvalodu docētāji piedalās Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes rīkotajās konferencēs, kā arī referē Latvijā un ārzemēs.
 

SIN mācībspēku konsultācijas (laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā)

 

e-pasts

Telpa

Lekt. Anita Auziņa

anita.auzina@lu.lv

310c

Asoc prof. Ilvis Ābeļkalns

ilvis.abelkalns@lu.lv

313

Prof. Margarita Gavriļina

margarita.gavrilina@lu.lv

310

Pētnieks Ligita Grigule

ligita.grigule@lu.lv  

310

Lekt. Sandra Kalniņa

sandra.kalnina@lu.lv

102

Lekt. Agita Klempere Sipjagina

agita.klempere-sipjagina@lu.lv

313

Doc. Gunta Kraģe

gunta.krage@lu.lv

307

Lektora p.i. Ivars Ikstens

ivars.ikstens@lu.lv

 

Lektora p.i. Irina Kuzmina-Rimša

ikuzmina@lu.lv

 

Lekt. Egija Laganovska

egija.laganovska@lu.lv

307

Doc. Evija Latkovska

evija.latkovska@lu.lv

310c

Doc. Diāna Liepa

diana.liepa@lu.lv

310c

Asoc. prof. Ieva Margeviča- Grinberga

ieva.margevica-grinberga@lu.lv

310a

Pētnieks Agnese Mālere

agnese.malere@lu.lv

323

Prof. Ilze Miķelsone

ilze.mikelsone@lu.lv

 310a

Lektora p.i. Aleksandra Miroslava

alekssandraaa@gmail.com

 

Prof. Indra Odiņa

indra.odina@lu.lv

310a

Lektors Rihards Parandjuks

rihards.parandjuks@lu.lv

 411

Prof. Juris Porozovs

juris.porozovs@lu.lv

411

Doc. Anna Stavicka

anna.stavicka@lu.lv

310c

Prof. Ilze Stikāne

ilze.stikane@lu.lv

310

Doc. Elita Stikute

elita.stikute@lu.lv

310

Doc.p.i. Tatjana Stoikova

tatjana.stoikova@lu.lv

310

Lektors Aleksandrs Vorobjovs

aleksandrs.vorobjovs@lu.lv

310c

Prof. Anna Vulāne

anna.vulane@lu.lv

310