"EKSELENCES BALVA"

VALODU JOMAS SKOLOTĀJIEM


Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) ir vadošā Latvijas skolotāju izglītības un tālākizglītības jomā; fakultātes gandrīz 40 gadu pastāvēšanas laikā to absolvējuši vairāki tūkstoši Latvijas skolotāju un laikam var droši apgalvot, ka nav nevienas skolas, kurā nestrādātu vai kuru nevadītu fakultātes absolventi. Tādēļ ir nozīmīgi turpināt saglabāt ciešu saiti ar fakultātes bijušajiem studentiem, turpināt atbalstīt viņu tālākizglītību un pozitīvi novērtēt ieguldīto darbu un sasniegtos rezultātus.

Lai sekmētu paveiktā ilgtspēju un veiksmīgākās inovatīvā darba pieredzes pārnesi uz citām skolām, ir svarīga izcilības izcelšana individuāla skolotāja darbā ar plašākas sabiedrības iesaistīšanos, piešķirot īpašu – Ekselences balvu, tā atzīmējot pašus labākos, visefektīvāk strādājošos.

Pasākumu „Ekselences balva” izveidojis LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU fondu un Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, bet valodu skolotājiem adaptējuši LU PPMF,  valodu skolotāju un nozaru asociācijas, ārvalstu institūciju pārstāvniecības Latvijā, kas veicina svešvalodu apguvi un sniedz pedagoģisko atbalstu Latvijas skolotājiem, kā arī citas atbalstītājorganizācijas.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai – skolai ar 60 gadu tradīciju padziļinātas vācu valodas apguves nodrošināšanā - 2021. gads ir īpaši nozīmīgs arī ar dibināšanas 100. gadskārtas atzīmēšanu, tādēļ skolas direktore Gundega Muceniece 2021. gada pavasarī aicināja Latvijas Vācu valodas asociāciju, Gētes institūtu Latvijā, kā arī LU PPMF organizēt labāko Latvijas vācu valodas skolotāju darba atzīšanu un izcelšanu, kā arī šo skolotāju labās prakses pieredzes pārnesi uz citām skolām. 

   

02.11.2022.

Otrdien, 1. novembra vakarā, svinīgā ceremonijā “Ekselences balvas” un stipendijas 1400 eiro apmērā saņēmuši valstī profesionālākie skolotāji, kuru sniegumu divās atlases kārtās novērtēja kā skolēni, vecāki un kolēģi, tā arī izglītības eksperti un uzņēmēji. Par labāko bioloģijas skolotāju atzīta – Lāsma Krastiņa no Bauskas Valsts ģimnāzijas, par fizikas – Kārlis Daģis no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, ķīmijas – Sandra Ziemele no Līvānu 1. vidusskolas, matemātikas – Liene Purgaile no Rīgas Franču liceja, bet “Ekselences balvu” kā labākais vācu valodas skolotājs saņēma Kirils Soklakovs no J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas. 

“Ekselences balva” ir izglītības ekspertu un uzņēmēju kopīgi radīta iniciatīva, lai pateiktu paldies un izceltu tos skolotājus, kuru sniegums kalpo par mērauklu izcilam pedagoga darbam 21. gadsimtā.

“Lai gan eksaktajos priekšmetos ir daudz talantu, mēs redzam, ka studentu vidū trūkst tādu, kuri studē šos priekšmetus. Talanti ir, iespējas arī, bet tiek izvēlēti tādi priekšmeti, kas neatbilst ekonomikai un darba tirgum. Jūs, mīļie skolotāji, iedvesmojat jaunos cilvēkus atklāt pasauli caur šiem priekšmetiem, caur valodu, un tādā veidā jūs radāt pamatu mūsu nākotnes sabiedrībai. Mūsu skolēni gūst labus panākumus starptautiskās olimpiādēs un konkursos, taču šis ir viens no tiem nedaudzajiem pasākumiem, kad apbalvo skolotājus. Paldies tiem, kuri izvirzīja skolotājus šai balvai! Liels paldies skolotājiem par darbu, ko darāt!” pedagogus apbalvošanas ceremonijā sveic Valsts prezidents Egils Levits.  

