Skolotāju izglītības nodaļas
vadītāja: Prof., Dr.paed. Indra Odiņa

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 310. telpa
Tālrunis: 67034832 
E-pasts: indra.odina@lu.lv

Pieņemšanas laiks: otrdienās 12.00 - 14.00

Skolotāju izglītības nodaļa (SIN) īsteno profesionālā bakalaura studiju programmu "Skolotājs".

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar vairākām zinātņu nozarēm – pedagoģiju, izglītības vadību, valodniecību, literatūrzinātni. Līdz ar to docētāju zinātniskā darba spektrs ir ļoti plašs. Docētāji katru gadu piedalās LU akadēmiskajā konferencē, svešvalodu docētāji referē angļu un vācu valodas metodikas mācību metodikas sekcijās, valodniecības un literatūrzinātnes sekcijā, skolotāju izglītības u.c. sekcijās. Katru gadu svešvalodu docētāji piedalās Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes rīkotajās konferencēs, kā arī referē Latvijā un ārzemēs.
 

Nodaļas metodiķe: Alise Oļesika

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 310.a telpa
Tālrunis: 67034831 
E-pasts: alise.olesika@lu.lv

Pieņemšanas laiks: 
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās: 9.00 - 16.00

SIN mācībspēku konsultācijas (laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā)

 

Telpa

Kontakti

Pasn. Ineta Aizporiete

403

ineta.aizporiete@lu.lv

Lekt. p.i. Inta Augustāne

310

inta.augustane@lu.lv

Pasn. Dagmāra Ausekle

310

dagmara.ausekle@lu.lv

Lekt. Anita Auziņa

310

anita.auzina@lu.lv

Doc. Ilvis Ābeļkalns

313

ilvis.abelkalns@lu.lv

Pasn. Inga Belousa

 

inga.belousa@lu.lv

Lekt. p.i. Anita Berķe

307

anita.berke@lu.lv

Pasn. Kristīne Bērtiņa

 

kristine.bertina@lu.lv

Pasn. Edgars Bērziņš

 

eb07005@lu.lv

Lekt. p.i. Ilze Buša

 

ilze.busa@lu.lv

Prof. Margarita Gavriļina

310

margarita.gavrilina@lu.lv

Lekt. Silvija Geikina

 

silvija.geikina@lu.lv

Doc. Ausma Golubeva

 

ausma.golubeva@lu.lv

Pasn. Anita Grūbe

 

anita.grube@lu.lv

Lekt. p.i. Joseph Jack Horgan

 

joseph_jack.horgan@lu.lv

Lekt. p.i. Sidija Kalnciema

 

sidija.kalnciema@lu.lv

Lekt. Sandra Kalniņa

102

sandra.kalnina@lu.lv
67034812

Prof. Ilze Kangro

310

ilze.kangro@lu.lv

Doc. p.i. Iveta Kāposta

 

iveta.kaposta@lu.lv

Lekt. Agita Klempere-Sipjagina

 

agita.klempere-sipjagina@lu.lv

Doc. Gunta Kraģe

307

gunta.krage@lu.lv
67034863

Lekt. Egija Laganovska

 

egija.laganovska@lu.lv

Pasn. Evija Landrāte

 

evija.landrate@lu.lv

Pasn. Aļģirts Lazdauskis

 

algirts.lazdauskis@lu.lv

Doc. Inguna Lāce

 

inguna.lace@lu.lv

Pasn. Austra Legzdiņa

 

 austra.legzdina@lu.lv

Doc. Diāna Liepa

 

diana.liepa@lu.lv

Lekt. p.i Lilita Linde

310

lilita.linde@lu.lv

Doc. Ieva Margeviča-Grinberga

310

ieva.margevica-grinberga@lu.lv

Pasn. Dace Markus

 

dace.markus@lu.lv

Doc. Staņislava Marsone

410

stanislava.marsone@lu.lv

Pasn. Aiga Meņģelsone

 

aiga.mengelsone@lu.lv

Doc. Andrejs Mūrnieks

407

andrejs.murnieks@lu.lv

Prof. Indra Odiņa

310

indra.odina@lu.lv
67034832

Prof. Juris Porozovs

319

juris.porozovs@lu.lv

Assoc. prof. Astrīda Raževa

307

astrida.razeva@lu.lv

Pasn. Līga Roķe-Reimate

 

liga.roke-reimate@lu.lv

Lekt. p.i Dace Siliniece

 

dace.siliniece@lu.lv

Doc. Anna Stavicka

310

anna.stavicka@lu.lv

Prof. Ilze Stikāne

310

ilze.stikane@lu.lv

Doc. Elita Stikute

310

elita.stikute@lu.lv

Lekt. p.i Diāna Urbāne

 

diana.urbane@lu.lv

Assoc. prof. Juris Utāns

408

juris.utans@lu.lv

Pasn. Līga Vabulniece

 

liga.vabulniece@lu.lv

Lekt. Ilze Vilka

 

ilze.vilka@lu.lv

Pasn. Iluta Vilnīte

 

iluta.vilnite@lu.lv

Doc. Rasma Vīgante

 

rasma.vigante@lu.lv

Lekt. p.i Aleksandrs Vorobjovs

 

av05046@lu.lv

Prof. Anna Vulāne

310

anna.vulane@lu.lv

Pasn. Ārija Zaiceva

 

arija.zaiceva@lu.lv