Skolotāju izglītības nodaļas vadītājs

Skolotāju izglītības nodaļa (SIN) īsteno profesionālā bakalaura studiju programmu "Skolotājs".

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar vairākām zinātņu nozarēm – pedagoģiju, izglītības vadību, valodniecību, literatūrzinātni. Līdz ar to docētāju zinātniskā darba spektrs ir ļoti plašs. Docētāji katru gadu piedalās LU akadēmiskajā konferencē, svešvalodu docētāji referē angļu un vācu valodas metodikas mācību metodikas sekcijās, valodniecības un literatūrzinātnes sekcijā, skolotāju izglītības u.c. sekcijās. Katru gadu svešvalodu docētāji piedalās Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes rīkotajās konferencēs, kā arī referē Latvijā un ārzemēs.
 

SIN mācībspēku konsultācijas (laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā)

 

Kontakti

Telpa

Lektora p.i. Inta Augustāne

inta.augustane@lu.lv

310c

Lekt. Anita Auziņa

anita.auzina@lu.lv

310c

Doc. Ilvis Ābeļkalns

ilvis.abelkalns@lu.lv

313

Pētn. Anita Berķe

anita.berke@lu.lv

307

Pasn. Kristīne Bērtiņa

kristine.bertina@lu.lv

 

Lekt. p.i. Ilze Buša

ilze.busa@lu.lv

 

Pasn. Vineta Cibiņa

vineta.cibina@lu.lv

 

Prof. Margarita Gavriļina

margarita.gavrilina@lu.lv

310

Lekt. Sandra Kalniņa

sandra.kalnina@lu.lv

102

Lekt. Agita Klempere Sipjagina

agita.klempere-sipjagina@lu.lv

313

Doc. Gunta Kraģe

gunta.krage@lu.lv

307

Lekt. Egija Laganovska

egija.laganovska@lu.lv

307

Doc. p.i. Evija Latkovska

evija.latkovska@lu.lv

310c

Doc. Diāna Liepa

diana.liepa@lu.lv

310c

Lekt. p.i. Lilita Linde

lilita.linde@lu.lv

310c

Asoc. prof. Ieva Margeviča- Grinberga

ieva.margevica-grinberga@lu.lv

310a

Pasn. Agnese Mālere

agnese.malere@lu.lv

323

Pasn. Ilze Miķelsone

ilze.mikelsone@lu.lv

 

Prof. Indra Odiņa

indra.odina@lu.lv

310a

Lektora p.i. Rihards Parandjuks

rihards.parandjuks@lu.lv

 

Prof. Juris Porozovs

juris.porozovs@lu.lv

319

Lekt. p.i. Dace Siliniece

dace.siliniece@lu.lv

310c

Doc. Anna Stavicka

anna.stavicka@lu.lv

310c

Prof. Ilze Stikāne

ilze.stikane@lu.lv

310

Doc. Elita Stikute

elita.stikute@lu.lv

310

Pasn. Agita Valtere

agita.valtere@lu.lv

 

Lekt. Ilze Vilka

ilze.vilka@lu.lv

307

Pasn. Iluta Vilnīte

iluta.vilnite@lu.lv

 

Lektora. p.i. Aleksandrs Vorobjovs

aleksandrs.vorobjovs@lu.lv

310c

Prof. Anna Vulāne

anna.vulane@lu.lv

310