Balvas pirmajai kārtai audzēkņi, vecāki, kolēģi un skolas vadība šogad kopā bija izvirzījuši 190 bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un vācu valodas pedagogus. Kandidātus pieteicēji novērtējuši kā ekselentus sava aroda meistarus, ņemot vērā kā skolotāja darbu mācību stundās, tā skolēnu uzrādītos rezultātus un interesi mācīties. Fināla kārtā no pieteiktajiem 190 pedagogiem  piedalījās 22 spēcīgākie (4 līdz 5 katrā mācību priekšmetā), kuri 1. novembrī tikās Rīgas Teikas vidusskolā, lai atklātā konkursā savstarpēji sacenstos par ekselenta skolotāja titulu un naudas balvu.  

Fināla kārtas dalībnieki:

Sandra Ziemele  Līvānu 1.vidusskola
Ligita Anspoka Rīgas Stila un modes tehnikums
Aija Pētersone     Talsu 2. vidusskola
Inga Melngaile Jaunmārupes pamatskola
Karina Kalerija Kostrjukova Rīgas 34. vidusskola
Sandra Strauta Staiceles pamatskola
Baiba Šmite  Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola
Lāsma Krastiņa Bauskas Valsts ģimnāzija
Līva Pētersone Niedrīte Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Sandis Kalējs Jauno Līderu vidusskola
Kārlis Daģis Jelgavas Valsts ģimnāzija
Larisa Koroševska Daugavpils Zinātņu vidusskola
Sintija Rūze Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Liene Purgaile  Rīgas Franču licejs
Līga Zālīte Smiltenes vidusskola
Jevgeņija Gaiķena Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Indra Pauliņa Talsu 2. vidusskola
Ina Baumane   Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Ramona Vaļģe  Jelgavas Valsts ģimnāzija
Kirils Soklakovs  J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola
Gita Zommere  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
Marina Smirnova Rēzeknes 2. vidusskola
 

Fināla kārtā skolotāji savu meistarību demonstrēja, vadot reālu mācību stundu Rīgas Teikas vidusskolas 7. – 10. klašu skolēniem, kā arī analizējot un piedāvājot risinājumus nestandarta mācību situācijai. Pedagogu uzdevums bija fokusēt nodarbības uz skolēna rezultātu, mūsdienīga mācību procesa prioritātēm un skolēnu iesaistīšanu. Piemēram, bioloģijas skolotāji vadīja mācību stundas fragmentu, kura rezultātā skolēniem bija jāprot skaidrot augu lomu oglekļa apritē. Matemātikas skolotāju uzdevums savukārt bija procesa gaitā panākt, lai skolēns spēj skaidrot, kādas ir vienādas un vienlielas figūras. 

“Šodien konkursa finālā bija fascinējoši vērot, cik ļoti dažādos veidos var mācīt vienu un to pašu tematu, cik dažādus, radošus ceļus skolotāji izvēlas, lai sasniegtu labāko rezultātu – skolēnu izpratni par konkrēto mācību tematu. Profesionalitātes latiņa, ko šodien uzrādīja skolotāji, ir ļoti augsta – gan tajā, cik lielā mērā pedagogi iedziļinās, analizē savu darbu klasē, gan tehnoloģiju lietojumā, gan arī savos centienos strādāt ar to, kā skolēni domā,” finālistu sniegumu raksturo balvas iniciatore un Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore Dace Namsone.

Balvas pretendentu sniegumu vērtēja kā kolēģi, tā arī profesionāla žūrija, kuras sastāvā bija LU, Valsts izglītības satura centra eksperti, “Ekselences balvas” 2019. gada laureāti, kā arī uzņēmēji – konkrētās nozares profesionāļi un balvas mecenāti.

“Ekselences balva” ir atzinība un pateicība izcilākajiem skolotājiem! Šī balva ir viena no mūsu iniciatīvām, lai palīdzētu skolēnus virzīt uz obligāto eksāmenu. Bez motivētiem pedagogiem un saistoša mācīšanas veida pie zināšanām netikt,” norāda Normunds Bergs, ilggadējs balvas atbalstītājs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents un AS "SAF Tehnika" valdes priekšsēdētājs.

Ceremonijā piedalījās un skolotājus sveica arī LU rektors Indriķis Muižnieks, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietniece Ilze Saleniece, Vācijas vēstnieks Kristians Helts, kā arī balvas mecenāti – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, Latvijas Kokrūpniecības federācijas, Gētes institūta Rīgā, izglītības uzņēmuma “Lielvārds”, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes FITA, AS „Latvijas valsts meži”, “Accenture Baltics” un “LIDL Latvija” pārstāvji.


“Ekselences balvu” jau desmito gadu organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU Fondu, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju. Šogad rīkotājiem pievienojusies arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. 
 

28.10.2022.

Lai novērtētu valstī labākos bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un vācu valodas skolotājus, kā arī popularizētu mūsdienīgas, efektīvas un radošas mācību darba metodes, Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (SIIC) rīko konkursu “Ekselences balva”. Konkursa finālā piedalīsies 24 spēcīgākie pedagogi no visas Latvijas, kurus balvai pieteikuši pašu skolēni, viņu vecāki un kolēģi. Konkursa “Ekselences balva” fināls norisināsies šī gada 1. novembrī Rīgas Teikas vidusskolā.

Notiek gatavošanās klātienes kārtai, tai aktīvi rosās gan skolotāji, gan arī organizatori. Skolotāji fināla kārtā vadīs mācību stundu Rīgas Teikas vidusskolas skolēniem, analizēs mācību situācijas un risinās metodiskus uzdevumus. Balvas pretendentu sniegumu vēros kolēģi,  profesionāla žūrija, kuras sastāvā ir Latvijas Universitātes un Valsts izglītības satura centra eksperti, uzņēmēji ( konkrētās nozares profesionāļi) un  “Ekselences balvas” laureāti. 

Klātienes kārtā piedalīsies 24 skolotāji:

Sandra Ziemele  Līvānu 1.vidusskola
Ligita Anspoka Rīgas Stila un modes tehnikums
Aija Pētersone     Talsu 2. vidusskola
Inga Melngaile Jaunmārupes pamatskola
Karina Kalerija Kostrjukova Rīgas 34. vidusskola
Sandra Strauta Staiceles pamatskola
Baiba Šmite  Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola
Lāsma Krastiņa Bauskas Valsts ģimnāzija
Līva Pētersone Niedrīte Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Vita Rozēna Pilsrundāles vidusskola
Sandis Kalējs Jauno Līderu vidusskola
Kārlis Daģis Jelgavas Valsts ģimnāzija
Larisa Koroševska Daugavpils Zinātņu vidusskola
Sintija Rūze Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Artūrs Ļevikins Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija
Liene Purgaile  Rīgas Franču licejs
Līga Zālīte Smiltenes vidusskola
Jevgeņija Gaiķena Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Indra Pauliņa Talsu 2. vidusskola
Ina Baumane   Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Ramona Vaļģe  Jelgavas Valsts ģimnāzija
Kirils Soklakovs  J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola
Gita Zommere  Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola
Marina Smirnova Rēzeknes 2. vidusskola

   

   Svinīgā ceremonija notiks Latvijas Universtātes Mazajā aulā, plkst. 17.00 tiks paziņoti balvas laureāti un sumināti visi dalībnieki. Ceremonijā piedalīsies un skolotājus sveiks Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Vācijas vēstnieks Kristians Helts, LU rektors Indriķis Muižnieks, kā arī LR Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa un balvas mecenāti – Latvijas uzņēmēji. Ceremonija būs skatāma arī LU Youtube tiešraižu kanālā.

   “Ekselences balvu” LU SIIC organizē sadarbībā ar LU Fondu, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Naudas balvu skolotājiem nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Latvijas Kokrūpniecības federācija, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde FITA, kā arī uzņēmumi –  AS „Latvijas valsts meži”, Accenture Baltics un “LIDL Latvija”.

  LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (turpmāk – PPMF) ir lielākā Latvijas Universitātes struktūrvienība, kas attīsta svarīgākās cilvēkzinātnes – izglītības zinātnes un psiholoģiju – kā arī mūsdienās tik nepieciešamo dizaina un interjera mākslas jomu.

Fakultātē var studēt un veikt pētniecību arī izglītības vadībā, veicinot savas līdera prasmes. PPMF ir lielākais skolotāju un psihologu izglītības centrs Latvijā, īpaši klīnisko, skolas un organizācijas psihologu. Tā piedāvā topošiem skolotājiem iegūt izglītību atbilstoši projekta “Skola 2030” koncepcijas pamatnostādnēm un pēc tam strādāt par skolotājiem jebkurā izglītības posmā no  pirmsskolas līdz vidusskolai.

Vairāk informācijas: www.ppmf.lu.lv 


 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija ir dibināta 1921.gadā un kopš 1962. gada nodrošina padziļinātas vācu valodas apguves piedāvājumu, bet kopš 1997.gada skolā iespējams kārtot starptautisko vācu valodas diploma eksāmenu (vācu val. – Deutsches Sprachdiplom). Skolas vācu valodas tradīcijas šodien tiek turpinātas gan organizējot atklāto olimpiādi vācu valodā, gan dodot iespēju katram ģimnāzistam apgūt vācu valodu viņa izvēlētajā līmenī.

