Ētikas komisija par pētījumiem ar cilvēku iesaisti

LU PPMF Ētikas komisija par pētījumiem ar cilvēku iesaisti ir koleģiāla, konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sniegt ieteikumus un izvērtēt izglītības, psiholoģijas, mākslas un sporta studējošo pētījumu ar cilvēku iesaisti atbilstību ētikas principiem, izņemot doktorantūrā studējošos *.

Starp citiem normatīvajiem dokumentiem Komisija savā darbībā ievēro Eiropas Zinātņu akadēmiju (ALLEA) pieņemtais Eiropas Rīcības kodekss pētniecības integritātei (“European Code of Conduct for Research Integrity”) angliski: https://allea.org/code-of-conduct/ un latviski: https://www.rsu.lv/petniecibas-integritate

Komisijas galvenie uzdevumi:

  • Izskatīt un sniegt atzinumus par LU PPMF studējošo pētījuma projektu un to īstenošanas procedūru atbilstību pētījumu ar cilvēku iesaisti ētikas principiem.
  • Sniegt konsultācijas akadēmiskajam personālam, pētniekiem un studējošiem par pētījumu ar cilvēku iesaisti ētikas principu ievērošanas jautājumiem izglītības, psiholoģijas, mākslas un sporta nozarē.
     

* Par akadēmisko un zinātnisko personālu un doktorantūrā studējošo pētījumiem atbild LU zinātņu nozaru grupas pētījumu ētikas komitejas (sk. Latvijas Universitātes Pētījumu ētikas rīcībpolitikas nr. 11, apstiprināts ar LU Senāta 26.04.2021. lēmumu Nr. 2-3/49 un mājas lapu). LU Humanitāro un sociālo zinātņu ētikas komiteja darbojas kopš 2022. gada februāra (sk.  (sk. komitejas sadaļa zem “LU zinātņu nozaru grupu pētījumu ētikas komitejas”. Tur arī atrodamas iesnieguma veidlapas un adresi, kur sūtīt pieteikumu: inese.jurkovska@lu.lv).   
 

Komisijas sastāvs:

Dr.Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez (priekšsēdētājs) (izglītības zinātnes)
Asoc.prof. Ieva Bite (vietniece) (psiholoģija)
Doc. Ilze Šūmane (sekretāre) (izglītības zinātnes)
Prof. Ģirts Dimdiņš (psiholoģija)
Prof. Anna Vulāne (izglītības zinātnes)
Asoc. prof. Ilvis Ābeļkalns (sporta nozare)
Doc. Inguna Karlsone (māksla un tehnoloģijas)

Komisija apstiprināta LU PPMF domes sēdē; lēmums Nr.30-2/75, Rīgā 28.05.2020.
Epasta adrese: etika.ppmf@lu.lv
 

Noderīgi dokumenti: