Atbilstoši LU 2014. - 2020. gada attīstības stratēģijas nostādnēm, PPMF mērķis ir attīstīt augsta līmeņa pētniecību un studijas 4 virzienos:
- izglītība, pedagoģija un sports,
- psiholoģija,
- māksla,
- izglītības vadība (doktorantūras līmenī).

Prioritārie pētniecības virzieni Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē:

Izglītības pētniecības institūts

  1. Starptautiskā salīdzinošā izglītības pētniecība.
  2. Izglītības vadība.
  3. Izglītības mērījumi un novērtēšana.

Pedagoģijas zinātniskais institūts

  1. Cilvēks un izglītība.
  2. Izglītības kvalitāte un tehnoloģijas.
  3. Cilvēks un tehnoloģijas.

Ar PPMF mācībspēku publikācijām var iepazīties LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzē.