Erasmus+ studiju mobilitāte

Erasmus+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. 
Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Minimālais studiju perioda termiņš ir trīs mēneši un maksimālais ir 12 mēneši. LU PPMF studenti tiek nominēti vienam studiju semestrim vai gadam.

LU PPMF sadarbības augstskolas ārzemēs Erasmus+ ietvaros.

Pieteikšanās 2019. gada rudens semestra mobilitātei - līdz 10.02.2019.

Kontaktpersona fakultātē:
Laura Fomina
, koordinētāja starptautiskajām apmaiņas programmām (Erasmus+, Campus Europae)
Tālrunis:  67034848
E-pasts:  laura.fomina@lu.lv
Telpa: 101. kab.
Pieņemšanas laiks: otrdiena, piektdiena no plkst. 10.00–16.00

Students var pretendēt uz Erasmus+ mobilitātes stipendiju, ja:

 • studējošais sekmīgi pabeidzis vismaz pamatstudiju līmeņa pirmo studiju gadu;
 • studējošais ir reģistrēts studijām LU studiju programmā;
 • studējošajam nav akadēmisko vai studiju maksas parādu;
 • studējošais var apliecināt labas svešvalodu zināšanas.

Viena studiju cikla ietvaros students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē.
Erasmus+ mobilitāte studijām tiek īstenota iepriekš noslēgtu Erasmus+ divpusēju līgumu ietvaros, kurus noslēdz individuāli katra LU fakultāte/nodaļa un kuros tiek fiksēts savstarpējais apmaiņas studentu skaits, kā arī studiju līmenis akadēmiskajā gadā.

ERASMUS+ programmas mobilitātes organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē ()

Pieteikuma anketa studijām/praksei ()

Pieteikuma anketa studijām/praksei ()

Rekomendācija no studiju programmas direktora studijām/praksei ārzemēs ()

 1. Izpēti LU PPMF Erasmus+ ārvalstu augstskolu līgumu sarakstu atbilstoši savam izglītības virzienam un līmenim (līgumā minētie saīsinājumi: U – bakalaura; P – maģistra; D – doktora līmenis). 
  Doktoranti var izmantot tikai Erasmus+ prakses iespējas.
 2. Sameklē sadarbības augstskolas mājas lapā sadaļu INTERNATIONAL vai EXCHANGE STUDENTS.
 3. Izpēti sadarbības augstskolas piedāvājumu (studiju kursus, sadzīves apstākļus utt.). Ja rodas kādi jautājumi – droši raksti izvēlētās augstskolas koordinatoram!
 4. Pārrunā savus plānus ar studiju programmas/apakšprogrammas direktoru. Pastāsti, kurus studiju kursus vēlies apgūt Erasmus+ izvēlētajā sadarbības augstskolā un studiju programmas/apakšprogrammas direktors Tev pateiks, vai šos studiju kursu varēs pielīdzināt LU PPMF (izvēlētajiem studiju kursiem ir jābūt maksimāli līdzīgiem LU PPMF attiecīgā semestra studiju kursiem).
 5. Izlem, kura sadarbības augstskola Tev ir visatbilstošākā un aizpildi pieteikšanās dokumentus (pieteikuma anketumotivācijas vēstuli (angļu valodā) un studiju programmas direktora/ apakšprogrammas direktora rekomendāciju).
  Dokumentus vari sūtīt elektroniski (e-pasts: laura.fomina@lu.lv), oriģinālus iesniedzot vēlāk.
 6. Pēc tam tiksi ielūgts uz pārrunām, kurās Tev un citiem pretendentiem būs jāsagatavo prezentācija angļu valodā par sevi, LU, PPMF un sadarbības augstskolu, uz kuru vēlies doties.
 7. Pēc nominācijas dokumentus kārtosi, sadarbojoties ar LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļu.
 8. Pēc līguma parakstīšanas (pirms došanās uz ārvalstīm) saņemsi avansu 90% Erasmus+ stipendijas apmērā.
 9. Studijas -> Prieki un piedzīvojumi -> Atgriešanās LU PPMF.
 10.  Pēc atgriešanās Tev būs jāsagatavo prezentācija par pieredzēto un jāprezentē tā citiem LU PPMF studentiem.

Neaizmirsti, ka 2 – 3 mēnešus pirms vēlamā datuma, vari pieteikties arī ERASMUS+ praksei.