Kontaktu meklētājs

Pēc uzvārda


 
Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amati Tālrunis E-pasts
Zenta Anspoka

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

profesors

zenta.anspoka@lu.lv

Līga Āboltiņa

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

docents

67034830

liga.aboltina@lu.lv

Dace Augstkalne

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

lektors

dace.augstkalne@lu.lv

Ineta Aizporiete

Pirmskolas un sākumizglītības nodaļa

pasniedzējs

ineta.aizporiete@lu.lv

Krišus Ancāns

Psiholoģijas nodaļa

zinātniski tehniskās informācijas inženieris

krisus.ancans@lu.lv

Irēna Andersone

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

pētnieks

it17018@lu.lv

Rudīte Andersone

Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļa

profesors

rudite.andersone@lu.lv

Inta Augustāne

Skolotāju izglītības nodaļa

lektora p.i.

inta.augustane@lu.lv

Dagmāra Ausekle

Skolotāju izglītības nodaļa

pasniedzējs (Dr.)

dagmara.ausekle@lu.lv

Ivars Austers

Psiholoģijas nodaļa
Psiholoģijas nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
profesors

67034834

ivars.austers@lu.lv

Anita Auziņa

Skolotāju izglītības nodaļa

lektors

anita.auzina@lu.lv

Austra Avotiņa

Mākslas un tehnoloģiju nodaļa
Mākslas un tehnoloģiju nodaļa

fakultātes nodaļas vadītājs
asociētais profesors

67034816

austra.avotina@lu.lv

Aivis Ābele

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

izpilddirektors

67034810

aivis.abele@lu.lv

Rita Ābele

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs

centra direktora vietnieks

67034825

rita.abele@lu.lv

Ilvis Ābeļkalns

Skolotāju izglītības nodaļa

docents

ilvis.abelkalns@lu.lv