Vairāk informācijas: www.rvvg.lv/­


  Gētes institūts

Gētes institūts ir Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kas darbojas visā pasaulē. 

Institūts veicina vācu valodas apguvi ārvalstīs un aktīvi iesaistās starptautiskajā sadarbībā kultūras jomā. Ar informāciju par Vācijas kultūras, sabiedrisko un politisko dzīvi Gētes institūts sniedz visaptverošu priekšstatu par Vāciju. Īpašs darbības virziens ir stiprināt vācu valodas kā svešvalodas lomu un nozīmi lokālajās izglītības sistēmās, tostarp nodrošinot vācu valodas skolotāju pilnveidi un tālākizglītību. Institūta kultūras un izglītības programma veicina starpkultūru dialogu un paver līdzdalības iespējas kultūras procesos, tādējādi stiprinot pilsoniskās sabiedrības attīstību un veicinot globālo mobilitāti.

Vairāk informācijas: www.goethe.de/ins/lv/lv/uun.html


 Latvijas vācu valodas skolotāju asociācija

Brīvprātīga biedrība, kas dibināta 1991. gadā.

Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas darbības mērķi ir popularizēt vācu valodu un kultūru Latvijā, atbalstīt vācu valodas skolotājus, kā arī atbalstīt skolēnus, kuri apgūst vācu valodu.

Lai atbalstītu vācu valodas skolotājus asociācija organizē vācu valodas skolotāju tālākizglītību, vācu valodas skoltāju konferences  un Baltijas valstu starptautiskos kongresus, nodrošina komunikāciju ar citu valstu vācu valodas skolotāju asociāciju biedriem, nodrošina aktuālas informācijas apriti un atbalsta skolotāju dalību starptautiska mēroga pasākumos. 

Savukārt, atbalstot skolēnus, asociācija organizē vācu valodas olimpiādes (reģionālā, valsts un Baltijas valstu mērogā), regulārus tematiskus konkursus, atbalsta skolēnu vācu valodas vasaras nometnes un dalību starptautiska mēroga pasākumos;

Vairāk informācijas: www.dlvl.lv

  “Lidl Latvija”

Mazumtirdzniecības uzņēmums “Lidl” kā daļa no Nekarzulmā (Vācijā) bāzētās “Schwarz Group” ir viens no vadošajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Vācijā un Eiropā. “Schwarz Group” apgrozījums 2019. finanšu gadā sasniedza 113,3 miljardus eiro. Pašlaik “Lidl” strādā vairāk nekā 310 000 darbinieku 32 pasaules valstīs. “Lidl” ir vairāk nekā 11 200 veikali un 200 loģistikas centri 29 valstīs. Saviem klientiem “Lidl” piedāvā augstākās kvalitātes produktus par zemākajām cenām. “Lidl” veikalos ir pieejami gan visā pasaulē pazīstami “Lidl” zīmoli dažādās produktu kategorijās, gan arī vietējie produkti. Uzņēmums klientiem piedāvā iegādāties ikdienai nepieciešamo - pārtikas produktus, sadzīves priekšmetus, kosmētiku, apģērbu, preces dārzam, instrumentus un citas preces.

SIA “Lidl Latvija” izveidots 2018. gada februārī. Uzņēmums 2021. gada janvārī oficiāli atklāja savu loģistikas centru Rīgā un šobrīd fokusējas uz sava veikalu tīkla būvniecību visā Latvijā.

Vairāk informācijas: Lidl.lv un LinkedIn.

Ekselences balva valodu jomas skolotājiem tiek piešķirta valodu jomas skolotājiem, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:​​​​​​​

 • vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas;
 • ieinteresē skolēnus mācīties;
 • palīdz sasniegt labākos rezultātus ikvienam skolēnam;
 • mērķtiecīgi sevi profesionāli pilnveido;
 • prot reflektēt par savu profesionālo darbību;
 • ir vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze;
 • ir ieguvis labu reputāciju skolēnu, kolēģu, vecāku vidū.

Ekselences balvu skolotājam veido:  

 • mākslinieciski izgatavots priekšmets ar plāksnīti, uz kuras ir norādīts balvas pasniedzējs;
 • naudas balva, kuru piešķir atbalstītāji, 1400 eiro apmērā;
 • balvas saņemšanas apliecinājuma diploms;
 • izglītības un zinātnes ministra pateicības raksts.