Ētikas komisija par pētījumiem ar cilvēku iesaisti

LU PPMF Ētikas komisija par pētījumiem ar cilvēku iesaisti ir koleģiāla, konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sniegt ieteikumus un izvērtēt izglītības, psiholoģijas, mākslas un sporta nozaru pētījumu atbilstību pētījumu ar cilvēku iesaisti ētikas principiem.

Eiropas Zinātņu akadēmiju (ALLEA) pieņemtais Eiropas Rīcības kodekss pētniecības integritātei (“European Code of Conduct for Research Integrity”) angliski: https://allea.org/code-of-conduct/ un latviski: https://www.rsu.lv/petniecibas-integritate

Komisijas galvenie uzdevumi:

  • Izskatīt un sniegt atzinumus par LU PPMF akadēmiskā personāla, pētnieku un studējošo pētījuma projektu un to īstenošanas procedūru atbilstību pētījumu ar cilvēku iesaisti ētikas principiem.
  • Sniegt konsultācijas par pētījumu ar cilvēku iesaisti ētikas principu ievērošanas jautājumiem izglītības, psiholoģijas, mākslas un sporta nozarē.

Komisijas sastāvs:

Dr.Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez (priekšsēdētājs) (izglītības zinātnes)
Asoc.prof. Ieva Bite (vietniece) (psiholoģija)
Doc. Ilze Šūmane (sekretāre) (izglītības zinātnes)
Prof. Ģirts Dimdiņš (psiholoģija)
Prof. Ilze Kangro (izglītības zinātnes)
Doc.Ilvis Ābeļkalns (sporta nozare)
Doc. Inguna Karlsone (māksla un tehnoloģijas)

Komisija apstiprināta LU PPMF domes sēdē; lēmums Nr.30-2/75, Rīgā 28.05.2020.
Epasta adrese: etika.ppmf@lu.lv