Skolotāju izglītības nodaļas vadītājs

Skolotāju izglītības nodaļa (SIN) īsteno profesionālā bakalaura studiju programmu "Skolotājs".

Studiju programmā iesaistīto docētāju zinātniski pētnieciskā un praktiskā darbība saistīta ar vairākām zinātņu nozarēm – pedagoģiju, izglītības vadību, valodniecību, literatūrzinātni. Līdz ar to docētāju zinātniskā darba spektrs ir ļoti plašs. Docētāji katru gadu piedalās LU akadēmiskajā konferencē, svešvalodu docētāji referē angļu un vācu valodas metodikas mācību metodikas sekcijās, valodniecības un literatūrzinātnes sekcijā, skolotāju izglītības u.c. sekcijās. Katru gadu svešvalodu docētāji piedalās Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes rīkotajās konferencēs, kā arī referē Latvijā un ārzemēs.
 

SIN mācībspēku konsultācijas (laiku iepriekš saskaņot, sazinoties e-pastā)

 

Kontakti

Telpa

Lektora p.i. Inta Augustāne

inta.augustane@lu.lv

310c

Pasn. Dagmāra Ausekle

dagmara.ausekle@lu.lv

310

Lekt. Anita Auziņa

anita.auzina@lu.lv

310c

Doc. Ilvis Ābeļkalns

ilvis.abelkalns@lu.lv

313

Pasn. Mihails Basmanovs

mihails.basmanovs@lu.lv

 

Pasn. Inga Belousa

inga.belousa@lu.lv

310c

Pētn. Anita Berķe

anita.berke@lu.lv

307

Pasn. Kristīne Bērtiņa

kristine.bertina@lu.lv

 

Pasn. Baiba Broka

baiba.broka@lu.lv

 

Lekt. p.i. Ilze Buša

ilze.busa@lu.lv

 

Pasn. Vineta Cibiņa

vineta.cibina@lu.lv

 

Pasn. Irina Cupere

irina.cupere@lu.lv

 

Pasn. Ilze Dalbiņa

ilze.dalbina@lu.lv

310c

Pasn. Aija Erta

aija.erta@lu.lv

 

Prof. Margarita Gavriļina

margarita.gavrilina@lu.lv

310

Lekt. Silvija Geikina

silvija.geikina@lu.lv

410

Doc. Ausma Golubeva

ausma.golubeva@lu.lv

 313

Pasn. Anita Grūbe

anita.grube@lu.lv

 

Lekt. p.i. Joseph Jack Horgan

Joseph_jack.horgan@lu.lv

310c

Lekt. Sandra Kalniņa

sandra.kalnina@lu.lv

102

Prof. Ilze Kangro

ilze.kangro@lu.lv

310c

Lekt. Agita Klempere Sipjagina

agita.klempere-sipjagina@lu.lv

313

Doc. Gunta Kraģe

gunta.krage@lu.lv

307

Lekt. Egija Laganovska

egija.laganovska@lu.lv

307

Pasn. Evija Landrāte

evija.landrate@lu.lv

 

Doc. p.i. Evija Latkovska

evija.latkovska@lu.lv

310c

Doc. Inguna Lāce

Inguna.lace@lu.lv

 

Doc. Diāna Liepa

diana.liepa@lu.lv

310c

Lekt. p.i. Lilita Linde

lilita.linde@lu.lv

310c

Asoc. prof. Ieva Margeviča- Grinberga

ieva.margevica-grinberga@lu.lv

310a

Pasn. Dace Markus

dace.markus@lu.lv

310

Doc. Staņislava Marsone

stanislava.marsone@lu.lv

410

Pasn. Agnese Mālere

agnese.malere@lu.lv

323

Pasn. Aiga Meņģelsone

aiga.mengelsone@lu.lv

 

Pasn. Ilze Miķelsone

ilze.mikelsone@lu.lv

 

Doc. Andrejs Mūrnieks

andrejs.murnieks@lu.lv

407

Prof. Indra Odiņa

indra.odina@lu.lv

310a

Lektora p.i. Rihards Parandjuks

rihards.parandjuks@lu.lv

 

Prof. Juris Porozovs

juris.porozovs@lu.lv

319

Pasn. Jēkabs Raipulis

Jekabs.raipulis@lu.lv

319

Asoc. prof. Astrīda Raževa

astrida.razeva@lu.lv

307

Pasn. Santa Signija

santa.signija@lu.lv

 

Lekt. p.i. Dace Siliniece

dace.siliniece@lu.lv

310c

Doc. Anna Stavicka

anna.stavicka@lu.lv

310c

Prof. Ilze Stikāne

ilze.stikane@lu.lv

310

Doc. Elita Stikute

elita.stikute@lu.lv

310

Lektora p.i. Diāna Urbāne

diana.urbane@lu.lv

 

Asoc. prof. Juris Utāns

juris.utans@lu.lv

407

Pasn. Līga Vabulniece

liga.vabulniece@lu.lv

 

Pasn. Agita Valtere

agita.valtere@lu.lv

 

Lekt. Ilze Vilka

ilze.vilka@lu.lv

307

Pasn. Andrejs Vilks

andrejs.vilks@lu.lv

 

Pasn. Iluta Vilnīte

iluta.vilnite@lu.lv

 

Lektora. p.i. Aleksandrs Vorobjovs

aleksandrs.vorobjovs@lu.lv

310c

Prof. Anna Vulāne

anna.vulane@lu.lv

310

Pasn. Ārija Zaiceva

arija.zaiceva@lu.lv

310